Russiske sætninger

Når du begynder at lære et nyt sprog, skal du bruge det med det samme. De almindelige russiske sætninger, der er anført på denne side, giver dig mulighed for at gøre netop det. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere russiske ord.
20 nemme sætninger på russisk
Andre nyttige sætninger på russisk


20 nemme sætninger på russisk


DanskRussisk  
vær venlig på russiskпожалуйста (пожа́луйста - pozhálujsta)
tak på russiskспасибо (спаси́бо - spasíbo)
undskyld på russiskизвините (извини́те - izviníte)
jeg vil have dette på russiskя хочу это (я хочу́ э́то - ja hochú jéto)
Jeg vil have mere på russiskЯ хочу еще (Я хочу́ ещё́ - Ja hochú eshhjó)
Jeg ved det på russiskЯ знаю (Я зна́ю - Ja znáju)
Jeg ved det ikke på russiskЯ не знаю (Я не зна́ю - Ja ne znáju)
Kan du hjælpe mig? på russiskВы можете мне помочь? (Вы́ мо́жете мне́ помо́чь? - Vý mózhete mné pomóch'?)
Jeg kan ikke lide dette på russiskМне это не нравится (Мне́ э́то не нра́вится - Mné jéto ne nrávitsja)
Jeg kan lide dig på russiskТы мне нравишься (Ты́ мне́ нра́вишься - Tý mné nrávish'sja)
Jeg elsker dig på russiskЯ люблю тебя (Я люблю́ тебя́ - Ja ljubljú tebjá)
Jeg savner dig på russiskЯ скучаю по тебе (Я скуча́ю по тебе́ - Ja skucháju po tebé)
vi ses senere på russiskувидимся позже (уви́димся по́зже - uvídimsja pózzhe)
Kom med mig på russiskпойдем со мной (пойдё́м со мно́й - pojdjóm so mnój)
drej til højre på russiskповерни направо (поверни́ напра́во - poverní naprávo)
drej til venstre på russiskповерни налево (поверни́ нале́во - poverní nalévo)
gå ligeud på russiskезжай прямо (езжа́й пря́мо - ezzháj prjámo)
Hvad hedder du? på russiskКак тебя зовут? (Ка́к тебя́ зову́т? - Kák tebjá zovút?)
Mit navn er David på russiskМеня зовут Дэвид (Меня́ зову́т Дэ́вид - Menjá zovút Djévid)
Jeg er 22 år på russiskМне 22 года (Мне́ 22 го́да - Mné 22 góda)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Andre nyttige sætninger på russisk


DanskRussisk  
hej på russiskпривет (приве́т - privét)
hallo på russiskздравствуйте (здра́вствуйте - zdrávstvujte)
hej hej på russiskпока-пока (пока́-пока́ - poká-poká)
ok på russiskокей (оке́й - okéj)
skål på russiskтвое здоровье (твоё́ здоро́вье - tvojó zdoróv'e)
velkommen på russiskдобро пожаловать (добро́ пожа́ловать - dobró pozhálovat')
jeg er enig på russiskсогласен (согла́сен - soglásen)
Hvor er toilettet? på russiskГде здесь туалет? (Где́ зде́сь туале́т? - Gdé zdés' tualét?)
Hvordan går det? på russiskКак дела? (Ка́к дела́? - Kák delá?)
Jeg har en hund på russiskУ меня есть собака (У меня́ е́сть соба́ка - U menjá ést' sobáka)
Jeg vil gerne i biografen på russiskЯ хочу пойти в кинотеатр (Я хочу́ пойти́ в ки́нотеа́тр - Ja hochú pojtí v kínoteátr)
Du skal helt sikkert komme på russiskТебе точно стоит прийти (Тебе́ то́чно сто́ит прийти́ - Tebé tóchno stóit prijtí)
Dette er ret dyrt på russiskЭто довольно дорого (Э́то дово́льно до́рого - Jéto dovól'no dórogo)
Dette er min kæreste Anna på russiskЭто моя девушка Анна (Э́то моя́ де́вушка А́нна - Jéto mojá dévushka Ánna)
Lad os gå hjem på russiskПошли домой (Пошли́ домо́й - Poshlí domój)
Sølv er billigere end guld på russiskСеребро дешевле золота (Серебро́ деше́вле зо́лота - Serebró deshévle zólota)
Guld er dyrere end sølv på russiskЗолото дороже серебра (Зо́лото доро́же серебра́ - Zóloto dorózhe serebrá)Download som PDF

Lær Russisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Russisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Russisk ordbog

Russisk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.


Flashcards på Russisk

Flashcardo

Gratis Flashcards på Russisk

På Flashcardo kan du finde gratis, online flashcards på mere end 50 sprog, som vil hjælpe dig med at lære hurtigere.