Dage og måneder på russisk

At kunne tale om tid er ekstremt vigtigt for at lære russisk. Denne side giver dig lister over navnene på måneder, dage og mange andre russiske ord der er relateret til tid. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere russiske ord.

Måneder på russisk


DanskRussisk  
januar på russisk(M) январь (янва́рь - janvár')
februar på russisk(M) февраль (февра́ль - fevrál')
marts på russisk(M) март (ма́рт - márt)
april på russisk(M) апрель (апре́ль - aprél')
maj på russisk(M) май (ма́й - máj)
juni på russisk(M) июнь (ию́нь - ijún')
juli på russisk(M) июль (ию́ль - ijúl')
august på russisk(M) август (а́вгуст - ávgust)
september på russisk(M) сентябрь (сентя́брь - sentjábr')
oktober på russisk(M) октябрь (октя́брь - oktjábr')
november på russisk(M) ноябрь (ноя́брь - nojábr')
december på russisk(M) декабрь (дека́брь - dekábr')
sidste måned på russiskв прошлом месяце (в про́шлом ме́сяце - v próshlom mésjace)
denne måned på russiskв этом месяце (в э́том ме́сяце - v jétom mésjace)
næste måned på russiskв следующем месяце (в сле́дующем ме́сяце - v slédujushhem mésjace)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Dage på russisk


DanskRussisk  
mandag på russisk(M) понедельник (понеде́льник - ponedél'nik)
tirsdag på russisk(M) вторник (вто́рник - vtórnik)
onsdag på russisk(F) среда (среда́ - sredá)
torsdag på russisk(M) четверг (четве́рг - chetvérg)
fredag på russisk(F) пятница (пя́тница - pjátnica)
lørdag på russisk(F) суббота (суббо́та - subbóta)
søndag på russisk(N) воскресенье (воскресе́нье - voskresén'e)
i går på russiskвчера (вчера́ - vcherá)
i dag på russiskсегодня (сего́дня - segódnja)
i morgen på russiskзавтра (за́втра - závtra)

Tid på russisk


DanskRussisk  
sekund på russisk(F) секунда (секу́нда - sekúnda)
minut på russisk(F) минута (мину́та - minúta)
time på russisk(M) час (ча́с - chás)
1:00 på russiskодин час (оди́н ча́с - odín chás)
2:05 på russiskдва часа пять минут (два́ часа́ пя́ть мину́т - dvá chasá pját' minút)
3:10 på russiskтри часа десять минут (три́ часа́ де́сять мину́т - trí chasá désjat' minút)
4:15 på russiskчетыре часа пятнадцать минут (четы́ре часа́ пятна́дцать мину́т - chetýre chasá pjatnádcat' minút)
5:20 på russiskпять часов двадцать минут (пя́ть часо́в два́дцать мину́т - pját' chasóv dvádcat' minút)
6:25 på russiskшесть часов двадцать пять минут (ше́сть часо́в два́дцать пя́ть мину́т - shést' chasóv dvádcat' pját' minút)
7:30 på russiskполвосьмого (полвосьмо́го - polvos'mógo)
8:35 på russiskвосемь тридцать пять (во́семь три́дцать пя́ть - vósem' trídcat' pját')
9:40 på russiskбез двадцати десять (без двадцати́ де́сять - bez dvadcatí désjat')
10:45 på russiskбез пятнадцати одиннадцать (без пятна́дцати оди́ннадцать - bez pjatnádcati odínnadcat')
11:50 på russiskбез десяти двенадцать (без десяти́ двена́дцать - bez desjatí dvenádcat')
12:55 på russiskбез пяти час (без пяти́ ча́с - bez pjatí chás)

Andre tidsrelaterede ord på russisk


DanskRussisk  
tid på russisk(N) время (вре́мя - vrémja)
dato på russisk(F) дата (да́та - dáta)
dag på russisk(M) день (де́нь - dén')
uge på russisk(F) неделя (неде́ля - nedélja)
måned på russisk(M) месяц (ме́сяц - mésjac)
år på russisk(M) год (го́д - gód)
forår på russisk(F) весна (весна́ - vesná)
sommer på russisk(N) лето (ле́то - léto)
efterår på russisk(F) осень (о́сень - ósen')
vinter på russisk(F) зима (зима́ - zimá)
sidste år på russiskв прошлом году (в про́шлом году́ - v próshlom godú)
dette år på russiskв этом году (в э́том году́ - v jétom godú)
næste år på russiskв следующем году (в сле́дующем году́ - v slédujushhem godú)
sidste måned på russiskв прошлом месяце (в про́шлом ме́сяце - v próshlom mésjace)
denne måned på russiskв этом месяце (в э́том ме́сяце - v jétom mésjace)
næste måned på russiskв следующем месяце (в сле́дующем ме́сяце - v slédujushhem mésjace)


Dage og måneder på russisk

Download som PDF

Lær Russisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Russisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Russisk ordbog

Russisk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.


Flashcards på Russisk

Flashcardo

Gratis Flashcards på Russisk

På Flashcardo kan du finde gratis, online flashcards på mere end 50 sprog, som vil hjælpe dig med at lære hurtigere.