Päivät ja kuukaudet venäjäksi

Aikakäsitteiden hallitseminen on erittäin tärkeä osa venäjän oppimista. Tällä sivulla on luettelot venäjänkielisistä kuukausista ja viikonpäivistä sekä muita aikaan liittyviä sanoja. Lisää venäjänkielisiä sanastoja löytyy venäjän oppimateriaaleista sivun lopusta.

Kuukaudet venäjäksi


SuomiVenäjä  
tammikuu venäjäksi(M) январь (янва́рь - janvár')
helmikuu venäjäksi(M) февраль (февра́ль - fevrál')
maaliskuu venäjäksi(M) март (ма́рт - márt)
huhtikuu venäjäksi(M) апрель (апре́ль - aprél')
toukokuu venäjäksi(M) май (ма́й - máj)
kesäkuu venäjäksi(M) июнь (ию́нь - ijún')
heinäkuu venäjäksi(M) июль (ию́ль - ijúl')
elokuu venäjäksi(M) август (а́вгуст - ávgust)
syyskuu venäjäksi(M) сентябрь (сентя́брь - sentjábr')
lokakuu venäjäksi(M) октябрь (октя́брь - oktjábr')
marraskuu venäjäksi(M) ноябрь (ноя́брь - nojábr')
joulukuu venäjäksi(M) декабрь (дека́брь - dekábr')
viime kuussa venäjäksiв прошлом месяце (в про́шлом ме́сяце - v próshlom mésjace)
tässä kuussa venäjäksiв этом месяце (в э́том ме́сяце - v jétom mésjace)
ensi kuussa venäjäksiв следующем месяце (в сле́дующем ме́сяце - v slédujushhem mésjace)

Viikonpäivät venäjäksi


SuomiVenäjä  
maanantai venäjäksi(M) понедельник (понеде́льник - ponedél'nik)
tiistai venäjäksi(M) вторник (вто́рник - vtórnik)
keskiviikko venäjäksi(F) среда (среда́ - sredá)
torstai venäjäksi(M) четверг (четве́рг - chetvérg)
perjantai venäjäksi(F) пятница (пя́тница - pjátnica)
lauantai venäjäksi(F) суббота (суббо́та - subbóta)
sunnuntai venäjäksi(N) воскресенье (воскресе́нье - voskresén'e)
eilen venäjäksiвчера (вчера́ - vcherá)
tänään venäjäksiсегодня (сего́дня - segódnja)
huomenna venäjäksiзавтра (за́втра - závtra)

Kellonajat venäjäksi


SuomiVenäjä  
sekunti venäjäksi(F) секунда (секу́нда - sekúnda)
minuutti venäjäksi(F) минута (мину́та - minúta)
tunti venäjäksi(M) час (ча́с - chás)
1:00 venäjäksiодин час (оди́н ча́с - odín chás)
2:05 venäjäksiдва часа пять минут (два́ часа́ пя́ть мину́т - dvá chasá pját' minút)
3:10 venäjäksiтри часа десять минут (три́ часа́ де́сять мину́т - trí chasá désjat' minút)
4:15 venäjäksiчетыре часа пятнадцать минут (четы́ре часа́ пятна́дцать мину́т - chetýre chasá pjatnádcat' minút)
5:20 venäjäksiпять часов двадцать минут (пя́ть часо́в два́дцать мину́т - pját' chasóv dvádcat' minút)
6:25 venäjäksiшесть часов двадцать пять минут (ше́сть часо́в два́дцать пя́ть мину́т - shést' chasóv dvádcat' pját' minút)
7:30 venäjäksiполвосьмого (полвосьмо́го - polvos'mógo)
8:35 venäjäksiвосемь тридцать пять (во́семь три́дцать пя́ть - vósem' trídcat' pját')
9:40 venäjäksiбез двадцати десять (без двадцати́ де́сять - bez dvadcatí désjat')
10:45 venäjäksiбез пятнадцати одиннадцать (без пятна́дцати оди́ннадцать - bez pjatnádcati odínnadcat')
11:50 venäjäksiбез десяти двенадцать (без десяти́ двена́дцать - bez desjatí dvenádcat')
12:55 venäjäksiбез пяти час (без пяти́ ча́с - bez pjatí chás)

Muut aikaan liittyvät venäjänkieliset sanat


SuomiVenäjä  
aika venäjäksi(N) время (вре́мя - vrémja)
päiväys venäjäksi(F) дата (да́та - dáta)
päivä venäjäksi(M) день (де́нь - dén')
viikko venäjäksi(F) неделя (неде́ля - nedélja)
kuukausi venäjäksi(M) месяц (ме́сяц - mésjac)
vuosi venäjäksi(M) год (го́д - gód)
kevät venäjäksi(F) весна (весна́ - vesná)
kesä venäjäksi(N) лето (ле́то - léto)
syksy venäjäksi(F) осень (о́сень - ósen')
talvi venäjäksi(F) зима (зима́ - zimá)
viime vuonna venäjäksiв прошлом году (в про́шлом году́ - v próshlom godú)
tänä vuonna venäjäksiв этом году (в э́том году́ - v jétom godú)
ensi vuonna venäjäksiв следующем году (в сле́дующем году́ - v slédujushhem godú)
viime kuussa venäjäksiв прошлом месяце (в про́шлом ме́сяце - v próshlom mésjace)
tässä kuussa venäjäksiв этом месяце (в э́том ме́сяце - v jétom mésjace)
ensi kuussa venäjäksiв следующем месяце (в сле́дующем ме́сяце - v slédujushhem mésjace)

Venäjän sanastokirjat

Opi Venäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Venäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Finnish-Russian-Full

Venäjän sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 venäjänkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille

Ilmaiset oppimisaineistot