Numerot venäjäksi

Venäjänkielisten numeroiden osaaminen ja esimerkiksi venäjäksi laskemaan oppiminen ovat tärkeitä taitoja kielen hallinnassa. Olemme koonneet avuksesi luettelon tärkeimmistä venäjänkielisistä numeroista. Lisää venäjänkielisiä sanastoja löytyy venäjän oppimateriaaleista sivun lopusta.

Venäjänkieliset numerot 1–10


SuomiVenäjä  
0 venäjäksiноль (но́ль - nól')
1 venäjäksiодин (оди́н - odín)
2 venäjäksiдва (два́ - dvá)
3 venäjäksiтри (три́ - trí)
4 venäjäksiчетыре (четы́ре - chetýre)
5 venäjäksiпять (пя́ть - pját')
6 venäjäksiшесть (ше́сть - shést')
7 venäjäksiсемь (се́мь - sém')
8 venäjäksiвосемь (во́семь - vósem')
9 venäjäksiдевять (де́вять - dévjat')
10 venäjäksiдесять (де́сять - désjat')

Venäjänkieliset numerot 11–100


SuomiVenäjä  
11 venäjäksiодиннадцать (оди́ннадцать - odínnadcat')
12 venäjäksiдвенадцать (двена́дцать - dvenádcat')
13 venäjäksiтринадцать (трина́дцать - trinádcat')
14 venäjäksiчетырнадцать (четы́рнадцать - chetýrnadcat')
15 venäjäksiпятнадцать (пятна́дцать - pjatnádcat')
16 venäjäksiшестнадцать (шестна́дцать - shestnádcat')
17 venäjäksiсемнадцать (семна́дцать - semnádcat')
18 venäjäksiвосемнадцать (восемна́дцать - vosemnádcat')
19 venäjäksiдевятнадцать (девятна́дцать - devjatnádcat')
20 venäjäksiдвадцать (два́дцать - dvádcat')
30 venäjäksiтридцать (три́дцать - trídcat')
40 venäjäksiсорок (со́рок - sórok)
50 venäjäksiпятьдесят (пятьдеся́т - pjat'desját)
60 venäjäksiшестьдесят (шестьдеся́т - shest'desját)
70 venäjäksiсемьдесят (се́мьдесят - sém'desjat)
80 venäjäksiвосемьдесят (во́семьдесят - vósem'desjat)
90 venäjäksiдевяносто (девяно́сто - devjanósto)
100 venäjäksiсто (сто́ - stó)

Lisää venäjänkielisiä numeroita


SuomiVenäjä  
200 venäjäksiдвести (две́сти - dvésti)
300 venäjäksiтриста (три́ста - trísta)
400 venäjäksiчетыреста (четы́реста - chetýresta)
500 venäjäksiпятьсот (пятьсо́т - pjat'sót)
600 venäjäksiшестьсот (шестьсо́т - shest'sót)
700 venäjäksiсемьсот (семьсо́т - sem'sót)
800 venäjäksiвосемьсот (восемьсо́т - vosem'sót)
900 venäjäksiдевятьсот (девятьсо́т - devjat'sót)
1000 venäjäksiтысяча (ты́сяча - týsjacha)
2000 venäjäksiдве тысячи (две́ ты́сячи - dvé týsjachi)
3000 venäjäksiтри тысячи (три́ ты́сячи - trí týsjachi)
4000 venäjäksiчетыре тысячи (четы́ре ты́сячи - chetýre týsjachi)
5000 venäjäksiпять тысяч (пя́ть ты́сяч - pját' týsjach)
6000 venäjäksiшесть тысяч (ше́сть ты́сяч - shést' týsjach)
7000 venäjäksiсемь тысяч (се́мь ты́сяч - sém' týsjach)
8000 venäjäksiвосемь тысяч (во́семь ты́сяч - vósem' týsjach)
9000 venäjäksiдевять тысяч (де́вять ты́сяч - dévjat' týsjach)
10.000 venäjäksiдесять тысяч (де́сять ты́сяч - désjat' týsjach)
100.000 venäjäksiсто тысяч (сто́ ты́сяч - stó týsjach)
1.000.000 venäjäksiодин миллион (оди́н миллио́н - odín millión)
10.000.000 venäjäksiдесять миллионов (де́сять миллио́нов - désjat' milliónov)
100.000.000 venäjäksiсто миллионов (сто́ миллио́нов - stó milliónov)
1.000.000.000 venäjäksiодин миллиард (оди́н миллиа́рд - odín milliárd)

Venäjän sanastokirjat

Opi Venäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Venäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Finnish-Russian-Full

Venäjän sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 venäjänkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille

Ilmaiset oppimisaineistot