60 työtä venäjäksi

Haluatko tietää, mikä työsi nimike on venäjäksi? Olemme koonneet avuksesi luettelon tärkeimmistä venäjänkielisistä työnimikkeistä. Lisää venäjänkielisiä sanastoja löytyy venäjän oppimateriaaleista sivun lopusta.

Toimistotyöt venäjäksi


SuomiVenäjä
lääkäri venäjäksi(M) врач (вра́ч - vrách)
arkkitehti venäjäksi(M) архитектор (архите́ктор - arhitéktor)
johtaja venäjäksi(M) менеджер (ме́неджер - ménedzher)
sihteeri venäjäksi(M) секретарь (секрета́рь - sekretár')
puheenjohtaja venäjäksi(M) председатель (председа́тель - predsedátel')
tuomari venäjäksi(M) судья (судья́ - sud'já)
lakimies venäjäksi(M) адвокат (адвока́т - advokát)
kirjanpitäjä venäjäksi(M) бухгалтер (бухга́лтер - buhgálter)
opettaja venäjäksi(M) учитель (учи́тель - uchítel')
professori venäjäksi(M) профессор (профе́ссор - proféssor)
ohjelmoija venäjäksi(M) программист (программи́ст - programmíst)
poliitikko venäjäksi(M) политик (поли́тик - polítik)
hammaslääkäri venäjäksi(M) дантист (данти́ст - dantíst)
pääministeri venäjäksi(M) премьер-министр (премье́р-мини́стр - prem'ér-minístr)
presidentti venäjäksi(M) президент (президе́нт - prezidént)
avustaja venäjäksi(M) помощник (помо́щник - pomóshhnik)
syyttäjä venäjäksi(M) прокурор (прокуро́р - prokurór)
harjoittelija venäjäksi(M) стажер (стажё́р - stazhjór)
kirjastonhoitaja venäjäksi(M) библиотекарь (библиоте́карь - bibliotékar')
konsultti venäjäksi(M) консультант (консульта́нт - konsul'tánt)

Ruumiilliset työt venäjäksi


SuomiVenäjä
maanviljelijä venäjäksi(M) фермер (фе́рмер - férmer)
rekkakuski venäjäksi(M) водитель грузовика (води́тель грузовика́ - vodítel' gruzoviká)
veturinkuljettaja venäjäksi(M) машинист (машини́ст - mashiníst)
lihakauppias venäjäksi(M) мясник (мясни́к - mjasník)
rakennustyöläinen venäjäksi(M) строитель (строи́тель - stroítel')
puuseppä venäjäksi(M) столяр (столя́р - stoljár)
sähköasentaja venäjäksi(M) электрик (эле́ктрик - jeléktrik)
putkimies venäjäksi(M) водопроводчик (водопрово́дчик - vodoprovódchik)
mekaanikko venäjäksi(M) механик (меха́ник - mehánik)
siivooja venäjäksi(M) уборщик (убо́рщик - ubórshhik)
puutarhuri venäjäksi(M) садовник (садо́вник - sadóvnik)
kalastaja venäjäksi(M) рыбак (рыба́к - rybák)

Muut työt venäjäksi


SuomiVenäjä
poliisi venäjäksi(M) полицейский (полице́йский - policéjskij)
palomies venäjäksi(M) пожарный (пожа́рный - pozhárnyj)
sairaanhoitaja venäjäksi(F) медсестра (медсестра́ - medsestrá)
lentäjä venäjäksi(M) пилот (пило́т - pilót)
lentoemäntä venäjäksi(F) стюардесса (стюарде́сса - stjuardéssa)
kätilö venäjäksi(F) акушерка (акуше́рка - akushérka)
kokki venäjäksi(M) повар (по́вар - póvar)
tarjoilija venäjäksi(M) официант (официа́нт - oficiánt)
räätäli venäjäksi(M) портной (портно́й - portnój)
myyjä venäjäksi(M) кассир (касси́р - kassír)
vastaanottovirkailija venäjäksi(M) секретарь в приемной (секрета́рь в приё́мной - sekretár' v prijómnoj)
optikko venäjäksi(M) оптик (о́птик - óptik)
sotilas venäjäksi(M) солдат (солда́т - soldát)
bussikuski venäjäksi(M) водитель автобуса (води́тель авто́буса - vodítel' avtóbusa)
henkivartija venäjäksi(M) телохранитель (телохрани́тель - telohranítel')
pappi venäjäksi(M) священник (свяще́нник - svjashhénnik)
valokuvaaja venäjäksi(M) фотограф (фото́граф - fotógraf)
erotuomari venäjäksi(M) арбитр (арби́тр - arbítr)
toimittaja venäjäksi(M) репортер (репортё́р - reportjór)
näyttelijä venäjäksi(M) актер (актё́р - aktjór)
tanssija venäjäksi(M) танцор (танцо́р - tancór)
kirjailija venäjäksi(M) автор (а́втор - ávtor)
nunna venäjäksi(F) монахиня (мона́хиня - monáhinja)
munkki venäjäksi(M) монах (мона́х - monáh)
valmentaja venäjäksi(M) тренер (тре́нер - tréner)
laulaja venäjäksi(M) певец (певе́ц - pevéc)
taiteilija venäjäksi(M) художник (худо́жник - hudózhnik)
suunnittelija venäjäksi(M) дизайнер (диза́йнер - dizájner)

Venäjän sanastokirjat

Opi Venäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Venäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Finnish-Russian-Full

Venäjän sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 venäjänkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille

Ilmaiset oppimisaineistot