Musiikki venäjäksi

Mitä elämä olisikaan ilman musiikkia. Olemme koonneet luettelon musiikkiin ja taiteeseen liittyvistä venäjänkielisistä sanoista. Lisää venäjänkielisiä sanastoja löytyy venäjän oppimateriaaleista sivun lopusta.

Musiikki venäjäksi


SuomiVenäjä  
musiikki venäjäksi(F) музыка (му́зыка - múzyka)
soitin venäjäksi(M) инструмент (инструме́нт - instrumént)
tanssi venäjäksi(M) танец (та́нец - tánec)
ooppera venäjäksi(F) опера (о́пера - ópera)
orkesteri venäjäksi(M) оркестр (орке́стр - orkéstr)
konsertti venäjäksi(M) концерт (конце́рт - koncért)
klassinen musiikki venäjäksi(F) классическая музыка (класси́ческая му́зыка - klassícheskaja múzyka)
pop venäjäksi(M) поп (по́п - póp)
jazz venäjäksi(M) джаз (джа́з - dzház)
blues venäjäksi(M) блюз (блю́з - bljúz)
punk venäjäksi(M) панк (па́нк - pánk)
rock venäjäksi(M) рок (ро́к - rók)
sanat venäjäksi(M) текст песни (те́кст пе́сни - tékst pésni)
melodia venäjäksi(F) мелодия (мело́дия - melódija)
sinfonia venäjäksi(F) симфония (симфо́ния - simfónija)

Soittimet venäjäksi


SuomiVenäjä  
viulu venäjäksi(F) скрипка (скри́пка - skrípka)
kosketinsoittimet venäjäksi(M) синтезатор (синтеза́тор - sintezátor)
piano venäjäksi(N) пианино (пиани́но - pianíno)
trumpetti venäjäksi(F) труба (труба́ - trubá)
kitara venäjäksi(F) гитара (гита́ра - gitára)
huilu venäjäksi(F) флейта (фле́йта - fléjta)
sello venäjäksi(F) виолончель (виолонче́ль - violonchél')
saksofoni venäjäksi(M) саксофон (саксофо́н - saksofón)
tuuba venäjäksi(F) туба (ту́ба - túba)
urut venäjäksi(M) орган (орга́н - orgán)

Kulttuuri venäjäksi


SuomiVenäjä  
teatteri venäjäksi(M) театр (теа́тр - teátr)
näyttämö venäjäksi(F) сцена (сце́на - scéna)
yleisö venäjäksi(M) зритель (зри́тель - zrítel')
maalaus venäjäksi(F) картина (карти́на - kartína)
piirustus venäjäksi(M) рисунок (рису́нок - risúnok)
sivellin venäjäksi(F) кисть (ки́сть - kíst')
esiintyjät venäjäksi(M) состав исполнителей (соста́в исполни́телей - sostáv ispolnítelej)
näytelmä venäjäksi(F) пьеса (пье́са - p'ésa)
käsikirjoitus venäjäksi(M) текст (те́кст - tékst)

Tanssi venäjäksi


SuomiVenäjä  
baletti venäjäksi(M) балет (бале́т - balét)
tango venäjäksi(N) танго (та́нго - tángo)
valssi venäjäksi(M) вальс (ва́льс - vál's)
salsa venäjäksi(F) сальса (са́льса - sál'sa)
samba venäjäksi(F) самба (са́мба - sámba)
rumba venäjäksi(F) румба (ру́мба - rúmba)
Salonkitanssi venäjäksi(M) бальный танец (ба́льный та́нец - bál'nyj tánec)
Latinalainen tanssi venäjäksi(M) латинский танец (лати́нский та́нец - latínskij tánec)

Venäjän sanastokirjat

Opi Venäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Venäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Finnish-Russian-Full

Venäjän sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 venäjänkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille

Ilmaiset oppimisaineistot