Musikk på russisk

Hva hadde livet vært uten musikk? Vi har laget en liste med russiske ord over temaet musikk og kunst. For enda flere russisk ord, ta en titt på våre læringsressurser for russisk på nederst av siden.
Musikk på russisk
Musikkinstrumenter på russisk
Kultur på russisk
Å danse på russisk


Musikk på russisk


NorskRussisk  
musikk på russisk(F) музыка (му́зыка - múzyka)
instrument på russisk(M) инструмент (инструме́нт - instrumént)
dans på russisk(M) танец (та́нец - tánec)
opera på russisk(F) опера (о́пера - ópera)
orkester på russisk(M) оркестр (орке́стр - orkéstr)
konsert på russisk(M) концерт (конце́рт - koncért)
klassisk musikk på russisk(F) классическая музыка (класси́ческая му́зыка - klassícheskaja múzyka)
pop på russisk(M) поп (по́п - póp)
jazz på russisk(M) джаз (джа́з - dzház)
blues på russisk(M) блюз (блю́з - bljúz)
punk på russisk(M) панк (па́нк - pánk)
rock på russisk(M) рок (ро́к - rók)
sangtekst på russisk(M) текст песни (те́кст пе́сни - tékst pésni)
melodi på russisk(F) мелодия (мело́дия - melódija)
symfoni på russisk(F) симфония (симфо́ния - simfónija)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Musikkinstrumenter på russisk


NorskRussisk  
fiolin på russisk(F) скрипка (скри́пка - skrípka)
keyboard på russisk(M) синтезатор (синтеза́тор - sintezátor)
piano på russisk(N) пианино (пиани́но - pianíno)
trompet på russisk(F) труба (труба́ - trubá)
gitar på russisk(F) гитара (гита́ра - gitára)
fløyte på russisk(F) флейта (фле́йта - fléjta)
cello på russisk(F) виолончель (виолонче́ль - violonchél')
saksofon på russisk(M) саксофон (саксофо́н - saksofón)
tuba på russisk(F) туба (ту́ба - túba)
orgel på russisk(M) орган (орга́н - orgán)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Kultur på russisk


NorskRussisk  
teater på russisk(M) театр (теа́тр - teátr)
scene på russisk(F) сцена (сце́на - scéna)
publikum på russisk(M) зритель (зри́тель - zrítel')
maleri på russisk(F) картина (карти́на - kartína)
tegning på russisk(M) рисунок (рису́нок - risúnok)
pensel på russisk(F) кисть (ки́сть - kíst')
ensemble på russisk(M) состав исполнителей (соста́в исполни́телей - sostáv ispolnítelej)
teaterstykke på russisk(F) пьеса (пье́са - p'ésa)
manus på russisk(M) текст (те́кст - tékst)

Å danse på russisk


NorskRussisk  
ballett på russisk(M) балет (бале́т - balét)
tango på russisk(N) танго (та́нго - tángo)
vals på russisk(M) вальс (ва́льс - vál's)
salsa på russisk(F) сальса (са́льса - sál'sa)
samba på russisk(F) самба (са́мба - sámba)
rumba på russisk(F) румба (ру́мба - rúmba)
selskapsdans på russisk(M) бальный танец (ба́льный та́нец - bál'nyj tánec)
latinamerikansk dans på russisk(M) латинский танец (лати́нский та́нец - latínskij tánec)


Musikkinstrumenter på russisk

Last ned som PDF

Lær Russisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Lær Russisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Ser du etter den raskeste måten å lære et nytt språk på? Da er denne boken perfekt for deg. De fleste ordbøker viser deg en overveldende mengde vokabularer, men ingen klare retningslinjer for hvordan man lærer dem. Denne boken er annerledes. Den inneholder de 2000 viktigste ordene og frasene du burde lære, og setter dem i rekkefølge så du lærer de mest brukte ordene først.
Russisk Vokabularbok

Russisk Vokabularbok

Er du en avansert elev på utkikk etter et nytt vokabular? Eller er du kanskje en ekspert på et felt og på jakt etter omfattende vokabular innen det emnet? Da kan denne boken være den rette for deg. Denne språkboken tilbyr vokabularer ned til minste detalj, alle er rangert etter emner slik at du enkelt kan plukke og velge hva du ønsker å lære først.


Russiske Flashkort

Flashcardo

Kostnadsfrie Russiske Flashkort

På Flashcardo kan du finne kostnadsfrie flashkort til over 50 språk på nettet, som hjelper deg med å bli bedre i raskt tempo.