Dager og måneder på russisk

Å mestre tidsbegrepet er ekstremt viktig når du lærer russisk. Denne siden har lister over russiske måneder, dager og mange andre russiske ord som har med tid å gjøre. For enda flere russisk ord, ta en titt på våre læringsressurser for russisk på nederst av siden.
Måneder på russisk
Dager på russisk
Klokkeslett på russisk
Andre russiske ord som har med tid å gjøre


Måneder på russisk


NorskRussisk  
januar på russisk(M) январь (янва́рь - janvár')
februar på russisk(M) февраль (февра́ль - fevrál')
mars på russisk(M) март (ма́рт - márt)
april på russisk(M) апрель (апре́ль - aprél')
mai på russisk(M) май (ма́й - máj)
juni på russisk(M) июнь (ию́нь - ijún')
juli på russisk(M) июль (ию́ль - ijúl')
august på russisk(M) август (а́вгуст - ávgust)
september på russisk(M) сентябрь (сентя́брь - sentjábr')
oktober på russisk(M) октябрь (октя́брь - oktjábr')
november på russisk(M) ноябрь (ноя́брь - nojábr')
desember på russisk(M) декабрь (дека́брь - dekábr')
forrige måned på russiskв прошлом месяце (в про́шлом ме́сяце - v próshlom mésjace)
denne måneden på russiskв этом месяце (в э́том ме́сяце - v jétom mésjace)
neste måned på russiskв следующем месяце (в сле́дующем ме́сяце - v slédujushhem mésjace)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Dager på russisk


NorskRussisk  
mandag på russisk(M) понедельник (понеде́льник - ponedél'nik)
tirsdag på russisk(M) вторник (вто́рник - vtórnik)
onsdag på russisk(F) среда (среда́ - sredá)
torsdag på russisk(M) четверг (четве́рг - chetvérg)
fredag på russisk(F) пятница (пя́тница - pjátnica)
lørdag på russisk(F) суббота (суббо́та - subbóta)
søndag på russisk(N) воскресенье (воскресе́нье - voskresén'e)
i går på russiskвчера (вчера́ - vcherá)
i dag på russiskсегодня (сего́дня - segódnja)
i morgen på russiskзавтра (за́втра - závtra)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Klokkeslett på russisk


NorskRussisk  
sekund på russisk(F) секунда (секу́нда - sekúnda)
minutt på russisk(F) минута (мину́та - minúta)
time på russisk(M) час (ча́с - chás)
1:00 på russiskодин час (оди́н ча́с - odín chás)
2:05 på russiskдва часа пять минут (два́ часа́ пя́ть мину́т - dvá chasá pját' minút)
3:10 på russiskтри часа десять минут (три́ часа́ де́сять мину́т - trí chasá désjat' minút)
4:15 på russiskчетыре часа пятнадцать минут (четы́ре часа́ пятна́дцать мину́т - chetýre chasá pjatnádcat' minút)
5:20 på russiskпять часов двадцать минут (пя́ть часо́в два́дцать мину́т - pját' chasóv dvádcat' minút)
6:25 på russiskшесть часов двадцать пять минут (ше́сть часо́в два́дцать пя́ть мину́т - shést' chasóv dvádcat' pját' minút)
7:30 på russiskполвосьмого (полвосьмо́го - polvos'mógo)
8:35 på russiskвосемь тридцать пять (во́семь три́дцать пя́ть - vósem' trídcat' pját')
9:40 på russiskбез двадцати десять (без двадцати́ де́сять - bez dvadcatí désjat')
10:45 på russiskбез пятнадцати одиннадцать (без пятна́дцати оди́ннадцать - bez pjatnádcati odínnadcat')
11:50 på russiskбез десяти двенадцать (без десяти́ двена́дцать - bez desjatí dvenádcat')
12:55 på russiskбез пяти час (без пяти́ ча́с - bez pjatí chás)

Andre russiske ord som har med tid å gjøre


NorskRussisk  
tid på russisk(N) время (вре́мя - vrémja)
dato på russisk(F) дата (да́та - dáta)
dag på russisk(M) день (де́нь - dén')
uke på russisk(F) неделя (неде́ля - nedélja)
måned på russisk(M) месяц (ме́сяц - mésjac)
år på russisk(M) год (го́д - gód)
vår på russisk(F) весна (весна́ - vesná)
sommer på russisk(N) лето (ле́то - léto)
høst på russisk(F) осень (о́сень - ósen')
vinter på russisk(F) зима (зима́ - zimá)
i fjor på russiskв прошлом году (в про́шлом году́ - v próshlom godú)
i år på russiskв этом году (в э́том году́ - v jétom godú)
neste år på russiskв следующем году (в сле́дующем году́ - v slédujushhem godú)
forrige måned på russiskв прошлом месяце (в про́шлом ме́сяце - v próshlom mésjace)
denne måneden på russiskв этом месяце (в э́том ме́сяце - v jétom mésjace)
neste måned på russiskв следующем месяце (в сле́дующем ме́сяце - v slédujushhem mésjace)


Dager og måneder på russisk

Last ned som PDF

Lær Russisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Lær Russisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Ser du etter den raskeste måten å lære et nytt språk på? Da er denne boken perfekt for deg. De fleste ordbøker viser deg en overveldende mengde vokabularer, men ingen klare retningslinjer for hvordan man lærer dem. Denne boken er annerledes. Den inneholder de 2000 viktigste ordene og frasene du burde lære, og setter dem i rekkefølge så du lærer de mest brukte ordene først.
Russisk Vokabularbok

Russisk Vokabularbok

Er du en avansert elev på utkikk etter et nytt vokabular? Eller er du kanskje en ekspert på et felt og på jakt etter omfattende vokabular innen det emnet? Da kan denne boken være den rette for deg. Denne språkboken tilbyr vokabularer ned til minste detalj, alle er rangert etter emner slik at du enkelt kan plukke og velge hva du ønsker å lære først.


Russiske Flashkort

Flashcardo

Kostnadsfrie Russiske Flashkort

På Flashcardo kan du finne kostnadsfrie flashkort til over 50 språk på nettet, som hjelper deg med å bli bedre i raskt tempo.