Å reise på russisk

Hvis du vil dra fra A til punkt B, må du vite hvordan du sier bestemte ord som bil på russisk. Listen på denne siden med transportrelaterte russiske ord hjelper deg med det. For enda flere russisk ord, ta en titt på våre læringsressurser for russisk på nederst av siden.
Kjøretøy på russisk
Russisk vokabular for biler
Buss og tog på russisk
Å fly på russisk
Infrastruktur på russisk


Kjøretøy på russisk


NorskRussisk  
bil på russisk(M) автомобиль (автомоби́ль - avtomobíl')
skip på russisk(M) корабль (кора́бль - korábl')
fly på russisk(M) самолет (самолё́т - samoljót)
tog på russisk(M) поезд (по́езд - póezd)
buss på russisk(M) автобус (авто́бус - avtóbus)
trikk på russisk(M) трамвай (трамва́й - tramváj)
T-bane på russisk(N) метро (метро́ - metró)
helikopter på russisk(M) вертолет (вертолё́т - vertoljót)
yacht på russisk(F) яхта (я́хта - jáhta)
ferje på russisk(M) паром (паро́м - paróm)
sykkel på russisk(M) велосипед (велосипе́д - velosipéd)
drosje på russisk(N) такси (такси́ - taksí)
lastebil på russisk(M) грузовик (грузови́к - gruzovík)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Russisk vokabular for biler


NorskRussisk  
dekk på russisk(F) шина (ши́на - shína)
ratt på russisk(M) руль (ру́ль - rúl')
horn på russisk(M) гудок (гудо́к - gudók)
batteri på russisk(M) аккумулятор (аккумуля́тор - akkumuljátor)
setebelte på russisk(M) ремень безопасности (реме́нь безопа́сности - remén' bezopásnosti)
diesel på russisk(M) дизель (ди́зель - dízel')
bensin på russisk(M) бензин (бензи́н - benzín)
dashbord på russisk(F) приборная панель (прибо́рная пане́ль - pribórnaja panél')
airbag på russisk(F) подушка безопасности (поду́шка безопа́сности - podúshka bezopásnosti)
motor på russisk(M) двигатель (дви́гатель - dvígatel')
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Buss og tog på russisk


NorskRussisk  
busstopp på russisk(F) автобусная остановка (авто́бусная остано́вка - avtóbusnaja ostanóvka)
togstasjon på russisk(F) железнодорожная станция (железнодоро́жная ста́нция - zheleznodorózhnaja stáncija)
rutetabell på russisk(N) расписание (расписа́ние - raspisánie)
minibuss på russisk(M) микроавтобус (микроавто́бус - mikroavtóbus)
skolebuss på russisk(M) школьный автобус (шко́льный авто́бус - shkól'nyj avtóbus)
plattform på russisk(F) платформа (платфо́рма - platfórma)
lokomotiv på russisk(M) локомотив (локомоти́в - lokomotív)
damptog på russisk(M) паровоз (парово́з - parovóz)
høyhastighetstog på russisk(M) высоко скоростной поезд (высо́ко скоростно́й по́езд - vysóko skorostnój póezd)
billettkontor på russisk(F) билетная касса (биле́тная ка́сса - bilétnaja kássa)
spor på russisk(PL) рельсы (ре́льсы - rél'sy)

Å fly på russisk


NorskRussisk  
flyplass på russisk(M) аэропорт (аэропо́рт - ajeropórt)
nødutgang på russisk(M) запасный выход (запа́сный вы́ход - zapásnyj výhod)
vinge på russisk(N) крыло (крыло́ - kryló)
motor på russisk(M) двигатель (дви́гатель - dvígatel')
redningsvest på russisk(M) спасательный жилет (спаса́тельный жиле́т - spasátel'nyj zhilét)
cockpit på russisk(F) кабина (каби́на - kabína)
fraktfly på russisk(M) грузовой самолет (грузово́й самолё́т - gruzovój samoljót)
glidefly på russisk(M) планер (планё́р - planjór)
økonomiklasse på russisk(M) эконом-класс (эконо́м-кла́сс - jekonóm-kláss)
businessklasse på russisk(M) бизнес-класс (би́знес-кла́сс - bíznes-kláss)
førsteklasse på russisk(M) первый класс (пе́рвый кла́сс - pérvyj kláss)
toll på russisk(F) таможня (тамо́жня - tamózhnja)

Infrastruktur på russisk


NorskRussisk  
havn på russisk(F) гавань (га́вань - gávan')
vei på russisk(F) дорога (доро́га - doróga)
motorvei på russisk(F) автомагистраль (автомагистра́ль - avtomagistrál')
bensinstasjon på russisk(F) заправка (запра́вка - zaprávka)
trafikklys på russisk(M) светофор (светофо́р - svetofór)
parkeringsplass på russisk(F) автомобильная стоянка (автомоби́льная стоя́нка - avtomobíl'naja stojánka)
kryss på russisk(M) перекресток (перекрё́сток - perekrjóstok)
bilvask på russisk(F) автомобильная мойка (автомоби́льная мо́йка - avtomobíl'naja mójka)
rundkjøring på russisk(N) кольцевое движение (кольцево́е движе́ние - kol'cevóe dvizhénie)
gatelykt på russisk(N) уличное освещение (у́личное освеще́ние - úlichnoe osveshhénie)
fortau på russisk(M) тротуар (тротуа́р - trotuár)


Å reise på russisk

Last ned som PDF

Lær Russisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Lær Russisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Ser du etter den raskeste måten å lære et nytt språk på? Da er denne boken perfekt for deg. De fleste ordbøker viser deg en overveldende mengde vokabularer, men ingen klare retningslinjer for hvordan man lærer dem. Denne boken er annerledes. Den inneholder de 2000 viktigste ordene og frasene du burde lære, og setter dem i rekkefølge så du lærer de mest brukte ordene først.
Russisk Vokabularbok

Russisk Vokabularbok

Er du en avansert elev på utkikk etter et nytt vokabular? Eller er du kanskje en ekspert på et felt og på jakt etter omfattende vokabular innen det emnet? Da kan denne boken være den rette for deg. Denne språkboken tilbyr vokabularer ned til minste detalj, alle er rangert etter emner slik at du enkelt kan plukke og velge hva du ønsker å lære først.


Russiske Flashkort

Flashcardo

Kostnadsfrie Russiske Flashkort

På Flashcardo kan du finne kostnadsfrie flashkort til over 50 språk på nettet, som hjelper deg med å bli bedre i raskt tempo.