Russiske setninger

Når du begynner å lære et nytt språk, har du lyst til å bruke det umiddelbart. De vanlige russiske uttrykkene som er oppført på denne siden, lar deg gjøre akkurat det. For enda flere russisk ord, ta en titt på våre læringsressurser for russisk på nederst av siden.
20 lette russiske setninger
Andre nyttige setninger på russisk


20 lette russiske setninger


NorskRussisk  
vær så snill på russiskпожалуйста (пожа́луйста - pozhálujsta)
takk på russiskспасибо (спаси́бо - spasíbo)
beklager på russiskизвините (извини́те - izviníte)
jeg vil ha dette på russiskя хочу это (я хочу́ э́то - ja hochú jéto)
jeg vil ha mer på russiskЯ хочу еще (Я хочу́ ещё́ - Ja hochú eshhjó)
jeg vet på russiskЯ знаю (Я зна́ю - Ja znáju)
jeg vet ikke på russiskЯ не знаю (Я не зна́ю - Ja ne znáju)
kan du hjelpe meg? på russiskВы можете мне помочь? (Вы́ мо́жете мне́ помо́чь? - Vý mózhete mné pomóch'?)
jeg liker ikke dette på russiskМне это не нравится (Мне́ э́то не нра́вится - Mné jéto ne nrávitsja)
jeg liker deg på russiskТы мне нравишься (Ты́ мне́ нра́вишься - Tý mné nrávish'sja)
jeg elsker deg på russiskЯ люблю тебя (Я люблю́ тебя́ - Ja ljubljú tebjá)
jeg savner deg på russiskЯ скучаю по тебе (Я скуча́ю по тебе́ - Ja skucháju po tebé)
ser deg senere på russiskувидимся позже (уви́димся по́зже - uvídimsja pózzhe)
bli med meg på russiskпойдем со мной (пойдё́м со мно́й - pojdjóm so mnój)
ta til høyre på russiskповерни направо (поверни́ напра́во - poverní naprávo)
ta til venstre på russiskповерни налево (поверни́ нале́во - poverní nalévo)
gå rett på russiskезжай прямо (езжа́й пря́мо - ezzháj prjámo)
hva heter du? på russiskКак тебя зовут? (Ка́к тебя́ зову́т? - Kák tebjá zovút?)
mitt navn er David på russiskМеня зовут Дэвид (Меня́ зову́т Дэ́вид - Menjá zovút Djévid)
jeg er 22 år gammel på russiskМне 22 года (Мне́ 22 го́да - Mné 22 góda)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Andre nyttige setninger på russisk


NorskRussisk  
hei på russiskпривет (приве́т - privét)
hallo på russiskздравствуйте (здра́вствуйте - zdrávstvujte)
ha det på russiskпока-пока (пока́-пока́ - poká-poká)
ok på russiskокей (оке́й - okéj)
skål på russiskтвое здоровье (твоё́ здоро́вье - tvojó zdoróv'e)
velkommen på russiskдобро пожаловать (добро́ пожа́ловать - dobró pozhálovat')
jeg er enig på russiskсогласен (согла́сен - soglásen)
hvor er toalettet? på russiskГде здесь туалет? (Где́ зде́сь туале́т? - Gdé zdés' tualét?)
hvordan har du det? på russiskКак дела? (Ка́к дела́? - Kák delá?)
jeg har en hund på russiskУ меня есть собака (У меня́ е́сть соба́ка - U menjá ést' sobáka)
jeg vil gå på kino på russiskЯ хочу пойти в кинотеатр (Я хочу́ пойти́ в ки́нотеа́тр - Ja hochú pojtí v kínoteátr)
du må definitivt komme på russiskТебе точно стоит прийти (Тебе́ то́чно сто́ит прийти́ - Tebé tóchno stóit prijtí)
dette er ganske dyrt på russiskЭто довольно дорого (Э́то дово́льно до́рого - Jéto dovól'no dórogo)
dette er min kjæreste Anna på russiskЭто моя девушка Анна (Э́то моя́ де́вушка А́нна - Jéto mojá dévushka Ánna)
la oss gå hjem på russiskПошли домой (Пошли́ домо́й - Poshlí domój)
sølv er billigere enn gull på russiskСеребро дешевле золота (Серебро́ деше́вле зо́лота - Serebró deshévle zólota)
gull er dyrere enn sølv på russiskЗолото дороже серебра (Зо́лото доро́же серебра́ - Zóloto dorózhe serebrá)Last ned som PDF

Lær Russisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Lær Russisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Ser du etter den raskeste måten å lære et nytt språk på? Da er denne boken perfekt for deg. De fleste ordbøker viser deg en overveldende mengde vokabularer, men ingen klare retningslinjer for hvordan man lærer dem. Denne boken er annerledes. Den inneholder de 2000 viktigste ordene og frasene du burde lære, og setter dem i rekkefølge så du lærer de mest brukte ordene først.
Russisk Vokabularbok

Russisk Vokabularbok

Er du en avansert elev på utkikk etter et nytt vokabular? Eller er du kanskje en ekspert på et felt og på jakt etter omfattende vokabular innen det emnet? Da kan denne boken være den rette for deg. Denne språkboken tilbyr vokabularer ned til minste detalj, alle er rangert etter emner slik at du enkelt kan plukke og velge hva du ønsker å lære først.


Russiske Flashkort

Flashcardo

Kostnadsfrie Russiske Flashkort

På Flashcardo kan du finne kostnadsfrie flashkort til over 50 språk på nettet, som hjelper deg med å bli bedre i raskt tempo.