Adjektiver på russisk

Adjektiv er en viktig del av alle språk. Disse russiske adjektivene vil hjelpe deg å lære vanlige russiske adjektiver på et blunk. Sammen med andre grunnleggende substantiver og verb, vil du raskt kunne si grunnleggende ting på russisk. For enda flere russisk ord, ta en titt på våre læringsressurser for russisk på nederst av siden.
Grunnleggende adjektiver på russisk
Farger på russisk
Følelser på russisk
Dimensjoner på russisk
Andre viktige adjektiver på russisk


Grunnleggende adjektiver på russisk


NorskRussisk  
tung på russiskтяжелый (тяжё́лый - tjazhjólyj)
lett på russiskлегкий (лё́гкий - ljógkij)
riktig på russiskправильный (пра́вильный - právil'nyj)
feil på russiskнеправильный (непра́вильный - neprávil'nyj)
vanskelig på russiskсложный (сло́жный - slózhnyj)
lett på russiskлегкий (лё́гкий - ljógkij)
på russiskнемногие (немно́гие - nemnógie)
mange på russiskмногие (мно́гие - mnógie)
ny på russiskновый (но́вый - nóvyj)
gammel på russiskстарый (ста́рый - stáryj)
langsom på russiskмедленный (ме́дленный - médlennyj)
rask på russiskбыстрый (бы́стрый - býstryj)
fattig på russiskбедный (бе́дный - bédnyj)
rik på russiskбогатый (бога́тый - bogátyj)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Farger på russisk


NorskRussisk  
hvit på russiskбелый (бе́лый - bélyj)
svart på russiskчерный (чё́рный - chjórnyj)
grå på russiskсерый (се́рый - séryj)
grønn på russiskзеленый (зелё́ный - zeljónyj)
blå på russiskсиний (си́ний - sínij)
rød på russiskкрасный (кра́сный - krásnyj)
rosa på russiskрозовый (ро́зовый - rózovyj)
oransje på russiskоранжевый (ора́нжевый - oránzhevyj)
lilla på russiskфиолетовый (фиоле́товый - fiolétovyj)
gul på russiskжелтый (жё́лтый - zhjóltyj)
brun på russiskкоричневый (кори́чневый - koríchnevyj)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Følelser på russisk


NorskRussisk  
flink på russiskхороший (хоро́ший - horóshij)
dårlig på russiskплохой (плохо́й - plohój)
svak på russiskслабый (сла́бый - slábyj)
sterk på russiskсильный (си́льный - síl'nyj)
lykkelig på russiskсчастливый (счастли́вый - schastlívyj)
trist på russiskгрустный (гру́стный - grústnyj)
sunn på russiskздоровый (здоро́вый - zdoróvyj)
syk på russiskбольной (больно́й - bol'nój)
sulten på russiskголодный (голо́дный - golódnyj)
tørst på russiskжаждущий (жа́ждущий - zházhdushhij)
ensom på russiskодинокий (одино́кий - odinókij)
sliten på russiskуставший (уста́вший - ustávshij)

Dimensjoner på russisk


NorskRussisk  
kort på russiskкороткий (коро́ткий - korótkij)
lang på russiskдлинный (дли́нный - dlínnyj)
liten på russiskмаленький (ма́ленький - málen'kij)
stor på russiskбольшой (большо́й - bol'shój)
høy på russiskвысокий (высо́кий - vysókij)
lav på russiskнизкий (ни́зкий - nízkij)
bratt på russiskкрутой (круто́й - krutój)
flat på russiskплоский (пло́ский - plóskij)
grunn på russiskмелкий (ме́лкий - mélkij)
dyp på russiskглубокий (глубо́кий - glubókij)
smal på russiskузкий (у́зкий - úzkij)
bred på russiskширокий (широ́кий - shirókij)

Andre viktige adjektiver på russisk


NorskRussisk  
billig på russiskдешевый (дешё́вый - deshjóvyj)
dyr på russiskдорогой (дорого́й - dorogój)
myk på russiskмягкий (мя́гкий - mjágkij)
hard på russiskжесткий (жё́сткий - zhjóstkij)
tom på russiskпустой (пусто́й - pustój)
full på russiskполный (по́лный - pólnyj)
skitten på russiskгрязный (гря́зный - grjáznyj)
ren på russiskчистый (чи́стый - chístyj)
søt på russiskсладкий (сла́дкий - sládkij)
sur på russiskкислый (ки́слый - kíslyj)
ung på russiskмолодой (молодо́й - molodój)
gammel på russiskстарый (ста́рый - stáryj)
kald på russiskхолодный (холо́дный - holódnyj)
varm på russiskтеплый (тё́плый - tjóplyj)


Farger på russisk

Last ned som PDF

Lær Russisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Lær Russisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Ser du etter den raskeste måten å lære et nytt språk på? Da er denne boken perfekt for deg. De fleste ordbøker viser deg en overveldende mengde vokabularer, men ingen klare retningslinjer for hvordan man lærer dem. Denne boken er annerledes. Den inneholder de 2000 viktigste ordene og frasene du burde lære, og setter dem i rekkefølge så du lærer de mest brukte ordene først.
Russisk Vokabularbok

Russisk Vokabularbok

Er du en avansert elev på utkikk etter et nytt vokabular? Eller er du kanskje en ekspert på et felt og på jakt etter omfattende vokabular innen det emnet? Da kan denne boken være den rette for deg. Denne språkboken tilbyr vokabularer ned til minste detalj, alle er rangert etter emner slik at du enkelt kan plukke og velge hva du ønsker å lære først.


Russiske Flashkort

Flashcardo

Kostnadsfrie Russiske Flashkort

På Flashcardo kan du finne kostnadsfrie flashkort til over 50 språk på nettet, som hjelper deg med å bli bedre i raskt tempo.