Tillægsord på russisk

Tillægsord er et af de bærende elementer i ethvert sprog. Denne liste over russiske tillægsord vil hjælpe dig med at lære almindelige russiske tillægsord på ingen tid. Sammen med andre grundlæggende navneord og udsagnsord vil den hurtigt give dig mulighed for at udtrykke grundlæggende ting på russisk. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere russiske ord.

Grundlæggende tillægsord på russisk


DanskRussisk  
tung på russiskтяжелый (тяжё́лый - tjazhjólyj)
let på russiskлегкий (лё́гкий - ljógkij)
korrekt på russiskправильный (пра́вильный - právil'nyj)
forkert på russiskнеправильный (непра́вильный - neprávil'nyj)
vanskelig på russiskсложный (сло́жный - slózhnyj)
let på russiskлегкий (лё́гкий - ljógkij)
på russiskнемногие (немно́гие - nemnógie)
mange på russiskмногие (мно́гие - mnógie)
ny på russiskновый (но́вый - nóvyj)
gammel på russiskстарый (ста́рый - stáryj)
langsom på russiskмедленный (ме́дленный - médlennyj)
hurtig på russiskбыстрый (бы́стрый - býstryj)
fattig på russiskбедный (бе́дный - bédnyj)
rig på russiskбогатый (бога́тый - bogátyj)
Advertisement

Farver på russisk


DanskRussisk  
hvid på russiskбелый (бе́лый - bélyj)
sort på russiskчерный (чё́рный - chjórnyj)
grå på russiskсерый (се́рый - séryj)
grøn på russiskзеленый (зелё́ный - zeljónyj)
blå på russiskсиний (си́ний - sínij)
rød på russiskкрасный (кра́сный - krásnyj)
lyserød på russiskрозовый (ро́зовый - rózovyj)
orange på russiskоранжевый (ора́нжевый - oránzhevyj)
lilla på russiskфиолетовый (фиоле́товый - fiolétovyj)
gul på russiskжелтый (жё́лтый - zhjóltyj)
brun på russiskкоричневый (кори́чневый - koríchnevyj)

Følelser på russisk


DanskRussisk  
god på russiskхороший (хоро́ший - horóshij)
dårlig på russiskплохой (плохо́й - plohój)
svag på russiskслабый (сла́бый - slábyj)
stærk på russiskсильный (си́льный - síl'nyj)
lykkelig på russiskсчастливый (счастли́вый - schastlívyj)
trist på russiskгрустный (гру́стный - grústnyj)
sund på russiskздоровый (здоро́вый - zdoróvyj)
syg på russiskбольной (больно́й - bol'nój)
sulten på russiskголодный (голо́дный - golódnyj)
tørstig på russiskжаждущий (жа́ждущий - zházhdushhij)
ensom på russiskодинокий (одино́кий - odinókij)
træt på russiskуставший (уста́вший - ustávshij)

Rum på russisk


DanskRussisk  
kort på russiskкороткий (коро́ткий - korótkij)
lang på russiskдлинный (дли́нный - dlínnyj)
lille på russiskмаленький (ма́ленький - málen'kij)
stor på russiskбольшой (большо́й - bol'shój)
høj på russiskвысокий (высо́кий - vysókij)
lav på russiskнизкий (ни́зкий - nízkij)
stejl på russiskкрутой (круто́й - krutój)
flad på russiskплоский (пло́ский - plóskij)
lav på russiskмелкий (ме́лкий - mélkij)
dyb på russiskглубокий (глубо́кий - glubókij)
smal på russiskузкий (у́зкий - úzkij)
bred på russiskширокий (широ́кий - shirókij)

Andre vigtige tillægsord på russisk


DanskRussisk  
billig på russiskдешевый (дешё́вый - deshjóvyj)
dyr på russiskдорогой (дорого́й - dorogój)
blød på russiskмягкий (мя́гкий - mjágkij)
hård på russiskжесткий (жё́сткий - zhjóstkij)
tom på russiskпустой (пусто́й - pustój)
fuld på russiskполный (по́лный - pólnyj)
beskidt på russiskгрязный (гря́зный - grjáznyj)
ren på russiskчистый (чи́стый - chístyj)
sød på russiskсладкий (сла́дкий - sládkij)
sur på russiskкислый (ки́слый - kíslyj)
ung på russiskмолодой (молодо́й - molodój)
gammel på russiskстарый (ста́рый - stáryj)
kold på russiskхолодный (холо́дный - holódnyj)
varm på russiskтеплый (тё́плый - tjóplyj)

Lær Russisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Russisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Danish-Russian-Full

Russisk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.