Lande på russisk

Denne liste over landenavne på russisk kan hjælpe dig med at rejse verden rundt. Her lærer du at sige asiatiske, europæiske, amerikanske, afrikanske og oceaniske lande på russisk. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere russiske ord.

Europæiske lande på russisk


DanskRussisk  
Storbritannien på russisk(F) Великобритания (Великобрита́ния - Velikobritánija)
Spanien på russisk(F) Испания (Испа́ния - Ispánija)
Italien på russisk(F) Италия (Ита́лия - Itálija)
Frankrig på russisk(F) Франция (Фра́нция - Fráncija)
Tyskland på russisk(F) Германия (Герма́ния - Germánija)
Schweiz på russisk(F) Швейцария (Швейца́рия - Shvejcárija)
Finland på russisk(F) Финляндия (Финля́ндия - Finljándija)
Østrig på russisk(F) Австрия (А́встрия - Ávstrija)
Grækenland på russisk(F) Греция (Гре́ция - Grécija)
Holland på russisk(PL) Нидерланды (Нидерла́нды - Niderlándy)
Norge på russisk(F) Норвегия (Норве́гия - Norvégija)
Polen på russisk(F) Польша (По́льша - Pól'sha)
Sverige på russisk(F) Швеция (Шве́ция - Shvécija)
Tyrkiet på russisk(F) Турция (Ту́рция - Túrcija)
Ukraine på russisk(F) Украина (Украи́на - Ukraína)
Ungarn på russisk(F) Венгрия (Ве́нгрия - Véngrija)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Asiatiske lande på russisk


DanskRussisk  
Kina på russisk(M) Китай (Кита́й - Kitáj)
Rusland på russisk(F) Россия (Росси́я - Rossíja)
Indien på russisk(F) Индия (И́ндия - Índija)
Singapore på russisk(M) Сингапур (Сингапу́р - Singapúr)
Japan på russisk(F) Япония (Япо́ния - Japónija)
Sydkorea på russisk(F) Южная Корея (Ю́жная Коре́я - Júzhnaja Koréja)
Afghanistan på russisk(M) Афганистан (Афганиста́н - Afganistán)
Aserbajdsjan på russisk(M) Азербайджан (Азербайджа́н - Azerbajdzhán)
Bangladesh på russisk(M) Бангладеш (Бангладе́ш - Bangladésh)
Indonesien på russisk(F) Индонезия (Индоне́зия - Indonézija)
Irak på russisk(M) Ирак (Ира́к - Irák)
Iran på russisk(M) Иран (Ира́н - Irán)
Qatar på russisk(M) Катар (Ка́тар - Kátar)
Malaysia på russisk(F) Малайзия (Мала́йзия - Malájzija)
Filippinerne på russisk(PL) Филиппины (Филиппи́ны - Filippíny)
Saudi Arabien på russisk(F) Саудовская Аравия (Сау́довская Ара́вия - Saúdovskaja Arávija)
Thailand på russisk(M) Таиланд (Таила́нд - Tailánd)
Forenede Arabiske Emirater på russisk(PL) Объединенные Арабские Эмираты (Объединё́нные Ара́бские Эмира́ты - Ob''edinjónnye Arábskie Jemiráty)
Vietnam på russisk(M) Вьетнам (Вьетна́м - V'etnám)

Amerikanske lande på russisk


DanskRussisk  
Amerikas Forenede Stater på russisk(PL) Соединенные Штаты Америки (Соединё́нные Шта́ты Аме́рики - Soedinjónnye Shtáty Amériki)
Mexico på russisk(F) Мексика (Ме́ксика - Méksika)
Canada på russisk(F) Канада (Кана́да - Kanáda)
Brasilien på russisk(F) Бразилия (Брази́лия - Brazílija)
Argentina på russisk(F) Аргентина (Аргенти́на - Argentína)
Chile på russisk(N) Чили (Чи́ли - Chíli)
Bahamas på russisk(PL) Багамские острова (Бага́мские острова́ - Bagámskie ostrová)
Bolivia på russisk(F) Боливия (Боли́вия - Bolívija)
Ecuador på russisk(M) Эквадор (Эквадо́р - Jekvadór)
Jamaica på russisk(F) Ямайка (Яма́йка - Jamájka)
Colombia på russisk(F) Колумбия (Колу́мбия - Kolúmbija)
Cuba på russisk(F) Куба (Ку́ба - Kúba)
Panama på russisk(F) Панама (Пана́ма - Panáma)
Peru på russisk(N) Перу (Перу́ - Perú)
Uruguay på russisk(M) Уругвай (Уругва́й - Urugváj)
Venezuela på russisk(F) Венесуэла (Венесуэ́ла - Venesujéla)

Afrikanske lande på russisk


DanskRussisk  
Sydafrika på russisk(F) Южная Африка (Ю́жная А́фрика - Júzhnaja Áfrika)
Nigeria på russisk(F) Нигерия (Ниге́рия - Nigérija)
Marokko på russisk(N) Марокко (Маро́кко - Marókko)
Libyen på russisk(F) Ливия (Ли́вия - Lívija)
Kenya på russisk(F) Кения (Ке́ния - Kénija)
Algeriet på russisk(M) Алжир (Алжи́р - Alzhír)
Egypten på russisk(M) Египет (Еги́пет - Egípet)
Etiopien på russisk(F) Эфиопия (Эфио́пия - Jefiópija)
Angola på russisk(F) Ангола (Анго́ла - Angóla)
Djibouti på russisk(N) Джибути (Джибу́ти - Dzhibúti)
Elfenbenskysten på russisk(M) Кот-д'Ивуар (Кот-д'Ивуа́р - Kot-d'Ivuár)
Ghana på russisk(F) Гана (Га́на - Gána)
Cameroun på russisk(M) Камерун (Камеру́н - Kamerún)
Madagaskar på russisk(M) Мадагаскар (Мадагаска́р - Madagaskár)
Namibia på russisk(F) Намибия (Нами́бия - Namíbija)
Senegal på russisk(M) Сенегал (Сенега́л - Senegál)
Zimbabwe på russisk(N) Зимбабве (Зимба́бве - Zimbábve)
Uganda på russisk(F) Уганда (Уга́нда - Ugánda)

Oceaniske lande på russisk


DanskRussisk  
Australien på russisk(F) Австралия (Австра́лия - Avstrálija)
New Zealand på russisk(F) Новая Зеландия (Но́вая Зела́ндия - Nóvaja Zelándija)
Fiji på russisk(PL) Фиджи (Фи́джи - Fídzhi)
Marshalløerne på russisk(PL) Маршалловы острова (Марша́лловы острова́ - Marshállovy ostrová)
Nauru på russisk(N) Науру (Нау́ру - Naúru)
Tonga på russisk(F) Тонга (То́нга - Tónga)


Lande på russisk

Download som PDF

Lær Russisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Russisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Russisk ordbog

Russisk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.


Flashcards på Russisk

Flashcardo

Gratis Flashcards på Russisk

På Flashcardo kan du finde gratis, online flashcards på mere end 50 sprog, som vil hjælpe dig med at lære hurtigere.