Forretning på russisk

At tale forretninger på russisk er ikke let. Vores liste med russiske forretningsord kan hjælpe dig med at komme i gang. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere russiske ord.
Virksomhedsrelaterede ord på russisk
Kontorrelaterede ord på russisk
Enheder på russisk
Juridiske ord på russisk
Bankrelaterede ord på russisk


Virksomhedsrelaterede ord på russisk


DanskRussisk  
selskab på russisk(F) компания (компа́ния - kompánija)
job på russisk(F) работа (рабо́та - rabóta)
bank på russisk(M) банк (ба́нк - bánk)
kontor på russisk(M) офис (о́фис - ófis)
mødelokale på russisk(F) комната для переговоров (ко́мната для перегово́ров - kómnata dlja peregovórov)
medarbejder på russisk(M) наемный рабочий (наё́мный рабо́чий - najómnyj rabóchij)
arbejdsgiver på russisk(M) работодатель (работода́тель - rabotodátel')
personale på russisk(M) персонал (персона́л - personál)
løn på russisk(F) зарплата (зарпла́та - zarpláta)
forsikring på russisk(N) страхование (страхова́ние - strahovánie)
markedsføring på russisk(M) маркетинг (ма́ркетинг - márketing)
regnskab på russisk(M) учет (учё́т - uchjót)
skat på russisk(M) налог (нало́г - nalóg)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Kontorrelaterede ord på russisk


DanskRussisk  
brev på russisk(N) письмо (письмо́ - pis'mó)
kuvert på russisk(M) конверт (конве́рт - konvért)
adresse på russisk(M) адрес (а́дрес - ádres)
postnummer på russisk(M) почтовый индекс (почто́вый и́ндекс - pochtóvyj índeks)
pakke på russisk(F) посылка (посы́лка - posýlka)
fax på russisk(M) факс (фа́кс - fáks)
tekstbesked på russisk(N) текстовое сообщение (те́кстовое сообще́ние - tékstovoe soobshhénie)
projektor på russisk(M) проектор (прое́ктор - proéktor)
mappe på russisk(F) папка (па́пка - pápka)
præsentation på russisk(F) презентация (презента́ция - prezentácija)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Enheder på russisk


DanskRussisk  
bærbar på russisk(M) ноутбук (ноутбу́к - noutbúk)
skærm på russisk(M) экран (экра́н - jekrán)
printer på russisk(M) принтер (при́нтер - prínter)
scanner på russisk(M) сканер (ска́нер - skáner)
telefon på russisk(M) телефон (телефо́н - telefón)
USB stik på russisk(F) флешка (фле́шка - fléshka)
harddisk på russisk(M) жесткий диск (жё́сткий ди́ск - zhjóstkij dísk)
tastatur på russisk(F) клавиатура (клавиату́ра - klaviatúra)
mus på russisk(F) мышь (мы́шь - mýsh')
server på russisk(M) сервер (се́рвер - sérver)

Juridiske ord på russisk


DanskRussisk  
lov på russisk(M) закон (зако́н - zakón)
bøde på russisk(M) штраф (штра́ф - shtráf)
fængsel på russisk(F) тюрьма (тюрьма́ - tjur'má)
domstol på russisk(M) суд (су́д - súd)
nævningeting på russisk(PL) присяжные (прися́жные - prisjázhnye)
vidne på russisk(M) свидетель (свиде́тель - svidétel')
tiltalte på russisk(M) подсудимый (подсуди́мый - podsudímyj)
bevis på russisk(N) доказательство (доказа́тельство - dokazátel'stvo)
fingeraftryk på russisk(M) отпечаток пальца (отпеча́ток па́льца - otpechátok pál'ca)
paragraf på russisk(M) параграф (пара́граф - parágraf)

Bankrelaterede ord på russisk


DanskRussisk  
penge på russisk(PL) деньги (де́ньги - dén'gi)
mønt på russisk(F) монета (моне́та - monéta)
pengeseddel på russisk(F) банкнота (банкно́та - banknóta)
kreditkort på russisk(F) кредитная карточка (креди́тная ка́рточка - kredítnaja kártochka)
pengeautomat på russisk(M) банкомат (банкома́т - bankomát)
underskrift på russisk(F) подпись (по́дпись - pódpis')
dollar på russisk(M) доллар (до́ллар - dóllar)
euro på russisk(M) евро (е́вро - évro)
pund på russisk(M) фунт (фу́нт - fúnt)
bankkonto på russisk(M) банковский счёт (ба́нковский счё́т - bánkovskij schjót)
check på russisk(M) чек (че́к - chék)
børs på russisk(F) фондовая биржа (фо́ндовая би́ржа - fóndovaja bírzha)


Forretning på russisk

Download som PDF

Lær Russisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Russisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Russisk ordbog

Russisk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.


Flashcards på Russisk

Flashcardo

Gratis Flashcards på Russisk

På Flashcardo kan du finde gratis, online flashcards på mere end 50 sprog, som vil hjælpe dig med at lære hurtigere.