Russiske udsagnsord

Udsagnsord er et af de bærende elementer i ethvert sprog. Denne liste over russiske udsagnsord vil hjælpe dig med at lære almindelige russiske udsagnsord på ingen tid. Sammen med andre grundlæggende navneord og tillægsord vil dette hurtigt give dig mulighed for at sige grundlæggende ting på russisk. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere russiske ord.

Grundlæggende udsagnsord på russisk


DanskRussisk  
at åbne på russiskоткрывать (открыва́ть - otkryvát')
at lukke på russiskзакрывать (закрыва́ть - zakryvát')
at sidde på russiskсидеть (сиде́ть - sidét')
at stå på russiskстоять (стоя́ть - stoját')
at vide på russiskзнать (зна́ть - znát')
at tænke på russiskдумать (ду́мать - dúmat')
at vinde på russiskпобеждать (побежда́ть - pobezhdát')
at tabe på russiskпроигрывать (прои́грывать - proígryvat')
at spørge på russiskспрашивать (спра́шивать - spráshivat')
at svare på russiskотвечать (отвеча́ть - otvechát')
at hjælpe på russiskпомогать (помога́ть - pomogát')
at kunne lide på russiskнравиться (нра́виться - nrávit'sja)
at kysse på russiskцеловать (целова́ть - celovát')
at spise på russiskесть (е́сть - ést')
at drikke på russiskпить (пи́ть - pít')
Advertisement

Russiske ord, der udtrykker en handling


DanskRussisk  
at tage på russiskбрать (бра́ть - brát')
at sætte på russiskкласть (кла́сть - klást')
at finde på russiskнаходить (находи́ть - nahodít')
at stjæle på russiskкрасть (кра́сть - krást')
at dræbe på russiskубивать (убива́ть - ubivát')
at flyve på russiskлетать (лета́ть - letát')
at angribe på russiskатаковать (атакова́ть - atakovát')
at forsvare på russiskзащищать (защища́ть - zashhishhát')
at falde på russiskпадать (па́дать - pádat')
at vælge på russiskвыбирать (выбира́ть - vybirát')

Bevægelse på russisk


DanskRussisk  
at løbe på russiskбежать (бежа́ть - bezhát')
at svømme på russiskплавать (пла́вать - plávat')
at hoppe på russiskпрыгать (пры́гать - prýgat')
at trække på russiskпотянуть (потяну́ть - potjanút')
at skubbe på russiskтолкнуть (толкну́ть - tolknút')
at kaste på russiskбросать (броса́ть - brosát')
at kravle på russiskползать (по́лзать - pólzat')
at kæmpe på russiskбороться (боро́ться - borót'sja)
at fange på russiskловить (лови́ть - lovít')
at rulle på russiskсворачивать (свора́чивать - svoráchivat')

Russiske udsagnsord til brug i forretningssammenhæng


DanskRussisk  
at købe på russiskпокупать (покупа́ть - pokupát')
at betale på russiskплатить (плати́ть - platít')
at sælge på russiskпродавать (продава́ть - prodavát')
at studere på russiskучиться (учи́ться - uchít'sja)
at ringe på russiskзвонить (звони́ть - zvonít')
at læse på russiskчитать (чита́ть - chitát')
at skrive på russiskписать (писа́ть - pisát')
at beregne på russiskвычислять (вычисля́ть - vychislját')
at måle på russiskизмерять (измеря́ть - izmerját')
at tjene på russiskзарабатывать (зараба́тывать - zarabátyvat')
at tælle på russiskсчитать (счита́ть - schitát')
at scanne på russiskсканировать (скани́ровать - skanírovat')
at udskrive på russiskпечатать (печа́тать - pechátat')

Lær Russisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Russisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Danish-Russian-Full

Russisk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.