Tal på russisk

For at kunne mestre det russiske sprog er det vigtigt at kunne tælle og kende tallene på russisk. Vi har samlet en liste over de vigtigste tal på russisk for at hjælpe dig på vej. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere russiske ord.

1-10 på russisk


DanskRussisk  
0 på russiskноль (но́ль - nól')
1 på russiskодин (оди́н - odín)
2 på russiskдва (два́ - dvá)
3 på russiskтри (три́ - trí)
4 på russiskчетыре (четы́ре - chetýre)
5 på russiskпять (пя́ть - pját')
6 på russiskшесть (ше́сть - shést')
7 på russiskсемь (се́мь - sém')
8 på russiskвосемь (во́семь - vósem')
9 på russiskдевять (де́вять - dévjat')
10 på russiskдесять (де́сять - désjat')
Advertisement

11-100 på russisk


DanskRussisk  
11 på russiskодиннадцать (оди́ннадцать - odínnadcat')
12 på russiskдвенадцать (двена́дцать - dvenádcat')
13 på russiskтринадцать (трина́дцать - trinádcat')
14 på russiskчетырнадцать (четы́рнадцать - chetýrnadcat')
15 på russiskпятнадцать (пятна́дцать - pjatnádcat')
16 på russiskшестнадцать (шестна́дцать - shestnádcat')
17 på russiskсемнадцать (семна́дцать - semnádcat')
18 på russiskвосемнадцать (восемна́дцать - vosemnádcat')
19 på russiskдевятнадцать (девятна́дцать - devjatnádcat')
20 på russiskдвадцать (два́дцать - dvádcat')
30 på russiskтридцать (три́дцать - trídcat')
40 på russiskсорок (со́рок - sórok)
50 på russiskпятьдесят (пятьдеся́т - pjat'desját)
60 på russiskшестьдесят (шестьдеся́т - shest'desját)
70 på russiskсемьдесят (се́мьдесят - sém'desjat)
80 på russiskвосемьдесят (во́семьдесят - vósem'desjat)
90 på russiskдевяносто (девяно́сто - devjanósto)
100 på russiskсто (сто́ - stó)

Flere tal på russisk


DanskRussisk  
200 på russiskдвести (две́сти - dvésti)
300 på russiskтриста (три́ста - trísta)
400 på russiskчетыреста (четы́реста - chetýresta)
500 på russiskпятьсот (пятьсо́т - pjat'sót)
600 på russiskшестьсот (шестьсо́т - shest'sót)
700 på russiskсемьсот (семьсо́т - sem'sót)
800 på russiskвосемьсот (восемьсо́т - vosem'sót)
900 på russiskдевятьсот (девятьсо́т - devjat'sót)
1000 på russiskтысяча (ты́сяча - týsjacha)
2000 på russiskдве тысячи (две́ ты́сячи - dvé týsjachi)
3000 på russiskтри тысячи (три́ ты́сячи - trí týsjachi)
4000 på russiskчетыре тысячи (четы́ре ты́сячи - chetýre týsjachi)
5000 på russiskпять тысяч (пя́ть ты́сяч - pját' týsjach)
6000 på russiskшесть тысяч (ше́сть ты́сяч - shést' týsjach)
7000 på russiskсемь тысяч (се́мь ты́сяч - sém' týsjach)
8000 på russiskвосемь тысяч (во́семь ты́сяч - vósem' týsjach)
9000 på russiskдевять тысяч (де́вять ты́сяч - dévjat' týsjach)
10.000 på russiskдесять тысяч (де́сять ты́сяч - désjat' týsjach)
100.000 på russiskсто тысяч (сто́ ты́сяч - stó týsjach)
1.000.000 på russiskодин миллион (оди́н миллио́н - odín millión)
10.000.000 på russiskдесять миллионов (де́сять миллио́нов - désjat' milliónov)
100.000.000 på russiskсто миллионов (сто́ миллио́нов - stó milliónov)
1.000.000.000 på russiskодин миллиард (оди́н миллиа́рд - odín milliárd)

Lær Russisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Russisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Danish-Russian-Full

Russisk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.