Musik på russisk

Hvad ville livet være uden musik? Vi har sammensat en liste over musik- og kunstrelaterede ord på russisk. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere russiske ord.

Musik på russisk


DanskRussisk  
musik på russisk(F) музыка (му́зыка - múzyka)
instrument på russisk(M) инструмент (инструме́нт - instrumént)
dans på russisk(M) танец (та́нец - tánec)
opera på russisk(F) опера (о́пера - ópera)
orkester på russisk(M) оркестр (орке́стр - orkéstr)
koncert på russisk(M) концерт (конце́рт - koncért)
klassisk musik på russisk(F) классическая музыка (класси́ческая му́зыка - klassícheskaja múzyka)
pop på russisk(M) поп (по́п - póp)
jazz på russisk(M) джаз (джа́з - dzház)
blues på russisk(M) блюз (блю́з - bljúz)
punk på russisk(M) панк (па́нк - pánk)
rock på russisk(M) рок (ро́к - rók)
sangtekst på russisk(M) текст песни (те́кст пе́сни - tékst pésni)
melodi på russisk(F) мелодия (мело́дия - melódija)
symfoni på russisk(F) симфония (симфо́ния - simfónija)

Musikinstrumenter på russisk


DanskRussisk  
violin på russisk(F) скрипка (скри́пка - skrípka)
keyboard på russisk(M) синтезатор (синтеза́тор - sintezátor)
klaver på russisk(N) пианино (пиани́но - pianíno)
trompet på russisk(F) труба (труба́ - trubá)
guitar på russisk(F) гитара (гита́ра - gitára)
tværfløjte på russisk(F) флейта (фле́йта - fléjta)
cello på russisk(F) виолончель (виолонче́ль - violonchél')
saxofon på russisk(M) саксофон (саксофо́н - saksofón)
tuba på russisk(F) туба (ту́ба - túba)
orgel på russisk(M) орган (орга́н - orgán)

Kultur på russisk


DanskRussisk  
teater på russisk(M) театр (теа́тр - teátr)
scene på russisk(F) сцена (сце́на - scéna)
publikum på russisk(M) зритель (зри́тель - zrítel')
maleri på russisk(F) картина (карти́на - kartína)
tegning på russisk(M) рисунок (рису́нок - risúnok)
pensel på russisk(F) кисть (ки́сть - kíst')
ensemble på russisk(M) состав исполнителей (соста́в исполни́телей - sostáv ispolnítelej)
teaterstykke på russisk(F) пьеса (пье́са - p'ésa)
manuskript på russisk(M) текст (те́кст - tékst)

Dans på russisk


DanskRussisk  
ballet på russisk(M) балет (бале́т - balét)
tango på russisk(N) танго (та́нго - tángo)
vals på russisk(M) вальс (ва́льс - vál's)
salsa på russisk(F) сальса (са́льса - sál'sa)
samba på russisk(F) самба (са́мба - sámba)
rumba på russisk(F) румба (ру́мба - rúmba)
standard dans på russisk(M) бальный танец (ба́льный та́нец - bál'nyj tánec)
latinamerikansk dans på russisk(M) латинский танец (лати́нский та́нец - latínskij tánec)

Lær Russisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Russisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Danish-Russian-Full

Russisk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.