60 jobtitler på russisk

Vil du vide, hvad din jobtitel hedder på russisk? Vi har sammensat en liste over jobtitler på russisk til dig. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere russiske ord.
Kontorjobs på russisk
Arbejderjobs på russisk
Andre jobs på russisk


Kontorjobs på russisk


DanskRussisk  
læge på russisk(M) врач (вра́ч - vrách)
arkitekt på russisk(M) архитектор (архите́ктор - arhitéktor)
manager på russisk(M) менеджер (ме́неджер - ménedzher)
sekretær på russisk(M) секретарь (секрета́рь - sekretár')
formand på russisk(M) председатель (председа́тель - predsedátel')
dommer på russisk(M) судья (судья́ - sud'já)
advokat på russisk(M) адвокат (адвока́т - advokát)
bogholder på russisk(M) бухгалтер (бухга́лтер - buhgálter)
lærer på russisk(M) учитель (учи́тель - uchítel')
professor på russisk(M) профессор (профе́ссор - proféssor)
programmør på russisk(M) программист (программи́ст - programmíst)
politiker på russisk(M) политик (поли́тик - polítik)
tandlæge på russisk(M) дантист (данти́ст - dantíst)
statsminister på russisk(M) премьер-министр (премье́р-мини́стр - prem'ér-minístr)
præsident på russisk(M) президент (президе́нт - prezidént)
assistent på russisk(M) помощник (помо́щник - pomóshhnik)
anklager på russisk(M) прокурор (прокуро́р - prokurór)
praktikant på russisk(M) стажер (стажё́р - stazhjór)
bibliotekar på russisk(M) библиотекарь (библиоте́карь - bibliotékar')
konsulent på russisk(M) консультант (консульта́нт - konsul'tánt)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Arbejderjobs på russisk


DanskRussisk  
landmand på russisk(M) фермер (фе́рмер - férmer)
lastbilchauffør på russisk(M) водитель грузовика (води́тель грузовика́ - vodítel' gruzoviká)
lokomotivfører på russisk(M) машинист (машини́ст - mashiníst)
slagter på russisk(M) мясник (мясни́к - mjasník)
bygningsarbejder på russisk(M) строитель (строи́тель - stroítel')
tømrer på russisk(M) столяр (столя́р - stoljár)
elektriker på russisk(M) электрик (эле́ктрик - jeléktrik)
blikkenslager på russisk(M) водопроводчик (водопрово́дчик - vodoprovódchik)
mekaniker på russisk(M) механик (меха́ник - mehánik)
rengøringsassistent på russisk(M) уборщик (убо́рщик - ubórshhik)
gartner på russisk(M) садовник (садо́вник - sadóvnik)
fisker på russisk(M) рыбак (рыба́к - rybák)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Andre jobs på russisk


DanskRussisk  
politimand på russisk(M) полицейский (полице́йский - policéjskij)
brandmand på russisk(M) пожарный (пожа́рный - pozhárnyj)
sygeplejerske på russisk(F) медсестра (медсестра́ - medsestrá)
pilot på russisk(M) пилот (пило́т - pilót)
stewardesse på russisk(F) стюардесса (стюарде́сса - stjuardéssa)
jordemoder på russisk(F) акушерка (акуше́рка - akushérka)
kok på russisk(M) повар (по́вар - póvar)
tjener på russisk(M) официант (официа́нт - oficiánt)
skrædder på russisk(M) портной (портно́й - portnój)
kassedame på russisk(M) кассир (касси́р - kassír)
receptionist på russisk(M) секретарь в приемной (секрета́рь в приё́мной - sekretár' v prijómnoj)
optiker på russisk(M) оптик (о́птик - óptik)
soldat på russisk(M) солдат (солда́т - soldát)
buschauffør på russisk(M) водитель автобуса (води́тель авто́буса - vodítel' avtóbusa)
livvagt på russisk(M) телохранитель (телохрани́тель - telohranítel')
præst på russisk(M) священник (свяще́нник - svjashhénnik)
fotograf på russisk(M) фотограф (фото́граф - fotógraf)
dommer på russisk(M) арбитр (арби́тр - arbítr)
reporter på russisk(M) репортер (репортё́р - reportjór)
skuespiller på russisk(M) актер (актё́р - aktjór)
danser på russisk(M) танцор (танцо́р - tancór)
forfatter på russisk(M) автор (а́втор - ávtor)
nonne på russisk(F) монахиня (мона́хиня - monáhinja)
munk på russisk(M) монах (мона́х - monáh)
træner på russisk(M) тренер (тре́нер - tréner)
sanger på russisk(M) певец (певе́ц - pevéc)
kunstner på russisk(M) художник (худо́жник - hudózhnik)
designer på russisk(M) дизайнер (диза́йнер - dizájner)


Jobtitler på russisk

Download som PDF

Lær Russisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Russisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Russisk ordbog

Russisk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.


Flashcards på Russisk

Flashcardo

Gratis Flashcards på Russisk

På Flashcardo kan du finde gratis, online flashcards på mere end 50 sprog, som vil hjælpe dig med at lære hurtigere.