60 jobber på russisk

Vil du vite hva jobben din heter på russisk? Vi har laget en liste over navn på jobber på russisk for deg. For enda flere russisk ord, ta en titt på våre læringsressurser for russisk på nederst av siden.
Kontorjobber på russisk
Håndverksjobber på russisk
Andre jobber på russisk


Kontorjobber på russisk


NorskRussisk  
doktor på russisk(M) врач (вра́ч - vrách)
arkitekt på russisk(M) архитектор (архите́ктор - arhitéktor)
sjef på russisk(M) менеджер (ме́неджер - ménedzher)
sekretær på russisk(M) секретарь (секрета́рь - sekretár')
styreformann på russisk(M) председатель (председа́тель - predsedátel')
dommer på russisk(M) судья (судья́ - sud'já)
advokat på russisk(M) адвокат (адвока́т - advokát)
regnskapsfører på russisk(M) бухгалтер (бухга́лтер - buhgálter)
lærer på russisk(M) учитель (учи́тель - uchítel')
professor på russisk(M) профессор (профе́ссор - proféssor)
programmerer på russisk(M) программист (программи́ст - programmíst)
politiker på russisk(M) политик (поли́тик - polítik)
tannlege på russisk(M) дантист (данти́ст - dantíst)
statsminister på russisk(M) премьер-министр (премье́р-мини́стр - prem'ér-minístr)
president på russisk(M) президент (президе́нт - prezidént)
assistent på russisk(M) помощник (помо́щник - pomóshhnik)
aktor på russisk(M) прокурор (прокуро́р - prokurór)
praktikant på russisk(M) стажер (стажё́р - stazhjór)
bibliotekar på russisk(M) библиотекарь (библиоте́карь - bibliotékar')
konsulent på russisk(M) консультант (консульта́нт - konsul'tánt)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Håndverksjobber på russisk


NorskRussisk  
bonde på russisk(M) фермер (фе́рмер - férmer)
lastebilsjåfør på russisk(M) водитель грузовика (води́тель грузовика́ - vodítel' gruzoviká)
lokfører på russisk(M) машинист (машини́ст - mashiníst)
slakter på russisk(M) мясник (мясни́к - mjasník)
konstruksjonsarbeider på russisk(M) строитель (строи́тель - stroítel')
snekker på russisk(M) столяр (столя́р - stoljár)
elektriker på russisk(M) электрик (эле́ктрик - jeléktrik)
rørlegger på russisk(M) водопроводчик (водопрово́дчик - vodoprovódchik)
mekaniker på russisk(M) механик (меха́ник - mehánik)
rengjører på russisk(M) уборщик (убо́рщик - ubórshhik)
gartner på russisk(M) садовник (садо́вник - sadóvnik)
fisker på russisk(M) рыбак (рыба́к - rybák)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Andre jobber på russisk


NorskRussisk  
politimann på russisk(M) полицейский (полице́йский - policéjskij)
brannmann på russisk(M) пожарный (пожа́рный - pozhárnyj)
sykepleier på russisk(F) медсестра (медсестра́ - medsestrá)
pilot på russisk(M) пилот (пило́т - pilót)
flyvertinne på russisk(F) стюардесса (стюарде́сса - stjuardéssa)
jordmor på russisk(F) акушерка (акуше́рка - akushérka)
kokk på russisk(M) повар (по́вар - póvar)
kelner på russisk(M) официант (официа́нт - oficiánt)
skredder på russisk(M) портной (портно́й - portnój)
kasserer på russisk(M) кассир (касси́р - kassír)
resepsjonist på russisk(M) секретарь в приемной (секрета́рь в приё́мной - sekretár' v prijómnoj)
optiker på russisk(M) оптик (о́птик - óptik)
soldat på russisk(M) солдат (солда́т - soldát)
bussjåfør på russisk(M) водитель автобуса (води́тель авто́буса - vodítel' avtóbusa)
livvakt på russisk(M) телохранитель (телохрани́тель - telohranítel')
prest på russisk(M) священник (свяще́нник - svjashhénnik)
fotograf på russisk(M) фотограф (фото́граф - fotógraf)
dommer på russisk(M) арбитр (арби́тр - arbítr)
reporter på russisk(M) репортер (репортё́р - reportjór)
skuespiller på russisk(M) актер (актё́р - aktjór)
danser på russisk(M) танцор (танцо́р - tancór)
forfatter på russisk(M) автор (а́втор - ávtor)
nonne på russisk(F) монахиня (мона́хиня - monáhinja)
munk på russisk(M) монах (мона́х - monáh)
trener på russisk(M) тренер (тре́нер - tréner)
sanger på russisk(M) певец (певе́ц - pevéc)
artist på russisk(M) художник (худо́жник - hudózhnik)
designer på russisk(M) дизайнер (диза́йнер - dizájner)


Jobber på russisk

Last ned som PDF

Lær Russisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Lær Russisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Ser du etter den raskeste måten å lære et nytt språk på? Da er denne boken perfekt for deg. De fleste ordbøker viser deg en overveldende mengde vokabularer, men ingen klare retningslinjer for hvordan man lærer dem. Denne boken er annerledes. Den inneholder de 2000 viktigste ordene og frasene du burde lære, og setter dem i rekkefølge så du lærer de mest brukte ordene først.
Russisk Vokabularbok

Russisk Vokabularbok

Er du en avansert elev på utkikk etter et nytt vokabular? Eller er du kanskje en ekspert på et felt og på jakt etter omfattende vokabular innen det emnet? Da kan denne boken være den rette for deg. Denne språkboken tilbyr vokabularer ned til minste detalj, alle er rangert etter emner slik at du enkelt kan plukke og velge hva du ønsker å lære først.


Russiske Flashkort

Flashcardo

Kostnadsfrie Russiske Flashkort

På Flashcardo kan du finne kostnadsfrie flashkort til over 50 språk på nettet, som hjelper deg med å bli bedre i raskt tempo.