Verbit venäjäksi

Verbit ovat keskeinen osa kieltä kuin kieltä. Tämä venäjänkielinen verbiluettelo auttaa sinua oppimaan nopeasti yleisiä venäjänkielisiä verbejä. Yhdistämällä niitä yleisimpiin substantiiveihin ja adjektiiveihin kykenet pian ilmaisemaan yksinkertaisia asioita venäjäksi. Lisää venäjänkielisiä sanastoja löytyy venäjän oppimateriaaleista sivun lopusta.

Venäjän yleiset verbit


SuomiVenäjä
avata venäjäksiоткрывать (открыва́ть - otkryvát')
sulkea venäjäksiзакрывать (закрыва́ть - zakryvát')
istua venäjäksiсидеть (сиде́ть - sidét')
seistä venäjäksiстоять (стоя́ть - stoját')
tietää venäjäksiзнать (зна́ть - znát')
ajatella venäjäksiдумать (ду́мать - dúmat')
voittaa venäjäksiпобеждать (побежда́ть - pobezhdát')
hävitä venäjäksiпроигрывать (прои́грывать - proígryvat')
kysyä venäjäksiспрашивать (спра́шивать - spráshivat')
vastata venäjäksiотвечать (отвеча́ть - otvechát')
auttaa venäjäksiпомогать (помога́ть - pomogát')
tykätä venäjäksiнравиться (нра́виться - nrávit'sja)
suudella venäjäksiцеловать (целова́ть - celovát')
syödä venäjäksiесть (е́сть - ést')
juoda venäjäksiпить (пи́ть - pít')

Venäjän toimintasanat


SuomiVenäjä
ottaa venäjäksiбрать (бра́ть - brát')
laittaa venäjäksiкласть (кла́сть - klást')
löytää venäjäksiнаходить (находи́ть - nahodít')
varastaa venäjäksiкрасть (кра́сть - krást')
tappaa venäjäksiубивать (убива́ть - ubivát')
lentää venäjäksiлетать (лета́ть - letát')
hyökätä venäjäksiатаковать (атакова́ть - atakovát')
puolustaa venäjäksiзащищать (защища́ть - zashhishhát')
pudota venäjäksiпадать (па́дать - pádat')
valita venäjäksiвыбирать (выбира́ть - vybirát')

Liikkeet venäjäksi


SuomiVenäjä
juosta venäjäksiбежать (бежа́ть - bezhát')
uida venäjäksiплавать (пла́вать - plávat')
hypätä venäjäksiпрыгать (пры́гать - prýgat')
vetää venäjäksiпотянуть (потяну́ть - potjanút')
työntää venäjäksiтолкнуть (толкну́ть - tolknút')
heittää venäjäksiбросать (броса́ть - brosát')
ryömiä venäjäksiползать (по́лзать - pólzat')
tapella venäjäksiбороться (боро́ться - borót'sja)
ottaa kiinni venäjäksiловить (лови́ть - lovít')
pyöriä venäjäksiсворачивать (свора́чивать - svoráchivat')

Venäjän liike-elämän verbit


SuomiVenäjä
ostaa venäjäksiпокупать (покупа́ть - pokupát')
maksaa venäjäksiплатить (плати́ть - platít')
myydä venäjäksiпродавать (продава́ть - prodavát')
opiskella venäjäksiучиться (учи́ться - uchít'sja)
soittaa venäjäksiзвонить (звони́ть - zvonít')
lukea venäjäksiчитать (чита́ть - chitát')
kirjoittaa venäjäksiписать (писа́ть - pisát')
laskea venäjäksiвычислять (вычисля́ть - vychislját')
mitata venäjäksiизмерять (измеря́ть - izmerját')
ansaita venäjäksiзарабатывать (зараба́тывать - zarabátyvat')
laskea venäjäksiсчитать (счита́ть - schitát')
skannata venäjäksiсканировать (скани́ровать - skanírovat')
tulostaa venäjäksiпечатать (печа́тать - pechátat')

Venäjän sanastokirjat

Opi Venäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Venäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Finnish-Russian-Full

Venäjän sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 venäjänkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille

Ilmaiset oppimisaineistot