Liike-elämä venäjäksi

Liiketoiminta ei ole helppoa venäjäksi. Luettelomme venäjänkielisistä liiketoimintatermeistä voi auttaa sinua pääsemään alkuun. Lisää venäjänkielisiä sanastoja löytyy venäjän oppimateriaaleista sivun lopusta.

Yritystermit venäjäksi


SuomiVenäjä
yhtiö venäjäksi(F) компания (компа́ния - kompánija)
työ venäjäksi(F) работа (рабо́та - rabóta)
pankki venäjäksi(M) банк (ба́нк - bánk)
toimisto venäjäksi(M) офис (о́фис - ófis)
kokoushuone venäjäksi(F) комната для переговоров (ко́мната для перегово́ров - kómnata dlja peregovórov)
työntekijä venäjäksi(M) наемный рабочий (наё́мный рабо́чий - najómnyj rabóchij)
työnantaja venäjäksi(M) работодатель (работода́тель - rabotodátel')
henkilöstö venäjäksi(M) персонал (персона́л - personál)
palkkaus venäjäksi(F) зарплата (зарпла́та - zarpláta)
vakuutus venäjäksi(N) страхование (страхова́ние - strahovánie)
markkinointi venäjäksi(M) маркетинг (ма́ркетинг - márketing)
kirjanpito venäjäksi(M) учет (учё́т - uchjót)
vero venäjäksi(M) налог (нало́г - nalóg)

Toimistosanat venäjäksi


SuomiVenäjä
kirje venäjäksi(N) письмо (письмо́ - pis'mó)
kirjekuori venäjäksi(M) конверт (конве́рт - konvért)
osoite venäjäksi(M) адрес (а́дрес - ádres)
postinumero venäjäksi(M) почтовый индекс (почто́вый и́ндекс - pochtóvyj índeks)
paketti venäjäksi(F) посылка (посы́лка - posýlka)
faksi venäjäksi(M) факс (фа́кс - fáks)
tekstiviesti venäjäksi(N) текстовое сообщение (те́кстовое сообще́ние - tékstovoe soobshhénie)
projektori venäjäksi(M) проектор (прое́ктор - proéktor)
kansio venäjäksi(F) папка (па́пка - pápka)
esittely venäjäksi(F) презентация (презента́ция - prezentácija)

Laitteet venäjäksi


SuomiVenäjä
kannettava tietokone venäjäksi(M) ноутбук (ноутбу́к - noutbúk)
näyttö venäjäksi(M) экран (экра́н - jekrán)
tulostin venäjäksi(M) принтер (при́нтер - prínter)
skanneri venäjäksi(M) сканер (ска́нер - skáner)
puhelin venäjäksi(M) телефон (телефо́н - telefón)
USB-tikku venäjäksi(F) флешка (фле́шка - fléshka)
kovalevy venäjäksi(M) жесткий диск (жё́сткий ди́ск - zhjóstkij dísk)
näppäimistö venäjäksi(F) клавиатура (клавиату́ра - klaviatúra)
hiiri venäjäksi(F) мышь (мы́шь - mýsh')
palvelin venäjäksi(M) сервер (се́рвер - sérver)

Lakitermit venäjäksi


SuomiVenäjä
laki venäjäksi(M) закон (зако́н - zakón)
sakko venäjäksi(M) штраф (штра́ф - shtráf)
vankila venäjäksi(F) тюрьма (тюрьма́ - tjur'má)
tuomioistuin venäjäksi(M) суд (су́д - súd)
valamiehistö venäjäksi(PL) присяжные (прися́жные - prisjázhnye)
todistaja venäjäksi(M) свидетель (свиде́тель - svidétel')
syytetty venäjäksi(M) подсудимый (подсуди́мый - podsudímyj)
todiste venäjäksi(N) доказательство (доказа́тельство - dokazátel'stvo)
sormenjälki venäjäksi(M) отпечаток пальца (отпеча́ток па́льца - otpechátok pál'ca)
pykälä venäjäksi(M) параграф (пара́граф - parágraf)

Pankkitoiminta venäjäksi


SuomiVenäjä
raha venäjäksi(PL) деньги (де́ньги - dén'gi)
kolikko venäjäksi(F) монета (моне́та - monéta)
seteli venäjäksi(F) банкнота (банкно́та - banknóta)
luottokortti venäjäksi(F) кредитная карточка (креди́тная ка́рточка - kredítnaja kártochka)
pankkiautomaatti venäjäksi(M) банкомат (банкома́т - bankomát)
allekirjoitus venäjäksi(F) подпись (по́дпись - pódpis')
dollari venäjäksi(M) доллар (до́ллар - dóllar)
euro venäjäksi(M) евро (е́вро - évro)
punta venäjäksi(M) фунт (фу́нт - fúnt)
pankkitili venäjäksi(M) банковский счёт (ба́нковский счё́т - bánkovskij schjót)
shekki venäjäksi(M) чек (че́к - chék)
pörssi venäjäksi(F) фондовая биржа (фо́ндовая би́ржа - fóndovaja bírzha)

Venäjän sanastokirjat

Opi Venäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Venäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Finnish-Russian-Full

Venäjän sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 venäjänkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille

Ilmaiset oppimisaineistot