Liike-elämä venäjäksi

Liiketoiminta ei ole helppoa venäjäksi. Luettelomme venäjänkielisistä liiketoimintatermeistä voi auttaa sinua pääsemään alkuun. Lisää venäjänkielisiä sanastoja löytyy venäjän oppimateriaaleista sivun lopusta.
Yritystermit venäjäksi
Toimistosanat venäjäksi
Laitteet venäjäksi
Lakitermit venäjäksi
Pankkitoiminta venäjäksi


Yritystermit venäjäksi


SuomiVenäjä  
yhtiö venäjäksi(F) компания (компа́ния - kompánija)
työ venäjäksi(F) работа (рабо́та - rabóta)
pankki venäjäksi(M) банк (ба́нк - bánk)
toimisto venäjäksi(M) офис (о́фис - ófis)
kokoushuone venäjäksi(F) комната для переговоров (ко́мната для перегово́ров - kómnata dlja peregovórov)
työntekijä venäjäksi(M) наемный рабочий (наё́мный рабо́чий - najómnyj rabóchij)
työnantaja venäjäksi(M) работодатель (работода́тель - rabotodátel')
henkilöstö venäjäksi(M) персонал (персона́л - personál)
palkkaus venäjäksi(F) зарплата (зарпла́та - zarpláta)
vakuutus venäjäksi(N) страхование (страхова́ние - strahovánie)
markkinointi venäjäksi(M) маркетинг (ма́ркетинг - márketing)
kirjanpito venäjäksi(M) учет (учё́т - uchjót)
vero venäjäksi(M) налог (нало́г - nalóg)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Toimistosanat venäjäksi


SuomiVenäjä  
kirje venäjäksi(N) письмо (письмо́ - pis'mó)
kirjekuori venäjäksi(M) конверт (конве́рт - konvért)
osoite venäjäksi(M) адрес (а́дрес - ádres)
postinumero venäjäksi(M) почтовый индекс (почто́вый и́ндекс - pochtóvyj índeks)
paketti venäjäksi(F) посылка (посы́лка - posýlka)
faksi venäjäksi(M) факс (фа́кс - fáks)
tekstiviesti venäjäksi(N) текстовое сообщение (те́кстовое сообще́ние - tékstovoe soobshhénie)
projektori venäjäksi(M) проектор (прое́ктор - proéktor)
kansio venäjäksi(F) папка (па́пка - pápka)
esittely venäjäksi(F) презентация (презента́ция - prezentácija)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Laitteet venäjäksi


SuomiVenäjä  
kannettava tietokone venäjäksi(M) ноутбук (ноутбу́к - noutbúk)
näyttö venäjäksi(M) экран (экра́н - jekrán)
tulostin venäjäksi(M) принтер (при́нтер - prínter)
skanneri venäjäksi(M) сканер (ска́нер - skáner)
puhelin venäjäksi(M) телефон (телефо́н - telefón)
USB-tikku venäjäksi(F) флешка (фле́шка - fléshka)
kovalevy venäjäksi(M) жесткий диск (жё́сткий ди́ск - zhjóstkij dísk)
näppäimistö venäjäksi(F) клавиатура (клавиату́ра - klaviatúra)
hiiri venäjäksi(F) мышь (мы́шь - mýsh')
palvelin venäjäksi(M) сервер (се́рвер - sérver)

Lakitermit venäjäksi


SuomiVenäjä  
laki venäjäksi(M) закон (зако́н - zakón)
sakko venäjäksi(M) штраф (штра́ф - shtráf)
vankila venäjäksi(F) тюрьма (тюрьма́ - tjur'má)
tuomioistuin venäjäksi(M) суд (су́д - súd)
valamiehistö venäjäksi(PL) присяжные (прися́жные - prisjázhnye)
todistaja venäjäksi(M) свидетель (свиде́тель - svidétel')
syytetty venäjäksi(M) подсудимый (подсуди́мый - podsudímyj)
todiste venäjäksi(N) доказательство (доказа́тельство - dokazátel'stvo)
sormenjälki venäjäksi(M) отпечаток пальца (отпеча́ток па́льца - otpechátok pál'ca)
pykälä venäjäksi(M) параграф (пара́граф - parágraf)

Pankkitoiminta venäjäksi


SuomiVenäjä  
raha venäjäksi(PL) деньги (де́ньги - dén'gi)
kolikko venäjäksi(F) монета (моне́та - monéta)
seteli venäjäksi(F) банкнота (банкно́та - banknóta)
luottokortti venäjäksi(F) кредитная карточка (креди́тная ка́рточка - kredítnaja kártochka)
pankkiautomaatti venäjäksi(M) банкомат (банкома́т - bankomát)
allekirjoitus venäjäksi(F) подпись (по́дпись - pódpis')
dollari venäjäksi(M) доллар (до́ллар - dóllar)
euro venäjäksi(M) евро (е́вро - évro)
punta venäjäksi(M) фунт (фу́нт - fúnt)
pankkitili venäjäksi(M) банковский счёт (ба́нковский счё́т - bánkovskij schjót)
shekki venäjäksi(M) чек (че́к - chék)
pörssi venäjäksi(F) фондовая биржа (фо́ндовая би́ржа - fóndovaja bírzha)


Liike-elämä venäjäksi

Lataa PDF-tiedostona

Venäjän sanastokirjat

Opi Venäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Venäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Venäjän sanakirja

Venäjän sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 venäjänkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille


Venäjän Muistikortit

Flashcardo

Ilmaiset Venäjän Muistikortit

Flashcardon ilmaiset, netissä käytettävät muistikortit yli 50 kielestä auttavat sinua kehittymään nopeasti.

Ilmaiset oppimisaineistot