Maat venäjäksi

Tämä venäjänkielinen maiden nimien luettelo auttaa sinua matkustamaan ympäri maailmaa. Tästä opit sanomaan Aasian, Euroopan, Amerikan, Afrikan ja Oseanian maat venäjäksi. Lisää venäjänkielisiä sanastoja löytyy venäjän oppimateriaaleista sivun lopusta.

Euroopan maat venäjäksi


SuomiVenäjä
Yhdistynyt kuningaskunta venäjäksi(F) Великобритания (Великобрита́ния - Velikobritánija)
Espanja venäjäksi(F) Испания (Испа́ния - Ispánija)
Italia venäjäksi(F) Италия (Ита́лия - Itálija)
Ranska venäjäksi(F) Франция (Фра́нция - Fráncija)
Saksa venäjäksi(F) Германия (Герма́ния - Germánija)
Sveitsi venäjäksi(F) Швейцария (Швейца́рия - Shvejcárija)
Suomi venäjäksi(F) Финляндия (Финля́ндия - Finljándija)
Itävalta venäjäksi(F) Австрия (А́встрия - Ávstrija)
Kreikka venäjäksi(F) Греция (Гре́ция - Grécija)
Alankomaat venäjäksi(PL) Нидерланды (Нидерла́нды - Niderlándy)
Norja venäjäksi(F) Норвегия (Норве́гия - Norvégija)
Puola venäjäksi(F) Польша (По́льша - Pól'sha)
Ruotsi venäjäksi(F) Швеция (Шве́ция - Shvécija)
Turkki venäjäksi(F) Турция (Ту́рция - Túrcija)
Ukraina venäjäksi(F) Украина (Украи́на - Ukraína)
Unkari venäjäksi(F) Венгрия (Ве́нгрия - Véngrija)

Aasian maat venäjäksi


SuomiVenäjä
Kiina venäjäksi(M) Китай (Кита́й - Kitáj)
Venäjä venäjäksi(F) Россия (Росси́я - Rossíja)
Intia venäjäksi(F) Индия (И́ндия - Índija)
Singapore venäjäksi(M) Сингапур (Сингапу́р - Singapúr)
Japani venäjäksi(F) Япония (Япо́ния - Japónija)
Etelä-Korea venäjäksi(F) Южная Корея (Ю́жная Коре́я - Júzhnaja Koréja)
Afganistan venäjäksi(M) Афганистан (Афганиста́н - Afganistán)
Azerbaidžan venäjäksi(M) Азербайджан (Азербайджа́н - Azerbajdzhán)
Bangladesh venäjäksi(M) Бангладеш (Бангладе́ш - Bangladésh)
Indonesia venäjäksi(F) Индонезия (Индоне́зия - Indonézija)
Irak venäjäksi(M) Ирак (Ира́к - Irák)
Iran venäjäksi(M) Иран (Ира́н - Irán)
Qatar venäjäksi(M) Катар (Ка́тар - Kátar)
Malesia venäjäksi(F) Малайзия (Мала́йзия - Malájzija)
Filippiinit venäjäksi(PL) Филиппины (Филиппи́ны - Filippíny)
Saudi-Arabia venäjäksi(F) Саудовская Аравия (Сау́довская Ара́вия - Saúdovskaja Arávija)
Thaimaa venäjäksi(M) Таиланд (Таила́нд - Tailánd)
Yhdistyneet arabiemiirikunnat venäjäksi(PL) Объединенные Арабские Эмираты (Объединё́нные Ара́бские Эмира́ты - Ob''edinjónnye Arábskie Jemiráty)
Vietnam venäjäksi(M) Вьетнам (Вьетна́м - V'etnám)

Amerikan maat venäjäksi


SuomiVenäjä
Yhdysvallat venäjäksi(PL) Соединенные Штаты Америки (Соединё́нные Шта́ты Аме́рики - Soedinjónnye Shtáty Amériki)
Meksiko venäjäksi(F) Мексика (Ме́ксика - Méksika)
Kanada venäjäksi(F) Канада (Кана́да - Kanáda)
Brasilia venäjäksi(F) Бразилия (Брази́лия - Brazílija)
Argentiina venäjäksi(F) Аргентина (Аргенти́на - Argentína)
Chile venäjäksi(N) Чили (Чи́ли - Chíli)
Bahama venäjäksi(PL) Багамские острова (Бага́мские острова́ - Bagámskie ostrová)
Bolivia venäjäksi(F) Боливия (Боли́вия - Bolívija)
Ecuador venäjäksi(M) Эквадор (Эквадо́р - Jekvadór)
Jamaika venäjäksi(F) Ямайка (Яма́йка - Jamájka)
Kolumbia venäjäksi(F) Колумбия (Колу́мбия - Kolúmbija)
Kuuba venäjäksi(F) Куба (Ку́ба - Kúba)
Panama venäjäksi(F) Панама (Пана́ма - Panáma)
Peru venäjäksi(N) Перу (Перу́ - Perú)
Uruguay venäjäksi(M) Уругвай (Уругва́й - Urugváj)
Venezuela venäjäksi(F) Венесуэла (Венесуэ́ла - Venesujéla)

Afrikan maat venäjäksi


SuomiVenäjä
Etelä-Afrikka venäjäksi(F) Южная Африка (Ю́жная А́фрика - Júzhnaja Áfrika)
Nigeria venäjäksi(F) Нигерия (Ниге́рия - Nigérija)
Marokko venäjäksi(N) Марокко (Маро́кко - Marókko)
Libya venäjäksi(F) Ливия (Ли́вия - Lívija)
Kenia venäjäksi(F) Кения (Ке́ния - Kénija)
Algeria venäjäksi(M) Алжир (Алжи́р - Alzhír)
Egypti venäjäksi(M) Египет (Еги́пет - Egípet)
Etiopia venäjäksi(F) Эфиопия (Эфио́пия - Jefiópija)
Angola venäjäksi(F) Ангола (Анго́ла - Angóla)
Djibouti venäjäksi(N) Джибути (Джибу́ти - Dzhibúti)
Norsunluurannikko venäjäksi(M) Кот-д'Ивуар (Кот-д'Ивуа́р - Kot-d'Ivuár)
Ghana venäjäksi(F) Гана (Га́на - Gána)
Kamerun venäjäksi(M) Камерун (Камеру́н - Kamerún)
Madagaskar venäjäksi(M) Мадагаскар (Мадагаска́р - Madagaskár)
Namibia venäjäksi(F) Намибия (Нами́бия - Namíbija)
Senegal venäjäksi(M) Сенегал (Сенега́л - Senegál)
Zimbabwe venäjäksi(N) Зимбабве (Зимба́бве - Zimbábve)
Uganda venäjäksi(F) Уганда (Уга́нда - Ugánda)

Oseanian maat venäjäksi


SuomiVenäjä
Australia venäjäksi(F) Австралия (Австра́лия - Avstrálija)
Uusi Seelanti venäjäksi(F) Новая Зеландия (Но́вая Зела́ндия - Nóvaja Zelándija)
Fidži venäjäksi(PL) Фиджи (Фи́джи - Fídzhi)
Marshallinsaaret venäjäksi(PL) Маршалловы острова (Марша́лловы острова́ - Marshállovy ostrová)
Nauru venäjäksi(N) Науру (Нау́ру - Naúru)
Tonga venäjäksi(F) Тонга (То́нга - Tónga)

Venäjän sanastokirjat

Opi Venäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Venäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Finnish-Russian-Full

Venäjän sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 venäjänkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille

Ilmaiset oppimisaineistot