Venäjänkieliset fraasit

Kun aloitat uuden kielen opiskelun, haluat päästä käyttämään sitä heti. Tältä sivulta löytyvän tavallisten venäjänkielisten fraasien luettelon avulla se onnistuu. Lisää venäjänkielisiä sanastoja löytyy venäjän oppimateriaaleista sivun lopusta.
20 helppoa venäjänkielistä fraasia
Muita hyödyllisiä venäjänkielisiä fraaseja


20 helppoa venäjänkielistä fraasia


SuomiVenäjä  
ole hyvä venäjäksiпожалуйста (пожа́луйста - pozhálujsta)
kiitos venäjäksiспасибо (спаси́бо - spasíbo)
anteeksi venäjäksiизвините (извини́те - izviníte)
Haluan tämän venäjäksiя хочу это (я хочу́ э́то - ja hochú jéto)
Haluan lisää venäjäksiЯ хочу еще (Я хочу́ ещё́ - Ja hochú eshhjó)
Tiedän venäjäksiЯ знаю (Я зна́ю - Ja znáju)
Minä en tiedä venäjäksiЯ не знаю (Я не зна́ю - Ja ne znáju)
Voitko auttaa minua? venäjäksiВы можете мне помочь? (Вы́ мо́жете мне́ помо́чь? - Vý mózhete mné pomóch'?)
En pidä tästä venäjäksiМне это не нравится (Мне́ э́то не нра́вится - Mné jéto ne nrávitsja)
Pidän sinusta venäjäksiТы мне нравишься (Ты́ мне́ нра́вишься - Tý mné nrávish'sja)
Minä rakastan sinua venäjäksiЯ люблю тебя (Я люблю́ тебя́ - Ja ljubljú tebjá)
Kaipaan sinua venäjäksiЯ скучаю по тебе (Я скуча́ю по тебе́ - Ja skucháju po tebé)
nähdään myöhemmin venäjäksiувидимся позже (уви́димся по́зже - uvídimsja pózzhe)
Tule mukaani venäjäksiпойдем со мной (пойдё́м со мно́й - pojdjóm so mnój)
käänny oikealle venäjäksiповерни направо (поверни́ напра́во - poverní naprávo)
käänny vasemmalle venäjäksiповерни налево (поверни́ нале́во - poverní nalévo)
mene suoraan venäjäksiезжай прямо (езжа́й пря́мо - ezzháj prjámo)
Mikä sinun nimesi on? venäjäksiКак тебя зовут? (Ка́к тебя́ зову́т? - Kák tebjá zovút?)
Minun nimeni on David venäjäksiМеня зовут Дэвид (Меня́ зову́т Дэ́вид - Menjá zovút Djévid)
Olen 22-vuotias venäjäksiМне 22 года (Мне́ 22 го́да - Mné 22 góda)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Muita hyödyllisiä venäjänkielisiä fraaseja


SuomiVenäjä  
moi venäjäksiпривет (приве́т - privét)
hei venäjäksiздравствуйте (здра́вствуйте - zdrávstvujte)
hei hei venäjäksiпока-пока (пока́-пока́ - poká-poká)
ok venäjäksiокей (оке́й - okéj)
kippis venäjäksiтвое здоровье (твоё́ здоро́вье - tvojó zdoróv'e)
tervetuloa venäjäksiдобро пожаловать (добро́ пожа́ловать - dobró pozhálovat')
olen samaa mieltä venäjäksiсогласен (согла́сен - soglásen)
Missä on vessa? venäjäksiГде здесь туалет? (Где́ зде́сь туале́т? - Gdé zdés' tualét?)
kuinka voit? venäjäksiКак дела? (Ка́к дела́? - Kák delá?)
Minulla on koira venäjäksiУ меня есть собака (У меня́ е́сть соба́ка - U menjá ést' sobáka)
Haluan mennä elokuviin venäjäksiЯ хочу пойти в кинотеатр (Я хочу́ пойти́ в ки́нотеа́тр - Ja hochú pojtí v kínoteátr)
Sinun täytyy ehdottomasti tulla venäjäksiТебе точно стоит прийти (Тебе́ то́чно сто́ит прийти́ - Tebé tóchno stóit prijtí)
Tämä on melko kallis venäjäksiЭто довольно дорого (Э́то дово́льно до́рого - Jéto dovól'no dórogo)
Tämä on tyttöystäväni Anna venäjäksiЭто моя девушка Анна (Э́то моя́ де́вушка А́нна - Jéto mojá dévushka Ánna)
Mennään kotiin venäjäksiПошли домой (Пошли́ домо́й - Poshlí domój)
Hopea on halvempaa kuin kulta venäjäksiСеребро дешевле золота (Серебро́ деше́вле зо́лота - Serebró deshévle zólota)
Kulta on kalliimpaa kuin hopea venäjäksiЗолото дороже серебра (Зо́лото доро́же серебра́ - Zóloto dorózhe serebrá)Lataa PDF-tiedostona

Venäjän sanastokirjat

Opi Venäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Venäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Venäjän sanakirja

Venäjän sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 venäjänkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille


Venäjän Muistikortit

Flashcardo

Ilmaiset Venäjän Muistikortit

Flashcardon ilmaiset, netissä käytettävät muistikortit yli 50 kielestä auttavat sinua kehittymään nopeasti.

Ilmaiset oppimisaineistot