Top 88 Swedish Vocabularies

Want to learn Swedish? Speed up your start and learn the 88 most important Swedish vocabularies first! For even more material, make sure you visit our Swedish language material section.
Ijag
you(singular)du
hehan
shehon
itden/det
wevi
you(plural)ni
theyde/dem
whatvad
whovem
wherevar
whyvarför
howhur
whichvilken
whennär
thensedan
ifom
reallyverkligen
butmen
becauseeftersom
notinte
thisdet här
thatdet
allalla
oreller
andoch
to knowatt veta
to thinkatt tänka
to comeatt komma
to putatt lägga
to takeatt ta
to findatt hitta
to listenatt lyssna
to workatt arbeta
to talkatt prata
to give(somebody something)att ge
to likeatt tycka om
to helpatt hjälpa
to loveatt älska
to callatt ringa
to waitatt vänta
0noll
1ett/en
2två
3tre
4fyra
5fem
6sex
7sju
8åtta
9nio
10tio
11elva
12tolv
13tretton
14fjorton
15femton
16sexton
17sjutton
18arton
19nitton
20tjugo
newny
old(not new)gammal
few
manymånga
wrongfel
correcträtt
badond
goodgod
happyglad
short(length)kort
longlång
smallliten
bigstor
theredär
herehär
righthöger
leftvänster
beautifulvacker
youngung
old(not young)gammal
hellohallå
see you laterses sen
okok
take careta hand om dig
don't worryoroa dig inte
of coursesjälvklart

 

To view the vocabularies as magazine or download the document as PDF, please go to either Archive.org, PDF Archive or Yumpu. To learn more about our Swedish language learning resources, please click here.