Top 88 Tagalog Vocabularies

Want to learn Tagalog? Speed up your start and learn the 88 most important Tagalog vocabularies first! For even more material, make sure you visit our Tagalog language material section.
Iako
you(singular)ikaw
hesiya (lalaki)
shesiya (babae)
itito
wetayo
you(plural)kayo
theysila
whatano
whosino
wheresaan
whybakit
howpaano
whichalin
whenkailan
thentapos
ifkung
reallytalagang
butpero
becausedahil
nothindi
thisito
thatiyon
alllahat
oro
andat
to knowalamin
to thinkmag-isip
to comedarating
to putilagay
to takekumuha
to findhanapin
to listenmakinig
to workmagtrabaho
to talkmagsalita
to give(somebody something)magbigay
to likegustuhin
to helptumulong
to lovemagmahal
to calltumawag sa telepono
to waitmaghintay
0sero
1isa
2dalawa
3tatlo
4apat
5lima
6anim
7pito
8walo
9siyam
10sampu
11labing-isa
12labing-dalawa
13labing-tatlo
14labing-apat
15labing-lima
16labing-anim
17labing-pito
18labing-walo
19labing-siyam
20dalawampu
newbago
old(not new)luma
fewkonti
manymarami
wrongmali
correcttama
badmasama
goodmabuti
happymasaya
short(length)maikli
longmahaba
smallmaliit
bigmalaki
theredoon
heredito
rightkanan
leftkaliwa
beautifulmaganda
youngbata
old(not young)matanda
hellokumusta
see you laterkita tayo mamaya
okok
take caremag-ingat
don't worryhuwag mag-alala
of coursetalaga

 

To view the vocabularies as magazine or download the document as PDF, please go to either Archive.org, PDF Archive or Yumpu. To learn more about our Tagalog language learning resources, please click here.