60 jobtitler på finsk

Vil du vide, hvad din jobtitel hedder på finsk? Vi har sammensat en liste over jobtitler på finsk til dig. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere finske ord.

Kontorjobs på finsk


DanskFinsk  
læge på finsklääkäri (lääkärin, lääkäriä, lääkärit, lääkäreiden, lääkäreitä)
arkitekt på finskarkkitehti (arkkitehdin, arkkitehtiä, arkkitehdit, arkkitehtien, arkkitehtejä)
manager på finskjohtaja (johtajan, johtajaa, johtajat, johtajien, johtajia)
sekretær på finsksihteeri (sihteerin, sihteeriä, sihteerit, sihteerien, sihteerejä)
formand på finskpuheenjohtaja (puheenjohtajan, puheenjohtajaa, puheenjohtajat, puheenjohtajien, puheenjohtajia)
dommer på finsktuomari (tuomarin, tuomaria, tuomarit, tuomarien, tuomareita)
advokat på finsklakimies (lakimiehen, lakimiestä, lakimiehet, lakimiesten, lakimiehiä)
bogholder på finskkirjanpitäjä (kirjanpitäjän, kirjanpitäjää, kirjanpitäjät, kirjanpitäjien, kirjanpitäjiä)
lærer på finskopettaja (opettajan, opettajaa, opettajat, opettajien, opettajia)
professor på finskprofessori (professorin, professoria, professorit, professoreiden, professoreita)
programmør på finskohjelmoija (ohjelmoijan, ohjelmoijaa, ohjelmoijat, ohjelmoijien, ohjelmoijia)
politiker på finskpoliitikko (poliitikon, poliitikkoa, poliitikot, poliitikkojen, poliitikkoja)
tandlæge på finskhammaslääkäri (hammaslääkärin, hammaslääkäriä, hammaslääkärit, hammaslääkärien, hammaslääkäreitä)
statsminister på finskpääministeri (pääministerin, pääministeriä, pääministerit, pääministereiden, pääministereitä)
præsident på finskpresidentti (presidentin, presidenttiä, presidentit, presidenttien, presidenttejä)
assistent på finskavustaja (avustajan, avustajaa, avustajat, avustajien, avustajia)
anklager på finsksyyttäjä (syyttäjän, syyttäjää, syyttäjät, syyttäjien, syyttäjiä)
praktikant på finskharjoittelija (harjoittelijan, harjoittelijaa, harjoittelijat, harjoittelijoiden, harjoittelijoita)
bibliotekar på finskkirjastonhoitaja (kirjastonhoitajan, kirjastonhoitajaa, kirjastonhoitajat, kirjastonhoitajien, kirjastonhoitajia)
konsulent på finskkonsultti (konsultin, konsulttia, konsultit, konsulttien, konsultteja)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Arbejderjobs på finsk


DanskFinsk  
landmand på finskmaanviljelijä (maanviljelijän, maanviljelijää, maanviljelijät, maanviljelijöiden, maanviljelijöitä)
lastbilchauffør på finskrekkakuski (rekkakuskin, rekkakuskia, rekkakuskit, rekkakuskien, rekkakuskeja)
lokomotivfører på finskveturinkuljettaja (veturinkuljettajan, veturinkuljettajaa, veturinkuljettajat, veturinkuljettajien, veturinkuljettajia)
slagter på finsklihakauppias (lihakauppiaan, lihakauppiasta, lihakauppiaat, lihakauppiaiden, lihakauppiaita)
bygningsarbejder på finskrakennustyöläinen (rakennustyöläisen, rakennustyöläistä, rakennustyöläiset, rakennustyöläisten, rakennustyöläisiä)
tømrer på finskpuuseppä (puusepän, puuseppää, puusepät, puuseppien, puuseppiä)
elektriker på finsksähköasentaja (sähköasentajan, sähköasentajaa, sähköasentajat, sähköasentajien, sähköasentajia)
blikkenslager på finskputkimies (putkimiehen, putkimiestä, putkimiehet, putkimiesten, putkimiehiä)
mekaniker på finskmekaanikko (mekaanikon, mekaanikkoa, mekaanikot, mekaanikkojen, mekaanikkoja)
rengøringsassistent på finsksiivooja (siivoojan, siivoojaa, siivoojat, siivoojien, siivoojia)
gartner på finskpuutarhuri (puutarhurin, puutarhuria, puutarhurit, puutarhurien, puutarhureita)
fisker på finskkalastaja (kalastajan, kalastajaa, kalastajat, kalastajien, kalastajia)

Andre jobs på finsk


DanskFinsk  
politimand på finskpoliisi (poliisin, poliisia, poliisit, poliisien, poliiseja)
brandmand på finskpalomies (palomiehen, palomiestä, palomiehet, palomiesten, palomiehiä)
sygeplejerske på finsksairaanhoitaja (sairaanhoitajan, sairaanhoitajaa, sairaanhoitajat, sairaanhoitajien, sairaanhoitajia)
pilot på finsklentäjä (lentäjän, lentäjää, lentäjät, lentäjien, lentäjiä)
stewardesse på finsklentoemäntä (lentoemännän, lentoemäntää, lentoemännät, lentoemäntien, lentoemäntiä)
jordemoder på finskkätilö (kätilön, kätilöä, kätilöt, kätilöiden, kätilöitä)
kok på finskkokki (kokin, kokkia, kokit, kokkien, kokkeja)
tjener på finsktarjoilija (tarjoilijan, tarjoilijaa, tarjoilijat, tarjoilijoiden, tarjoilijoita)
skrædder på finskräätäli (räätälin, räätäliä, räätälit, räätäleiden, räätäleitä)
kassedame på finskmyyjä (myyjän, myyjää, myyjät, myyjien, myyjiä)
receptionist på finskvastaanottovirkailija (vastaanottovirkailijan, vastaanottovirkailijaa, vastaanottovirkailijat, vastaanottovirkailijoiden, vastaanottovirkailijoita)
optiker på finskoptikko (optikon, optikkoa, optikot, optikoiden, optikoita)
soldat på finsksotilas (sotilaan, sotilasta, sotilaat, sotilaiden, sotilaita)
buschauffør på finskbussikuski (bussikuskin, bussikuskia, bussikuskit, bussikuskien, bussikuskeja)
livvagt på finskhenkivartija (henkivartijan, henkivartijaa, henkivartijat, henkivartijoiden, henkivartijoita)
præst på finskpappi (papin, pappia, papit, pappien, pappeja)
fotograf på finskvalokuvaaja (valokuvaajan, valokuvaajaa, valokuvaajat, valokuvaajien, valokuvaajia)
dommer på finskerotuomari (erotuomarin, erotuomaria, erotuomarit, erotuomareiden, erotuomareita)
reporter på finsktoimittaja (toimittajan, toimittajaa, toimittajat, toimittajien, toimittajia)
skuespiller på finsknäyttelijä (näyttelijän, näyttelijää, näyttelijät, näyttelijöiden, näyttelijöitä)
danser på finsktanssija (tanssijan, tanssijaa, tanssijat, tanssijoiden, tanssijoita)
forfatter på finskkirjailija (kirjailijan, kirjailijaa, kirjailijat, kirjailijoiden, kirjailijoita)
nonne på finsknunna (nunnan, nunnaa, nunnat, nunnien, nunnia)
munk på finskmunkki (munkin, munkkia, munkit, munkkien, munkkeja)
træner på finskvalmentaja (valmentajan, valmentajaa, valmentajat, valmentajien, valmentajia)
sanger på finsklaulaja (laulajan, laulajaa, laulajat, laulajien, laulajia)
kunstner på finsktaiteilija (taiteilijan, taiteilijaa, taiteilijat, taiteilijoiden, taiteilijoita)
designer på finsksuunnittelija (suunnittelijan, suunnittelijaa, suunnittelijat, suunnittelijoiden, suunnittelijoita)


Jobtitler på finsk

Download som PDF

Lær Finsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Finsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Finsk ordbog

Finsk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.


Flashcards på Finsk

Flashcardo

Gratis Flashcards på Finsk

På Flashcardo kan du finde gratis, online flashcards på mere end 50 sprog, som vil hjælpe dig med at lære hurtigere.