Tillægsord på græsk

Tillægsord er et af de bærende elementer i ethvert sprog. Denne liste over græske tillægsord vil hjælpe dig med at lære almindelige græske tillægsord på ingen tid. Sammen med andre grundlæggende navneord og udsagnsord vil den hurtigt give dig mulighed for at udtrykke grundlæggende ting på græsk. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere græske ord.
Grundlæggende tillægsord på græsk
Farver på græsk
Følelser på græsk
Rum på græsk
Andre vigtige tillægsord på græsk


Grundlæggende tillægsord på græsk


DanskGræsk  
tung på græskβαρύς (varýs / βαριά, βαρύ, βαριοί, βαριές, βαριά)
let på græskελαφρύς (elafrýs / ελαφριά, ελαφρύ, ελαφριοί, ελαφριές, ελαφριά)
korrekt på græskσωστός (sostós / σωστή, σωστό, σωστοί, σωστές, σωστά)
forkert på græskλανθασμένος (lanthasménos / λανθασμένη, λανθασμένο, λανθασμένοι, λανθασμένες, λανθασμένα)
vanskelig på græskδύσκολος (dýskolos / δύσκολη, δύσκολο, δύσκολοι, δύσκολες, δύσκολα)
let på græskεύκολος (éfkolos / εύκολη, εύκολο, εύκολοι, εύκολες, εύκολα)
på græskλίγα (líga / λίγη, λίγο, λίγοι, λίγες, λίγα)
mange på græskπολλά (pollá / πολλή, πολύ, πολλοί, πολλές, πολλά)
ny på græskνέος (néos / νέα, νέο, νέοι, νέες, νέα)
gammel på græskπαλιός (paliós / παλιά, παλιό, παλιοί, παλιές, παλιά)
langsom på græskαργός (argós / αργή, αργό, αργοί, αργές, αργά)
hurtig på græskγρήγορος (grígoros / γρήγορη, γρήγορο, γρήγοροι, γρήγορες, γρήγορα)
fattig på græskφτωχός (ftochós / φτωχιά, φτωχό, φτωχοί, φτωχές, φτωχά)
rig på græskπλούσιος (ploúsios / πλούσια, πλούσιο, πλούσιοι, πλούσιες, πλούσια)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Farver på græsk


DanskGræsk  
hvid på græskλευκό (lefkó)
sort på græskμαύρο (mávro)
grå på græskγκρί (nkrí)
grøn på græskπράσινο (prásino)
blå på græskμπλε (ble)
rød på græskκόκκινο (kókkino)
lyserød på græskροζ (roz)
orange på græskπορτοκάλι (portokáli)
lilla på græskμωβ (mov)
gul på græskκίτρινο (kítrino)
brun på græskκαφέ (kafé)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Følelser på græsk


DanskGræsk  
god på græskκαλός (kalós / καλή, καλό, καλοί, καλές, καλά)
dårlig på græskκακός (kakós / κακή, κακό, κακοί, κακές, κακά)
svag på græskαδύναμος (adýnamos / αδύναμη, αδύναμο, αδύναμοι, αδύναμες, αδύναμα)
stærk på græskδυνατός (dynatós / δυνατή, δυνατό, δυνατοί, δυνατές, δυνατά)
lykkelig på græskχαρούμενος (charoúmenos / χαρούμενη, χαρούμενο, χαρούμενοι, χαρούμενες, χαρούμενα)
trist på græskλυπημένος (lypiménos / λυπημένη, λυπημένο, λυπημένοι, λυπημένες, λυπημένα)
sund på græskυγιής (ygiís / υγιής, υγιές, υγιείς, υγιείς, υγιή)
syg på græskάρρωστος (árrostos / άρρωστη, άρρωστο, άρρωστοι, άρρωστες, άρρωστα)
sulten på græskπεινασμένος (peinasménos / πεινασμένη, πεινασμένο, πεινασμένοι, πεινασμένες, πεινασμένα)
tørstig på græskδιψασμένος (dipsasménos / διψασμένη, διψασμένο, διψασμένοι, διψασμένες, διψασμένα)
ensom på græskμοναχικός (monachikós / μοναχική, μοναχικό, μοναχικοί, μοναχικές, μοναχικά)
træt på græskκουρασμένος (kourasménos / κουρασμένη, κουρασμένο, κουρασμένοι, κουρασμένες, κουρασμένα)

Rum på græsk


DanskGræsk  
kort på græskκοντός (kontós / κοντή, κοντό, κοντοί, κοντές, κοντά)
lang på græskμακρύς (makrýs / μακριά, μακρύ, μακριοί, μακριές, μακριά)
lille på græskμικρός (mikrós / μικρή, μικρό, μικροί, μικρές, μικρά)
stor på græskμεγάλος (megálos / μεγάλη, μεγάλο, μεγάλοι, μεγάλες, μεγάλα)
høj på græskψηλός (psilós / ψηλή, ψηλό, ψηλοί, ψηλές, ψηλά)
lav på græskχαμηλός (chamilós / χαμηλή, χαμηλό, χαμηλοί, χαμηλές, χαμηλά)
stejl på græskαπότομος (apótomos / απότομη, απότομο, απότομοι, απότομες, απότομα)
flad på græskεπίπεδος (epípedos / επίπεδη, επίπεδο, επίπεδοι, επίπεδες, επίπεδα)
lav på græskρηχός (richós / ρηχή, ρηχό, ρηχοί, ρηχές, ρηχά)
dyb på græskβαθύς (vathýs / βαθιά, βαθύ, βαθείς, βαθιές, βαθιά)
smal på græskστενός (stenós / στενή, στενό, στενοί, στενές, στενά)
bred på græskευρύς (evrýs / ευρεία, ευρύ, ευρείς, ευρείες, ευρέα)

Andre vigtige tillægsord på græsk


DanskGræsk  
billig på græskφθηνός (fthinós / φθηνή, φθηνό, φθηνοί, φθηνές, φθηνά)
dyr på græskακριβός (akrivós / ακριβή, ακριβό, ακριβοί, ακριβές, ακριβά)
blød på græskμαλακός (malakós / μαλακή, μαλακό, μαλακοί, μαλακές, μαλακά)
hård på græskσκληρός (sklirós / σκληρή, σκληρό, σκληροί, σκληρές, σκληρά)
tom på græskάδειος (ádeios / άδεια, άδειο, άδειοι, άδειες, άδεια)
fuld på græskγεμάτος (gemátos / γεμάτη, γεμάτο, γεμάτοι, γεμάτες, γεμάτα)
beskidt på græskβρώμικος (vrómikos / βρώμικη, βρώμικο, βρώμικοι, βρώμικες, βρώμικα)
ren på græskκαθαρός (katharós / καθαρή, καθαρό, καθαροί, καθαρές, καθαρά)
sød på græskγλυκός (glykós / γλυκιά, γλυκό, γλυκοί, γλυκές, γλυκά)
sur på græskξινός (xinós / ξινή, ξινό, ξινοί, ξινές, ξινά)
ung på græskνέος (néos / νέα, νέο, νέοι, νέες, νέα)
gammel på græskγέρος (géros / γριά, γέρικο, γέροι, γριές, γέρικα)
kold på græskκρύος (krýos / κρύα, κρύο, κρύοι, κρύες, κρύα)
varm på græskθερμός (thermós / θερμή, θερμό, θερμοί, θερμές, θερμά)


Farver på græsk

Download som PDF

Lær Græsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Græsk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Græsk ordbog

Græsk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.


Flashcards på Græsk

Flashcardo

Gratis Flashcards på Græsk

På Flashcardo kan du finde gratis, online flashcards på mere end 50 sprog, som vil hjælpe dig med at lære hurtigere.