Dyrenavn på hviterussisk

Vi har alt du trenger for å lære mer om temaet dyrenavn på hviterussisk. Husdyr, dyr i dyrehager og ville dyr, vi har alle sammen. For enda flere hviterussisk ord, ta en titt på våre læringsressurser for hviterussisk på nederst av siden.
20 vanlige dyrenavn på hviterussisk
Dyrerelaterte ord på hviterussisk
Pattedyr på hviterussisk
Fugler på hviterussisk
Insekter på hviterussisk
Sjødyr på hviterussisk


20 vanlige dyrenavn på hviterussisk


NorskHviterussisk  
hund på hviterussisk(M) сабака (саба́ка - sabáka)
ku på hviterussisk(F) карова (каро́ва - karóva)
gris på hviterussisk(F) свіння (свіння́ - svinniá)
katt på hviterussisk(M) кот (кот - kot)
sau på hviterussisk(F) авечка (аве́чка - aviéčka)
hest på hviterussisk(M) конь (конь - koń)
ape på hviterussisk(F) малпа (ма́лпа - málpa)
bjørn på hviterussisk(M) мядзведзь (мядзве́дзь - miadzviédź)
fisk på hviterussisk(F) рыба (ры́ба - rýba)
løve på hviterussisk(M) леў (леў - lieŭ)
tiger på hviterussisk(M) тыгр (тыгр - tyhr)
elefant på hviterussisk(M) слон (слон - slon)
mus på hviterussisk(F) мыш (мыш - myš)
due på hviterussisk(M) голуб (го́луб - hólub)
snegle på hviterussisk(M) смоўж (смоўж - smoŭž)
edderkopp på hviterussisk(M) павук (паву́к - pavúk)
frosk på hviterussisk(F) жаба (жа́ба - žába)
slange på hviterussisk(F) змяя (змяя́ - zmiajá)
krokodille på hviterussisk(M) кракадзіл (кракадзі́л - krakadzíl)
skilpadde på hviterussisk(F) чарапаха (чарапа́ха - čarapácha)

Dyrerelaterte ord på hviterussisk


NorskHviterussisk  
dyr på hviterussisk(F) жывёліна (жывё́ліна - žyviólina)
pattedyr på hviterussisk(N) млекакормячае (млекако́рмячае - mliekakórmiačaje)
fugl på hviterussisk(F) птушка (пту́шка - ptúška)
insekt på hviterussisk(N) насякомае (насяко́мае - nasiakómaje)
reptil på hviterussisk(F) рэптылія (рэпты́лія - reptýlija)
dyrehage på hviterussisk(M) заапарк (заапа́рк - zaapárk)
veterinær på hviterussisk(M) ветэрынар (ветэрына́р - vieterynár)
gård på hviterussisk(F) ферма (фе́рма - fiérma)
skog på hviterussisk(M) лес (лес - lies)
elv på hviterussisk(F) рака (рака́ - raká)
innsjø på hviterussisk(N) возера (во́зера - vóziera)
ørken på hviterussisk(F) пустыня (пусты́ня - pustýnia)

Pattedyr på hviterussisk


NorskHviterussisk  
panda på hviterussisk(F) панда (па́нда - pánda)
sjiraff på hviterussisk(F) жырафа (жыра́фа - žyráfa)
kamel på hviterussisk(M) вярблюд (вярблю́д - viarbliúd)
ulv på hviterussisk(M) воўк (воўк - voŭk)
sebra på hviterussisk(F) зебра (зе́бра - ziébra)
isbjørn på hviterussisk(M) белы мядзведзь (бе́лы мядзве́дзь - biély miadzviédź)
kenguru på hviterussisk(M) кенгуру (кенгуру́ - kienhurú)
neshorn på hviterussisk(M) насарог (насаро́г - nasaróh)
leopard på hviterussisk(M) леапард (леапа́рд - lieapárd)
gepard på hviterussisk(M) гепард (гепа́рд - hiepárd)
esel på hviterussisk(M) асёл (асё́л - asiól)
ekorn på hviterussisk(F) вавёрка (вавё́рка - vaviórka)
flaggermus på hviterussisk(M) кажан (кажа́н - kažán)
rev på hviterussisk(F) ліса (ліса́ - lisá)
pinnsvin på hviterussisk(M) вожык (во́жык - vóžyk)
oter på hviterussisk(F) выдра (вы́дра - výdra)

Fugler på hviterussisk


NorskHviterussisk  
and på hviterussisk(F) качка (ка́чка - káčka)
kylling på hviterussisk(F) курыца (ку́рыца - kúryca)
gås på hviterussisk(F) гусь (гусь - huś)
ugle på hviterussisk(F) сава (сава́ - savá)
svane på hviterussisk(M) лебедзь (ле́бедзь - liébiedź)
pingvin på hviterussisk(M) пінгвін (пінгві́н - pinhvín)
struts på hviterussisk(M) страус (стра́ус - stráus)
ravn på hviterussisk(M) крумкач (крумка́ч - krumkáč)
pelikan på hviterussisk(M) пелікан (пеліка́н - pielikán)
flamingo på hviterussisk(M) фламінга (фламі́нга - flamínha)


Insekter på hviterussisk


NorskHviterussisk  
flue på hviterussisk(F) муха (му́ха - múcha)
sommerfugl på hviterussisk(M) матыль (маты́ль - matýĺ)
bie på hviterussisk(F) пчала (пчала́ - pčalá)
mygg på hviterussisk(M) камар (кама́р - kamár)
maur på hviterussisk(F) мурашка (мура́шка - muráška)
øyenstikker på hviterussisk(F) страказа (страказа́ - strakazá)
gresshoppe på hviterussisk(M) конік (ко́нік - kónik)
larve på hviterussisk(M) вусень (ву́сень - vúsień)
termitt på hviterussisk(M) тэрміт (тэрмі́т - termít)
marihøne på hviterussisk(F) божая кароўка (бо́жая каро́ўка - bóžaja karóŭka)


Sjødyr på hviterussisk


NorskHviterussisk  
hval på hviterussisk(M) кіт (кіт - kit)
hai på hviterussisk(F) акула (аку́ла - akúla)
delfin på hviterussisk(M) дэльфін (дэльфі́н - deĺfín)
sel på hviterussisk(M) цюлень (цюле́нь - ciuliéń)
manet på hviterussisk(F) медуза (меду́за - miedúza)
blekksprut på hviterussisk(M) васьміног (васьміно́г - vaśminóh)
skilpadde på hviterussisk(F) чарапаха (чарапа́ха - čarapácha)
sjøstjerne på hviterussisk(F) марская зорка (марска́я зо́рка - marskája zórka)
krabbe på hviterussisk(M) краб (краб - krab)


Dyrenavn på hviterussisk

Last ned som PDF

Lær Hviterussisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Lær Hviterussisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Ser du etter den raskeste måten å lære et nytt språk på? Da er denne boken perfekt for deg. De fleste ordbøker viser deg en overveldende mengde vokabularer, men ingen klare retningslinjer for hvordan man lærer dem. Denne boken er annerledes. Den inneholder de 2000 viktigste ordene og frasene du burde lære, og setter dem i rekkefølge så du lærer de mest brukte ordene først.
Hviterussisk Vokabularbok

Hviterussisk Vokabularbok

Er du en avansert elev på utkikk etter et nytt vokabular? Eller er du kanskje en ekspert på et felt og på jakt etter omfattende vokabular innen det emnet? Da kan denne boken være den rette for deg. Denne språkboken tilbyr vokabularer ned til minste detalj, alle er rangert etter emner slik at du enkelt kan plukke og velge hva du ønsker å lære først.


Hviterussiske Flashkort

Flashcardo

Kostnadsfrie Hviterussiske Flashkort

På Flashcardo kan du finne kostnadsfrie flashkort til over 50 språk på nettet, som hjelper deg med å bli bedre i raskt tempo.