Land på hviterussisk

Denne listen med hviterussiske navn på land hjelper deg når du reiser verden rundt. Her lærer du å si asiatiske, europeiske, amerikanske, afrikanske og oseaniske land på hviterussisk. For enda flere hviterussisk ord, ta en titt på våre læringsressurser for hviterussisk på nederst av siden.
Europeiske land på hviterussisk
Asiatiske land på hviterussisk
Amerikanske land på hviterussisk
Afrikanske land på hviterussisk
Oseaniske land på hviterussisk


Europeiske land på hviterussisk


NorskHviterussisk  
Storbritannia på hviterussisk(F) Вялікабрытанія (Вялікабрыта́нія - Vialikabrytánija)
Spania på hviterussisk(F) Іспанія (Іспа́нія - Ispánija)
Italia på hviterussisk(F) Італія (Іта́лія - Itálija)
Frankrike på hviterussisk(F) Францыя (Фра́нцыя - Fráncyja)
Tyskland på hviterussisk(F) Германія (Герма́нія - Hiermánija)
Sveits på hviterussisk(F) Швейцарыя (Швейца́рыя - Šviejcáryja)
Finland på hviterussisk(F) Фінляндыя (Фінля́ндыя - Finliándyja)
Østerrike på hviterussisk(F) Аўстрыя (А́ўстрыя - Áŭstryja)
Hellas på hviterussisk(F) Грэцыя (Грэ́цыя - Hrécyja)
Nederland på hviterussisk(PL) Нідэрланды (Нідэрла́нды - Niderlándy)
Norge på hviterussisk(F) Нарвегія (Нарве́гія - Narviéhija)
Polen på hviterussisk(F) Польшча (По́льшча - Póĺšča)
Sverige på hviterussisk(F) Швецыя (Шве́цыя - Šviécyja)
Tyrkia på hviterussisk(F) Турцыя (Ту́рцыя - Túrcyja)
Ukraina på hviterussisk(F) Украіна (Украі́на - Ukraína)
Ungarn på hviterussisk(F) Венгрыя (Ве́нгрыя - Viénhryja)

Asiatiske land på hviterussisk


NorskHviterussisk  
Kina på hviterussisk(M) Кітай (Кіта́й - Kitáj)
Russland på hviterussisk(F) Расія (Расі́я - Rasíja)
India på hviterussisk(F) Індыя (І́ндыя - Índyja)
Singapore på hviterussisk(M) Сінгапур (Сінгапу́р - Sinhapúr)
Japan på hviterussisk(F) Японія (Япо́нія - Japónija)
Sør-Korea på hviterussisk(F) Паўднёвая Карэя (Паўднё́вая Карэ́я - Paŭdnióvaja Karéja)
Afghanistan på hviterussisk(M) Афганістан (Афганіста́н - Afhanistán)
Aserbajdsjan på hviterussisk(M) Азербайджан (Азербайджа́н - Azierbajdžán)
Bangladesh på hviterussisk(M) Бангладэш (Бангладэ́ш - Banhladéš)
Indonesia på hviterussisk(F) Інданезія (Індане́зія - Indaniézija)
Irak på hviterussisk(M) Ірак (Іра́к - Irák)
Iran på hviterussisk(M) Іран (Іра́н - Irán)
Qatar på hviterussisk(M) Катар (Ката́р - Katár)
Malaysia på hviterussisk(F) Малайзія (Мала́йзія - Malájzija)
Filippinene på hviterussisk(PL) Філіпіны (Філіпі́ны - Filipíny)
Saudi-Arabia på hviterussisk(F) Саудаўская Аравія (Сау́даўская Ара́вія - Saúdaŭskaja Arávija)
Thailand på hviterussisk(M) Тайланд (Тайла́нд - Tajlánd)
De forente arabiske emirater på hviterussisk(PL) Аб'яднаныя Арабскія Эміраты (Аб'ядна́ныя Ара́бскія Эміра́ты - Ab'jadnányja Arábskija Emiráty)
Vietnam på hviterussisk(M) В'етнам (В'етна́м - V'jetnám)

Amerikanske land på hviterussisk


NorskHviterussisk  
USA på hviterussisk(PL) Злучаныя Штаты Амерыкі (Злу́чаныя Шта́ты Аме́рыкі - Zlúčanyja Štáty Amiéryki)
Mexico på hviterussisk(F) Мексіка (Ме́ксіка - Miéksika)
Canada på hviterussisk(F) Канада (Кана́да - Kanáda)
Brasil på hviterussisk(F) Бразілія (Бразі́лія - Brazílija)
Argentina på hviterussisk(F) Аргенціна (Аргенці́на - Arhiencína)
Chile på hviterussisk(F) Чылі (Чы́лі - Čýli)
Bahamas på hviterussisk(PL) Багамскія Астравы (Бага́мскія Астравы́ - Bahámskija Astravý)
Bolivia på hviterussisk(F) Балівія (Балі́вія - Balívija)
Ecuador på hviterussisk(M) Эквадор (Эквадо́р - Ekvadór)
Jamaica på hviterussisk(F) Ямайка (Яма́йка - Jamájka)
Colombia på hviterussisk(F) Калумбія (Калу́мбія - Kalúmbija)
Cuba på hviterussisk(F) Куба (Ку́ба - Kúba)
Panama på hviterussisk(F) Панама (Пана́ма - Panáma)
Peru på hviterussisk(N) Перу (Перу́ - Pierú)
Uruguay på hviterussisk(M) Уругвай (Уругва́й - Uruhváj)
Venezuela på hviterussisk(F) Венесуэла (Венесуэ́ла - Vieniesuéla)

Afrikanske land på hviterussisk


NorskHviterussisk  
Sør-Afrika på hviterussisk(F) Паўднёвая Афрыка (Паўднё́вая А́фрыка - Paŭdnióvaja Áfryka)
Nigeria på hviterussisk(F) Нігерыя (Ніге́рыя - Nihiéryja)
Marokko på hviterussisk(F) Марока (Маро́ка - Maróka)
Libya på hviterussisk(F) Лівія (Лі́вія - Lívija)
Kenya på hviterussisk(F) Кенія (Ке́нія - Kiénija)
Algerie på hviterussisk(M) Алжыр (Алжы́р - Alžýr)
Egypt på hviterussisk(M) Егіпет (Егі́пет - Jehípiet)
Etiopia på hviterussisk(F) Эфіопія (Эфіо́пія - Efiópija)
Angola på hviterussisk(F) Ангола (Анго́ла - Anhóla)
Djibouti på hviterussisk(F) Джыбуці (Джыбу́ці - DŽybúci)
Elfenbenskysten på hviterussisk(M) Кот-д'Івуар (Кот-д'Івуа́р - Kot-d'Ivuár)
Ghana på hviterussisk(F) Гана (Га́на - Hána)
Kamerun på hviterussisk(M) Камерун (Камеру́н - Kamierún)
Madagaskar på hviterussisk(M) Мадагаскар (Мадагаска́р - Madahaskár)
Namibia på hviterussisk(F) Намібія (Намі́бія - Namíbija)
Senegal på hviterussisk(M) Сенегал (Сенега́л - Sieniehál)
Zimbabwe på hviterussisk(F) Зімбабвэ (Зімба́бвэ - Zimbábve)
Uganda på hviterussisk(F) Уганда (Уга́нда - Uhánda)


Oseaniske land på hviterussisk


NorskHviterussisk  
Australia på hviterussisk(F) Аўстралія (Аўстра́лія - Aŭstrálija)
New Zealand på hviterussisk(F) Новая Зеландыя (Но́вая Зела́ндыя - Nóvaja Zielándyja)
Fiji på hviterussisk(M) Фіджы (Фі́джы - Fídžy)
Marshalløyene på hviterussisk(PL) Маршалавы Астравы (Марша́лавы Астравы́ - Maršálavy Astravý)
Nauru på hviterussisk(F) Науру (Науру́ - Naurú)
Tonga på hviterussisk(N) Тонга (То́нга - Tónha)


Land på hviterussisk

Last ned som PDF

Lær Hviterussisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Lær Hviterussisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Ser du etter den raskeste måten å lære et nytt språk på? Da er denne boken perfekt for deg. De fleste ordbøker viser deg en overveldende mengde vokabularer, men ingen klare retningslinjer for hvordan man lærer dem. Denne boken er annerledes. Den inneholder de 2000 viktigste ordene og frasene du burde lære, og setter dem i rekkefølge så du lærer de mest brukte ordene først.
Hviterussisk Vokabularbok

Hviterussisk Vokabularbok

Er du en avansert elev på utkikk etter et nytt vokabular? Eller er du kanskje en ekspert på et felt og på jakt etter omfattende vokabular innen det emnet? Da kan denne boken være den rette for deg. Denne språkboken tilbyr vokabularer ned til minste detalj, alle er rangert etter emner slik at du enkelt kan plukke og velge hva du ønsker å lære først.


Hviterussiske Flashkort

Flashcardo

Kostnadsfrie Hviterussiske Flashkort

På Flashcardo kan du finne kostnadsfrie flashkort til over 50 språk på nettet, som hjelper deg med å bli bedre i raskt tempo.