Forretningshviterussisk

Å gjøre forretninger på hviterussisk er ikke lett. Vår liste med hviterussiske forretningsuttrykk hjelper deg å komme i gang. For enda flere hviterussisk ord, ta en titt på våre læringsressurser for hviterussisk på nederst av siden.
Bedriftsord på hviterussisk
Hviterussiske ord for kontorarbeid
Elektroniske enheter på hviterussisk
Juridiske ord på hviterussisk
Hviterussiske ord på bankdrift


Bedriftsord på hviterussisk


NorskHviterussisk  
firma på hviterussisk(F) кампанія (кампа́нія - kampánija)
jobb på hviterussisk(F) прафесія (прафе́сія - prafiésija)
bank på hviterussisk(M) банк (банк - bank)
kontor på hviterussisk(M) офіс (о́фіс - ófis)
møterom på hviterussisk(F) канферэнц-зала (канферэ́нц-за́ла - kanfierénc-zála)
ansatt på hviterussisk(M) супрацоўнік (супрацо́ўнік - supracóŭnik)
arbeidsgiver på hviterussisk(M) працадаўца (працада́ўца - pracadáŭca)
personale på hviterussisk(M) персанал (персана́л - piersanál)
lønn på hviterussisk(M) заробак (заро́бак - zaróbak)
forsikring på hviterussisk(F) страхоўка (страхо́ўка - strachóŭka)
markedsføring på hviterussisk(M) маркетынг (марке́тынг - markiétynh)
regnskap på hviterussisk(F) бухгалтэрыя (бухгалтэ́рыя - buchhaltéryja)
avgift på hviterussisk(M) падатак (пада́так - padátak)

Hviterussiske ord for kontorarbeid


NorskHviterussisk  
brev på hviterussisk(M) ліст (ліст - list)
konvolutt på hviterussisk(M) канверт (канве́рт - kanviért)
adresse på hviterussisk(M) адрас (а́драс - ádras)
postnummer på hviterussisk(M) паштовы індэкс (пашто́вы і́ндэкс - paštóvy índeks)
pakke på hviterussisk(F) пасылка (пасы́лка - pasýlka)
faks på hviterussisk(M) факс (факс - faks)
tekstmelding på hviterussisk(N) тэкставае паведамленне (тэ́кставае паведамле́нне - tékstavaje paviedamliénnie)
projektor på hviterussisk(M) праектар (прае́ктар - prajéktar)
perm på hviterussisk(F) папка (па́пка - pápka)
presentasjon på hviterussisk(F) прэзентацыя (прэзента́цыя - prezientácyja)

Elektroniske enheter på hviterussisk


NorskHviterussisk  
laptop på hviterussisk(M) ноўтбук (ноўтбу́к - noŭtbúk)
skjerm på hviterussisk(M) экран (экра́н - ekrán)
printer på hviterussisk(M) прынтар (пры́нтар - prýntar)
skanner på hviterussisk(M) сканер (ска́нер - skánier)
telefon på hviterussisk(M) тэлефон (тэлефо́н - teliefón)
minnepenn på hviterussisk(F) USB-флэшка (USB-флэ́шка - USB-fléška)
harddisk på hviterussisk(M) жорсткі дыск (жо́рсткі дыск - žórstki dysk)
tastatur på hviterussisk(F) клавіятура (клавіяту́ра - klavijatúra)
mus på hviterussisk(F) мыш (мыш - myš)
server på hviterussisk(M) сервер (се́рвер - siérvier)

Juridiske ord på hviterussisk


NorskHviterussisk  
lov på hviterussisk(M) закон (зако́н - zakón)
bot på hviterussisk(M) штраф (штраф - štraf)
fengsel på hviterussisk(F) турма (турма́ - turmá)
domstol på hviterussisk(M) суд (суд - sud)
jury på hviterussisk(PL) прысяжныя (прыся́жныя - prysiážnyja)
vitne på hviterussisk(M/F) сведка (све́дка - sviédka)
anklagede på hviterussisk(M) адказчык (адка́зчык - adkázčyk)
bevis på hviterussisk(M) доказ (до́каз - dókaz)
fingeravtrykk på hviterussisk(M) адбітак пальца (адбі́так па́льца - adbítak páĺca)
paragraf på hviterussisk(M) пункт (пункт - punkt)


Hviterussiske ord på bankdrift


NorskHviterussisk  
penger på hviterussisk(PL) грошы (гро́шы - hróšy)
mynt på hviterussisk(F) манета (мане́та - maniéta)
seddel på hviterussisk(F) банкнота (банкно́та - banknóta)
kredittkort på hviterussisk(F) крэдытная картка (крэды́тная ка́ртка - kredýtnaja kártka)
minibank på hviterussisk(M) банкамат (банкама́т - bankamát)
signatur på hviterussisk(M) подпіс (по́дпіс - pódpis)
dollar på hviterussisk(M) даляр (даля́р - daliár)
euro på hviterussisk(M) еўра (е́ўра - jéŭra)
pund på hviterussisk(M) фунт (фунт - funt)
bankkonto på hviterussisk(M) банкаўскі рахунак (ба́нкаўскі раху́нак - bánkaŭski rachúnak)
sjekk på hviterussisk(M) чэк (чэк - ček)
børs på hviterussisk(F) фондавая біржа (фо́ндавая бі́ржа - fóndavaja bírža)


Forretningshviterussisk

Last ned som PDF

Lær Hviterussisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Lær Hviterussisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Ser du etter den raskeste måten å lære et nytt språk på? Da er denne boken perfekt for deg. De fleste ordbøker viser deg en overveldende mengde vokabularer, men ingen klare retningslinjer for hvordan man lærer dem. Denne boken er annerledes. Den inneholder de 2000 viktigste ordene og frasene du burde lære, og setter dem i rekkefølge så du lærer de mest brukte ordene først.
Hviterussisk Vokabularbok

Hviterussisk Vokabularbok

Er du en avansert elev på utkikk etter et nytt vokabular? Eller er du kanskje en ekspert på et felt og på jakt etter omfattende vokabular innen det emnet? Da kan denne boken være den rette for deg. Denne språkboken tilbyr vokabularer ned til minste detalj, alle er rangert etter emner slik at du enkelt kan plukke og velge hva du ønsker å lære først.


Hviterussiske Flashkort

Flashcardo

Kostnadsfrie Hviterussiske Flashkort

På Flashcardo kan du finne kostnadsfrie flashkort til over 50 språk på nettet, som hjelper deg med å bli bedre i raskt tempo.