Liike-elämä valkovenäjäksi

Liiketoiminta ei ole helppoa valkovenäjäksi. Luettelomme valkovenäjänkielisistä liiketoimintatermeistä voi auttaa sinua pääsemään alkuun. Lisää valkovenäjänkielisiä sanastoja löytyy valkovenäjän oppimateriaaleista sivun lopusta.

Yritystermit valkovenäjäksi


SuomiValkovenäjä  
yhtiö valkovenäjäksi(F) кампанія (кампа́нія - kampánija)
työ valkovenäjäksi(F) прафесія (прафе́сія - prafiésija)
pankki valkovenäjäksi(M) банк (банк - bank)
toimisto valkovenäjäksi(M) офіс (о́фіс - ófis)
kokoushuone valkovenäjäksi(F) канферэнц-зала (канферэ́нц-за́ла - kanfierénc-zála)
työntekijä valkovenäjäksi(M) супрацоўнік (супрацо́ўнік - supracóŭnik)
työnantaja valkovenäjäksi(M) працадаўца (працада́ўца - pracadáŭca)
henkilöstö valkovenäjäksi(M) персанал (персана́л - piersanál)
palkkaus valkovenäjäksi(M) заробак (заро́бак - zaróbak)
vakuutus valkovenäjäksi(F) страхоўка (страхо́ўка - strachóŭka)
markkinointi valkovenäjäksi(M) маркетынг (марке́тынг - markiétynh)
kirjanpito valkovenäjäksi(F) бухгалтэрыя (бухгалтэ́рыя - buchhaltéryja)
vero valkovenäjäksi(M) падатак (пада́так - padátak)

Toimistosanat valkovenäjäksi


SuomiValkovenäjä  
kirje valkovenäjäksi(M) ліст (ліст - list)
kirjekuori valkovenäjäksi(M) канверт (канве́рт - kanviért)
osoite valkovenäjäksi(M) адрас (а́драс - ádras)
postinumero valkovenäjäksi(M) паштовы індэкс (пашто́вы і́ндэкс - paštóvy índeks)
paketti valkovenäjäksi(F) пасылка (пасы́лка - pasýlka)
faksi valkovenäjäksi(M) факс (факс - faks)
tekstiviesti valkovenäjäksi(N) тэкставае паведамленне (тэ́кставае паведамле́нне - tékstavaje paviedamliénnie)
projektori valkovenäjäksi(M) праектар (прае́ктар - prajéktar)
kansio valkovenäjäksi(F) папка (па́пка - pápka)
esittely valkovenäjäksi(F) прэзентацыя (прэзента́цыя - prezientácyja)

Laitteet valkovenäjäksi


SuomiValkovenäjä  
kannettava tietokone valkovenäjäksi(M) ноўтбук (ноўтбу́к - noŭtbúk)
näyttö valkovenäjäksi(M) экран (экра́н - ekrán)
tulostin valkovenäjäksi(M) прынтар (пры́нтар - prýntar)
skanneri valkovenäjäksi(M) сканер (ска́нер - skánier)
puhelin valkovenäjäksi(M) тэлефон (тэлефо́н - teliefón)
USB-tikku valkovenäjäksi(F) USB-флэшка (USB-флэ́шка - USB-fléška)
kovalevy valkovenäjäksi(M) жорсткі дыск (жо́рсткі дыск - žórstki dysk)
näppäimistö valkovenäjäksi(F) клавіятура (клавіяту́ра - klavijatúra)
hiiri valkovenäjäksi(F) мыш (мыш - myš)
palvelin valkovenäjäksi(M) сервер (се́рвер - siérvier)

Lakitermit valkovenäjäksi


SuomiValkovenäjä  
laki valkovenäjäksi(M) закон (зако́н - zakón)
sakko valkovenäjäksi(M) штраф (штраф - štraf)
vankila valkovenäjäksi(F) турма (турма́ - turmá)
tuomioistuin valkovenäjäksi(M) суд (суд - sud)
valamiehistö valkovenäjäksi(PL) прысяжныя (прыся́жныя - prysiážnyja)
todistaja valkovenäjäksi(M/F) сведка (све́дка - sviédka)
syytetty valkovenäjäksi(M) адказчык (адка́зчык - adkázčyk)
todiste valkovenäjäksi(M) доказ (до́каз - dókaz)
sormenjälki valkovenäjäksi(M) адбітак пальца (адбі́так па́льца - adbítak páĺca)
pykälä valkovenäjäksi(M) пункт (пункт - punkt)

Pankkitoiminta valkovenäjäksi


SuomiValkovenäjä  
raha valkovenäjäksi(PL) грошы (гро́шы - hróšy)
kolikko valkovenäjäksi(F) манета (мане́та - maniéta)
seteli valkovenäjäksi(F) банкнота (банкно́та - banknóta)
luottokortti valkovenäjäksi(F) крэдытная картка (крэды́тная ка́ртка - kredýtnaja kártka)
pankkiautomaatti valkovenäjäksi(M) банкамат (банкама́т - bankamát)
allekirjoitus valkovenäjäksi(M) подпіс (по́дпіс - pódpis)
dollari valkovenäjäksi(M) даляр (даля́р - daliár)
euro valkovenäjäksi(M) еўра (е́ўра - jéŭra)
punta valkovenäjäksi(M) фунт (фунт - funt)
pankkitili valkovenäjäksi(M) банкаўскі рахунак (ба́нкаўскі раху́нак - bánkaŭski rachúnak)
shekki valkovenäjäksi(M) чэк (чэк - ček)
pörssi valkovenäjäksi(F) фондавая біржа (фо́ндавая бі́ржа - fóndavaja bírža)


Liike-elämä valkovenäjäksi

Lataa PDF-tiedostona

Valkovenäjän sanastokirjat

Opi Valkovenäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Valkovenäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Valkovenäjän sanakirja

Valkovenäjän sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 valkovenäjänkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille


Valkovenäjän Muistikortit

Flashcardo

Ilmaiset Valkovenäjän Muistikortit

Flashcardon ilmaiset, netissä käytettävät muistikortit yli 50 kielestä auttavat sinua kehittymään nopeasti.

Ilmaiset oppimisaineistot