Liike-elämä valkovenäjäksi

Liiketoiminta ei ole helppoa valkovenäjäksi. Luettelomme valkovenäjänkielisistä liiketoimintatermeistä voi auttaa sinua pääsemään alkuun. Lisää valkovenäjänkielisiä sanastoja löytyy valkovenäjän oppimateriaaleista sivun lopusta.

Yritystermit valkovenäjäksi


SuomiValkovenäjä
yhtiö valkovenäjäksi(F) кампанія (кампа́нія - kampánija)
työ valkovenäjäksi(F) прафесія (прафе́сія - prafiésija)
pankki valkovenäjäksi(M) банк (банк - bank)
toimisto valkovenäjäksi(M) офіс (о́фіс - ófis)
kokoushuone valkovenäjäksi(F) канферэнц-зала (канферэ́нц-за́ла - kanfierénc-zála)
työntekijä valkovenäjäksi(M) супрацоўнік (супрацо́ўнік - supracóŭnik)
työnantaja valkovenäjäksi(M) працадаўца (працада́ўца - pracadáŭca)
henkilöstö valkovenäjäksi(M) персанал (персана́л - piersanál)
palkkaus valkovenäjäksi(M) заробак (заро́бак - zaróbak)
vakuutus valkovenäjäksi(F) страхоўка (страхо́ўка - strachóŭka)
markkinointi valkovenäjäksi(M) маркетынг (марке́тынг - markiétynh)
kirjanpito valkovenäjäksi(F) бухгалтэрыя (бухгалтэ́рыя - buchhaltéryja)
vero valkovenäjäksi(M) падатак (пада́так - padátak)

Toimistosanat valkovenäjäksi


SuomiValkovenäjä
kirje valkovenäjäksi(M) ліст (ліст - list)
kirjekuori valkovenäjäksi(M) канверт (канве́рт - kanviért)
osoite valkovenäjäksi(M) адрас (а́драс - ádras)
postinumero valkovenäjäksi(M) паштовы індэкс (пашто́вы і́ндэкс - paštóvy índeks)
paketti valkovenäjäksi(F) пасылка (пасы́лка - pasýlka)
faksi valkovenäjäksi(M) факс (факс - faks)
tekstiviesti valkovenäjäksi(N) тэкставае паведамленне (тэ́кставае паведамле́нне - tékstavaje paviedamliénnie)
projektori valkovenäjäksi(M) праектар (прае́ктар - prajéktar)
kansio valkovenäjäksi(F) папка (па́пка - pápka)
esittely valkovenäjäksi(F) прэзентацыя (прэзента́цыя - prezientácyja)

Laitteet valkovenäjäksi


SuomiValkovenäjä
kannettava tietokone valkovenäjäksi(M) ноўтбук (ноўтбу́к - noŭtbúk)
näyttö valkovenäjäksi(M) экран (экра́н - ekrán)
tulostin valkovenäjäksi(M) прынтар (пры́нтар - prýntar)
skanneri valkovenäjäksi(M) сканер (ска́нер - skánier)
puhelin valkovenäjäksi(M) тэлефон (тэлефо́н - teliefón)
USB-tikku valkovenäjäksi(F) USB-флэшка (USB-флэ́шка - USB-fléška)
kovalevy valkovenäjäksi(M) жорсткі дыск (жо́рсткі дыск - žórstki dysk)
näppäimistö valkovenäjäksi(F) клавіятура (клавіяту́ра - klavijatúra)
hiiri valkovenäjäksi(F) мыш (мыш - myš)
palvelin valkovenäjäksi(M) сервер (се́рвер - siérvier)

Lakitermit valkovenäjäksi


SuomiValkovenäjä
laki valkovenäjäksi(M) закон (зако́н - zakón)
sakko valkovenäjäksi(M) штраф (штраф - štraf)
vankila valkovenäjäksi(F) турма (турма́ - turmá)
tuomioistuin valkovenäjäksi(M) суд (суд - sud)
valamiehistö valkovenäjäksi(PL) прысяжныя (прыся́жныя - prysiážnyja)
todistaja valkovenäjäksi(M/F) сведка (све́дка - sviédka)
syytetty valkovenäjäksi(M) адказчык (адка́зчык - adkázčyk)
todiste valkovenäjäksi(M) доказ (до́каз - dókaz)
sormenjälki valkovenäjäksi(M) адбітак пальца (адбі́так па́льца - adbítak páĺca)
pykälä valkovenäjäksi(M) пункт (пункт - punkt)

Pankkitoiminta valkovenäjäksi


SuomiValkovenäjä
raha valkovenäjäksi(PL) грошы (гро́шы - hróšy)
kolikko valkovenäjäksi(F) манета (мане́та - maniéta)
seteli valkovenäjäksi(F) банкнота (банкно́та - banknóta)
luottokortti valkovenäjäksi(F) крэдытная картка (крэды́тная ка́ртка - kredýtnaja kártka)
pankkiautomaatti valkovenäjäksi(M) банкамат (банкама́т - bankamát)
allekirjoitus valkovenäjäksi(M) подпіс (по́дпіс - pódpis)
dollari valkovenäjäksi(M) даляр (даля́р - daliár)
euro valkovenäjäksi(M) еўра (е́ўра - jéŭra)
punta valkovenäjäksi(M) фунт (фунт - funt)
pankkitili valkovenäjäksi(M) банкаўскі рахунак (ба́нкаўскі раху́нак - bánkaŭski rachúnak)
shekki valkovenäjäksi(M) чэк (чэк - ček)
pörssi valkovenäjäksi(F) фондавая біржа (фо́ндавая бі́ржа - fóndavaja bírža)

Valkovenäjän sanastokirjat

Opi Valkovenäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Valkovenäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Finnish-Belarusian-Full

Valkovenäjän sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 valkovenäjänkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille

Ilmaiset oppimisaineistot