Verbit valkovenäjäksi

Verbit ovat keskeinen osa kieltä kuin kieltä. Tämä valkovenäjänkielinen verbiluettelo auttaa sinua oppimaan nopeasti yleisiä valkovenäjänkielisiä verbejä. Yhdistämällä niitä yleisimpiin substantiiveihin ja adjektiiveihin kykenet pian ilmaisemaan yksinkertaisia asioita valkovenäjäksi. Lisää valkovenäjänkielisiä sanastoja löytyy valkovenäjän oppimateriaaleista sivun lopusta.

Valkovenäjän yleiset verbit


SuomiValkovenäjä
avata valkovenäjäksiадчыніць (адчыні́ць - adčyníć)
sulkea valkovenäjäksiзачыніць (зачыні́ць - začyníć)
istua valkovenäjäksiсядзець (сядзе́ць - siadziéć)
seistä valkovenäjäksiстаяць (стая́ць - stajáć)
tietää valkovenäjäksiведаць (ве́даць - viédać)
ajatella valkovenäjäksiдумаць (ду́маць - dúmać)
voittaa valkovenäjäksiперамагаць (перамага́ць - pieramaháć)
hävitä valkovenäjäksiпрайграць (прайгра́ць - prajhráć)
kysyä valkovenäjäksiпытаць (пыта́ць - pytáć)
vastata valkovenäjäksiадказваць (адка́зваць - adkázvać)
auttaa valkovenäjäksiдапамагаць (дапамага́ць - dapamaháć)
tykätä valkovenäjäksiпадабацца (падаба́цца - padabácca)
suudella valkovenäjäksiцалаваць (цалава́ць - calaváć)
syödä valkovenäjäksiесці (е́сці - jésci)
juoda valkovenäjäksiпіць (пі́ць - píć)

Valkovenäjän toimintasanat


SuomiValkovenäjä
ottaa valkovenäjäksiбраць (бра́ць - bráć)
laittaa valkovenäjäksiпакласці (пакла́сці - paklásci)
löytää valkovenäjäksiзнайсці (знайсці́ - znajscí)
varastaa valkovenäjäksiкрасці (кра́сці - krásci)
tappaa valkovenäjäksiзабіваць (забіва́ць - zabiváć)
lentää valkovenäjäksiлятаць (лята́ць - liatáć)
hyökätä valkovenäjäksiатакаваць (атакава́ць - atakaváć)
puolustaa valkovenäjäksiабараняць (абараня́ць - abaraniáć)
pudota valkovenäjäksiпадаць (па́даць - pádać)
valita valkovenäjäksiвыбіраць (выбіра́ць - vybiráć)

Liikkeet valkovenäjäksi


SuomiValkovenäjä
juosta valkovenäjäksiбегчы (бе́гчы - biéhčy)
uida valkovenäjäksiплаваць (пла́ваць - plávać)
hypätä valkovenäjäksiскакаць (скака́ць - skakáć)
vetää valkovenäjäksiцягнуць (цягну́ць - ciahnúć)
työntää valkovenäjäksiштурхаць (шту́рхаць - štúrchać)
heittää valkovenäjäksiкідаць (кі́даць - kídać)
ryömiä valkovenäjäksiпоўзаць (по́ўзаць - póŭzać)
tapella valkovenäjäksiбіцца (бі́цца - bícca)
ottaa kiinni valkovenäjäksiлавіць (лаві́ць - lavíć)
pyöriä valkovenäjäksiкаціць (каці́ць - kacíć)

Valkovenäjän liike-elämän verbit


SuomiValkovenäjä
ostaa valkovenäjäksiкупляць (купля́ць - kupliáć)
maksaa valkovenäjäksiплаціць (плаці́ць - placíć)
myydä valkovenäjäksiпрадаваць (прадава́ць - pradaváć)
opiskella valkovenäjäksiвучыцца (вучы́цца - vučýcca)
soittaa valkovenäjäksiзваніць (звані́ць - zvaníć)
lukea valkovenäjäksiчытаць (чыта́ць - čytáć)
kirjoittaa valkovenäjäksiпісаць (піса́ць - pisáć)
laskea valkovenäjäksiвылічваць (вылі́чваць - vylíčvać)
mitata valkovenäjäksiмераць (ме́раць - miérać)
ansaita valkovenäjäksiзарабляць (зарабля́ць - zarabliáć)
laskea valkovenäjäksiлічыць (лічы́ць - ličýć)
skannata valkovenäjäksiсканаваць (сканава́ць - skanaváć)
tulostaa valkovenäjäksiдрукаваць (друкава́ць - drukaváć)

Valkovenäjän sanastokirjat

Opi Valkovenäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Valkovenäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Finnish-Belarusian-Full

Valkovenäjän sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 valkovenäjänkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille

Ilmaiset oppimisaineistot