Päivät ja kuukaudet valkovenäjäksi

Aikakäsitteiden hallitseminen on erittäin tärkeä osa valkovenäjän oppimista. Tällä sivulla on luettelot valkovenäjänkielisistä kuukausista ja viikonpäivistä sekä muita aikaan liittyviä sanoja. Lisää valkovenäjänkielisiä sanastoja löytyy valkovenäjän oppimateriaaleista sivun lopusta.
Kuukaudet valkovenäjäksi
Viikonpäivät valkovenäjäksi
Kellonajat valkovenäjäksi
Muut aikaan liittyvät valkovenäjänkieliset sanat


Kuukaudet valkovenäjäksi


SuomiValkovenäjä  
tammikuu valkovenäjäksi(M) студзень (сту́дзень - stúdzień)
helmikuu valkovenäjäksi(M) люты (лю́ты - liúty)
maaliskuu valkovenäjäksi(M) сакавік (сакаві́к - sakavík)
huhtikuu valkovenäjäksi(M) красавік (красаві́к - krasavík)
toukokuu valkovenäjäksi(M) май (май - maj)
kesäkuu valkovenäjäksi(M) чэрвень (чэ́рвень - čérvień)
heinäkuu valkovenäjäksi(M) ліпень (лі́пень - lípień)
elokuu valkovenäjäksi(M) жнівень (жні́вень - žnívień)
syyskuu valkovenäjäksi(M) верасень (ве́расень - viérasień)
lokakuu valkovenäjäksi(M) кастрычнік (кастры́чнік - kastrýčnik)
marraskuu valkovenäjäksi(M) лістапад (лістапа́д - listapád)
joulukuu valkovenäjäksi(M) снежань (сне́жань - sniéžań)
viime kuussa valkovenäjäksiмінулы месяц (міну́лы ме́сяц - minúly miésiac)
tässä kuussa valkovenäjäksiгэты месяц (гэ́ты ме́сяц - héty miésiac)
ensi kuussa valkovenäjäksiнаступны месяц (насту́пны ме́сяц - nastúpny miésiac)

Viikonpäivät valkovenäjäksi


SuomiValkovenäjä  
maanantai valkovenäjäksi(M) панядзелак (панядзе́лак - paniadziélak)
tiistai valkovenäjäksi(M) аўторак (аўто́рак - aŭtórak)
keskiviikko valkovenäjäksi(F) серада (серада́ - sieradá)
torstai valkovenäjäksi(M) чацвер (чацве́р - čacviér)
perjantai valkovenäjäksi(F) пятніца (пя́тніца - piátnica)
lauantai valkovenäjäksi(F) субота (субо́та - subóta)
sunnuntai valkovenäjäksi(F) нядзеля (нядзе́ля - niadziélia)
eilen valkovenäjäksiучора (учо́ра - učóra)
tänään valkovenäjäksiсёння (сё́ння - siónnia)
huomenna valkovenäjäksiзаўтра (за́ўтра - záŭtra)

Kellonajat valkovenäjäksi


SuomiValkovenäjä  
sekunti valkovenäjäksi(F) секунда (секу́нда - siekúnda)
minuutti valkovenäjäksi(F) хвіліна (хвілі́на - chvilína)
tunti valkovenäjäksi(F) гадзіна (гадзі́на - hadzína)
1:00 valkovenäjäksiадна гадзіна (адна́ гадзі́на - adná hadzína)
2:05 valkovenäjäksiдзве гадзіны пяць хвілін (дзве гадзі́ны пяць хвілі́н - dzvie hadzíny piać chvilín)
3:10 valkovenäjäksiтры гадзіны дзесяць хвілін (тры гадзі́ны дзе́сяць хвілі́н - try hadzíny dziésiać chvilín)
4:15 valkovenäjäksiчвэрць пятай (чвэрць пя́тай - čverć piátaj)
5:20 valkovenäjäksiпяць гадзін дваццаць хвілін (пяць гадзі́н два́ццаць хвілі́н - piać hadzín dváccać chvilín)
6:25 valkovenäjäksiшэсць гадзін дваццаць пяць хвілін (шэсць гадзі́н два́ццаць пяць хвілі́н - šesć hadzín dváccać piać chvilín)
7:30 valkovenäjäksiпалова восьмай (пало́ва во́сьмай - palóva vóśmaj)
8:35 valkovenäjäksiвосем трыццаць пяць (во́сем тры́ццаць пяць - vósiem trýccać piać)
9:40 valkovenäjäksiбез дваццаці хвілін дзесяць (без дваццаці́ хвілі́н дзе́сяць - biez dvaccací chvilín dziésiać)
10:45 valkovenäjäksiбез чвэрці адзінаццаць (без чвэ́рці адзіна́ццаць - biez čvérci adzináccać)
11:50 valkovenäjäksiбез дзесяці хвілін дванаццаць (без дзесяці́ хвілі́н двана́ццаць - biez dziesiací chvilín dvanáccać)
12:55 valkovenäjäksiбез пяці хвілін гадзіна (без пяці́ хвілі́н гадзі́на - biez piací chvilín hadzína)

Muut aikaan liittyvät valkovenäjänkieliset sanat


SuomiValkovenäjä  
aika valkovenäjäksi(M) час (час - čas)
päiväys valkovenäjäksi(F) дата (да́та - dáta)
päivä valkovenäjäksi(M) дзень (дзень - dzień)
viikko valkovenäjäksi(M) тыдзень (ты́дзень - týdzień)
kuukausi valkovenäjäksi(M) месяц (ме́сяц - miésiac)
vuosi valkovenäjäksi(M) год (год - hod)
kevät valkovenäjäksi(F) вясна (вясна́ - viasná)
kesä valkovenäjäksi(N) лета (ле́та - liéta)
syksy valkovenäjäksi(F) восень (во́сень - vósień)
talvi valkovenäjäksi(F) зіма (зіма́ - zimá)
viime vuonna valkovenäjäksiмінулы год (міну́лы год - minúly hod)
tänä vuonna valkovenäjäksiгэты год (гэ́ты год - héty hod)
ensi vuonna valkovenäjäksiнаступны год (насту́пны год - nastúpny hod)
viime kuussa valkovenäjäksiмінулы месяц (міну́лы ме́сяц - minúly miésiac)
tässä kuussa valkovenäjäksiгэты месяц (гэ́ты ме́сяц - héty miésiac)
ensi kuussa valkovenäjäksiнаступны месяц (насту́пны ме́сяц - nastúpny miésiac)


Päivät ja kuukaudet valkovenäjäksi

Lataa PDF-tiedostona

Valkovenäjän sanastokirjat

Opi Valkovenäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Valkovenäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Valkovenäjän sanakirja

Valkovenäjän sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 valkovenäjänkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille


Valkovenäjän Muistikortit

Flashcardo

Ilmaiset Valkovenäjän Muistikortit

Flashcardon ilmaiset, netissä käytettävät muistikortit yli 50 kielestä auttavat sinua kehittymään nopeasti.

Ilmaiset oppimisaineistot