Dage og måneder på hviderussisk

At kunne tale om tid er ekstremt vigtigt for at lære hviderussisk. Denne side giver dig lister over navnene på måneder, dage og mange andre hviderussiske ord der er relateret til tid. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere hviderussiske ord.

Måneder på hviderussisk


DanskHviderussisk  
januar(M) студзень (сту́дзень - stúdzień)
februar(M) люты (лю́ты - liúty)
marts(M) сакавік (сакаві́к - sakavík)
april(M) красавік (красаві́к - krasavík)
maj(M) май (май - maj)
juni(M) чэрвень (чэ́рвень - čérvień)
juli(M) ліпень (лі́пень - lípień)
august(M) жнівень (жні́вень - žnívień)
september(M) верасень (ве́расень - viérasień)
oktober(M) кастрычнік (кастры́чнік - kastrýčnik)
november(M) лістапад (лістапа́д - listapád)
december(M) снежань (сне́жань - sniéžań)
sidste månedмінулы месяц (міну́лы ме́сяц - minúly miésiac)
denne månedгэты месяц (гэ́ты ме́сяц - héty miésiac)
næste månedнаступны месяц (насту́пны ме́сяц - nastúpny miésiac)

Dage på hviderussisk


DanskHviderussisk  
mandag(M) панядзелак (панядзе́лак - paniadziélak)
tirsdag(M) аўторак (аўто́рак - aŭtórak)
onsdag(F) серада (серада́ - sieradá)
torsdag(M) чацвер (чацве́р - čacviér)
fredag(F) пятніца (пя́тніца - piátnica)
lørdag(F) субота (субо́та - subóta)
søndag(F) нядзеля (нядзе́ля - niadziélia)
i gårучора (учо́ра - učóra)
i dagсёння (сё́ння - siónnia)
i morgenзаўтра (за́ўтра - záŭtra)

Tid på hviderussisk


DanskHviderussisk  
sekund(F) секунда (секу́нда - siekúnda)
minut(F) хвіліна (хвілі́на - chvilína)
time(F) гадзіна (гадзі́на - hadzína)
1:00адна гадзіна (адна́ гадзі́на - adná hadzína)
2:05дзве гадзіны пяць хвілін (дзве гадзі́ны пяць хвілі́н - dzvie hadzíny piać chvilín)
3:10тры гадзіны дзесяць хвілін (тры гадзі́ны дзе́сяць хвілі́н - try hadzíny dziésiać chvilín)
4:15чвэрць пятай (чвэрць пя́тай - čverć piátaj)
5:20пяць гадзін дваццаць хвілін (пяць гадзі́н два́ццаць хвілі́н - piać hadzín dváccać chvilín)
6:25шэсць гадзін дваццаць пяць хвілін (шэсць гадзі́н два́ццаць пяць хвілі́н - šesć hadzín dváccać piać chvilín)
7:30палова восьмай (пало́ва во́сьмай - palóva vóśmaj)
8:35восем трыццаць пяць (во́сем тры́ццаць пяць - vósiem trýccać piać)
9:40без дваццаці хвілін дзесяць (без дваццаці́ хвілі́н дзе́сяць - biez dvaccací chvilín dziésiać)
10:45без чвэрці адзінаццаць (без чвэ́рці адзіна́ццаць - biez čvérci adzináccać)
11:50без дзесяці хвілін дванаццаць (без дзесяці́ хвілі́н двана́ццаць - biez dziesiací chvilín dvanáccać)
12:55без пяці хвілін гадзіна (без пяці́ хвілі́н гадзі́на - biez piací chvilín hadzína)

Andre tidsrelaterede ord på hviderussisk


DanskHviderussisk  
tid(M) час (час - čas)
dato(F) дата (да́та - dáta)
dag(M) дзень (дзень - dzień)
uge(M) тыдзень (ты́дзень - týdzień)
måned(M) месяц (ме́сяц - miésiac)
år(M) год (год - hod)
forår(F) вясна (вясна́ - viasná)
sommer(N) лета (ле́та - liéta)
efterår(F) восень (во́сень - vósień)
vinter(F) зіма (зіма́ - zimá)
sidste årмінулы год (міну́лы год - minúly hod)
dette årгэты год (гэ́ты год - héty hod)
næste årнаступны год (насту́пны год - nastúpny hod)
sidste månedмінулы месяц (міну́лы ме́сяц - minúly miésiac)
denne månedгэты месяц (гэ́ты ме́сяц - héty miésiac)
næste månedнаступны месяц (насту́пны ме́сяц - nastúpny miésiac)


Dage og måneder på hviderussisk

Download som PDF

Lær Hviderussisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Hviderussisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Hviderussisk ordbog

Hviderussisk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.


Flashcards på Hviderussisk

Flashcardo

Gratis Flashcards på Hviderussisk

På Flashcardo kan du finde gratis, online flashcards på mere end 50 sprog, som vil hjælpe dig med at lære hurtigere.