Top 100 ord på hviderussisk

Vi tror på, at det er godt at lære de vigtigste hviderussiske ord først for at komme godt i gang med din læringsrejse. Denne hviderussiske ordliste indeholder 100 af de vigtigste hviderussiske ord, du bør lære med det samme. De mest basale hviderussiske ord for begyndere. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere hviderussiske ord.

Hviderussiske ord 1-20


DanskHviderussisk  
jeg på hviderussiskя (я - ja)
du på hviderussiskты (ты - ty)
han på hviderussiskён (ён - jon)
hun på hviderussiskяна (яна́ - janá)
det på hviderussiskяно (яно́ - janó)
vi på hviderussiskмы (мы - my)
I på hviderussiskвы (вы - vy)
de på hviderussiskяны (яны́ - janý)
hvad på hviderussiskшто (што - što)
hvem på hviderussiskхто (хто - chto)
hvor på hviderussiskдзе (дзе - dzie)
hvorfor på hviderussiskчаму (чаму́ - čamú)
hvordan på hviderussiskяк (як - jak)
hvilken på hviderussiskякі (які́ - jakí)
hvornår på hviderussiskкалі (калі́ - kalí)
på hviderussiskтады (тады́ - tadý)
hvis på hviderussiskкалі (калі́ - kalí)
virkelig på hviderussiskсапраўды (сапраўды́ - sapraŭdý)
men på hviderussiskале (але́ - alié)
fordi på hviderussiskтаму што (таму́ што - tamú što)

Hviderussiske ord 21-60


DanskHviderussisk  
ikke på hviderussiskне (не - nie)
dette på hviderussiskгэты (гэ́ты - héty)
Jeg har brug for dette på hviderussiskМне гэта трэба (Мне гэ́та трэ́ба - Mnie héta tréba)
Hvor meget koster dette? på hviderussiskКолькі гэта каштуе? (Ко́лькі гэ́та кашту́е? - Kóĺki héta kaštúje?)
det på hviderussiskтой (той - toj)
alle på hviderussiskусе (усе́ - usié)
eller på hviderussiskабо (або́ - abó)
og på hviderussiskі (і - i)
at vide på hviderussiskведаць (ве́даць - viédać)
Jeg ved det på hviderussiskЯ ведаю (Я ве́даю - Ja viédaju)
Jeg ved det ikke på hviderussiskЯ не ведаю (Я не ве́даю - Ja nie viédaju)
at tænke på hviderussiskдумаць (ду́маць - dúmać)
at komme på hviderussiskпрыходзіць (прыхо́дзіць - prychódzić)
at sætte på hviderussiskпакласці (пакла́сці - paklásci)
at tage på hviderussiskбраць (бра́ць - bráć)
at finde på hviderussiskзнайсці (знайсці́ - znajscí)
at lytte på hviderussiskслухаць (слу́хаць - slúchać)
at arbejde på hviderussiskпрацаваць (працава́ць - pracaváć)
at tale på hviderussiskгаварыць (гавары́ць - havarýć)
at give på hviderussiskдаваць (дава́ць - daváć)
at kunne lide på hviderussiskпадабацца (падаба́цца - padabácca)
at hjælpe på hviderussiskдапамагаць (дапамага́ць - dapamaháć)
at elske på hviderussiskкахаць (каха́ць - kacháć)
at ringe på hviderussiskзваніць (звані́ць - zvaníć)
at vente på hviderussiskчакаць (чака́ць - čakáć)
Jeg kan lide dig på hviderussiskТы мне падабаешся (Ты мне падаба́ешся - Ty mnie padabáješsia)
Jeg kan ikke lide dette på hviderussiskМне гэта не падабаецца (Мне гэ́та не падаба́ецца - Mnie héta nie padabájecca)
Elsker du mig? på hviderussiskТы мяне кахаеш? (Ты мяне́ каха́еш? - Ty mianié kacháješ?)
Jeg elsker dig på hviderussiskЯ цябе кахаю (Я цябе́ каха́ю - Ja ciabié kacháju)
0 på hviderussiskнуль (нуль - nuĺ)
1 på hviderussiskадзін (адзі́н - adzín)
2 på hviderussiskдва (два - dva)
3 på hviderussiskтры (тры - try)
4 på hviderussiskчатыры (чаты́ры - čatýry)
5 på hviderussiskпяць (пяць - piać)
6 på hviderussiskшэсць (шэсць - šesć)
7 på hviderussiskсем (сем - siem)
8 på hviderussiskвосем (во́сем - vósiem)
9 på hviderussiskдзевяць (дзе́вяць - dziéviać)
10 på hviderussiskдзесяць (дзе́сяць - dziésiać)

Hviderussiske ord 61-100


DanskHviderussisk  
11 på hviderussiskадзінаццаць (адзіна́ццаць - adzináccać)
12 på hviderussiskдванаццаць (двана́ццаць - dvanáccać)
13 på hviderussiskтрынаццаць (трына́ццаць - trynáccać)
14 på hviderussiskчатырнаццаць (чатырна́ццаць - čatyrnáccać)
15 på hviderussiskпятнаццаць (пятна́ццаць - piatnáccać)
16 på hviderussiskшаснаццаць (шасна́ццаць - šasnáccać)
17 på hviderussiskсямнаццаць (сямна́ццаць - siamnáccać)
18 på hviderussiskвасямнаццаць (васямна́ццаць - vasiamnáccać)
19 på hviderussiskдзевятнаццаць (дзевятна́ццаць - dzieviatnáccać)
20 på hviderussiskдваццаць (два́ццаць - dváccać)
ny på hviderussiskновы (но́вы - nóvy)
gammel på hviderussiskстары (стары́ - starý)
på hviderussiskмала (ма́ла - mála)
mange på hviderussiskшмат (шмат - šmat)
hvor meget? på hviderussiskколькі? (ко́лькі? - kóĺki?)
hvor mange? på hviderussiskколькі? (ко́лькі? - kóĺki?)
forkert på hviderussiskняправільны (няпра́вільны - niapráviĺny)
korrekt på hviderussiskправільны (пра́вільны - práviĺny)
dårlig på hviderussiskдрэнны (дрэ́нны - drénny)
god på hviderussiskдобры (до́бры - dóbry)
lykkelig på hviderussiskшчаслівы (шчаслі́вы - ščaslívy)
kort på hviderussiskкароткі (каро́ткі - karótki)
lang på hviderussiskдоўгі (до́ўгі - dóŭhi)
lille på hviderussiskмаленькі (мале́нькі - maliéńki)
stor på hviderussiskвялікі (вялі́кі - vialíki)
der på hviderussiskтам (там - tam)
her på hviderussiskтут (тут - tut)
højre på hviderussiskправы (пра́вы - právy)
venstre på hviderussiskлевы (ле́вы - liévy)
smuk på hviderussiskпрыгожы (прыго́жы - pryhóžy)
ung på hviderussiskмалады (малады́ - maladý)
gammel på hviderussiskстары (стары́ - starý)
hallo på hviderussiskпрывітанне (прывіта́нне - pryvitánnie)
vi ses senere på hviderussiskубачымся (уба́чымся - ubáčymsia)
ok på hviderussiskдобра (до́бра - dóbra)
pas på på hviderussiskберажы сябе (беражы́ сябе́ - bieražý siabié)
bare rolig på hviderussiskне хвалюйся (не хвалю́йся - nie chvaliújsia)
selvfølgelig på hviderussiskканешне (кане́шне - kaniéšnie)
goddag på hviderussiskдобры дзень (до́бры дзень - dóbry dzień)
hej på hviderussiskвітаю (віта́ю - vitáju)

Lær Hviderussisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Hviderussisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Danish-Belarusian-Full

Hviderussisk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.