100 suosituinta valkovenäjän sanastoa

Uskomme, että tärkeimpien valkovenäjänkielisten sanastojen opettelu on hyvä tapa aloittaa uuden kielen opiskelu. Tämä valkovenäjänkielinen sanaluettelo sisältää 100 tärkeintä valkovenäjänkielistä sanastoa, jotka sinun kannattaa opetella heti alkuun. Erinomaisia valkovenäjänkielisiä perussanoja vasta-alkajille. Lisää valkovenäjänkielisiä sanastoja löytyy valkovenäjän oppimateriaaleista sivun lopusta.
Valkovenäjän sanasto 1–20
Valkovenäjän sanasto 21–60
Valkovenäjän sanasto 61–100


Valkovenäjän sanasto 1–20


SuomiValkovenäjä  
minä valkovenäjäksiя (я - ja)
sinä valkovenäjäksiты (ты - ty)
hän valkovenäjäksiён (ён - jon)
hän valkovenäjäksiяна (яна́ - janá)
se valkovenäjäksiяно (яно́ - janó)
me valkovenäjäksiмы (мы - my)
te valkovenäjäksiвы (вы - vy)
he valkovenäjäksiяны (яны́ - janý)
mikä valkovenäjäksiшто (што - što)
kuka valkovenäjäksiхто (хто - chto)
missä valkovenäjäksiдзе (дзе - dzie)
miksi valkovenäjäksiчаму (чаму́ - čamú)
miten valkovenäjäksiяк (як - jak)
kumpi valkovenäjäksiякі (які́ - jakí)
milloin valkovenäjäksiкалі (калі́ - kalí)
sitten valkovenäjäksiтады (тады́ - tadý)
jos valkovenäjäksiкалі (калі́ - kalí)
todella valkovenäjäksiсапраўды (сапраўды́ - sapraŭdý)
mutta valkovenäjäksiале (але́ - alié)
koska valkovenäjäksiтаму што (таму́ што - tamú što)

Valkovenäjän sanasto 21–60


SuomiValkovenäjä  
ei valkovenäjäksiне (не - nie)
tämä valkovenäjäksiгэты (гэ́ты - héty)
Tarvitsen tätä valkovenäjäksiМне гэта трэба (Мне гэ́та трэ́ба - Mnie héta tréba)
Kuinka paljon tämä maksaa? valkovenäjäksiКолькі гэта каштуе? (Ко́лькі гэ́та кашту́е? - Kóĺki héta kaštúje?)
että valkovenäjäksiтой (той - toj)
kaikki valkovenäjäksiусе (усе́ - usié)
tai valkovenäjäksiабо (або́ - abó)
ja valkovenäjäksiі (і - i)
tietää valkovenäjäksiведаць (ве́даць - viédać)
Tiedän valkovenäjäksiЯ ведаю (Я ве́даю - Ja viédaju)
Minä en tiedä valkovenäjäksiЯ не ведаю (Я не ве́даю - Ja nie viédaju)
ajatella valkovenäjäksiдумаць (ду́маць - dúmać)
tulla valkovenäjäksiпрыходзіць (прыхо́дзіць - prychódzić)
laittaa valkovenäjäksiпакласці (пакла́сці - paklásci)
ottaa valkovenäjäksiбраць (бра́ць - bráć)
löytää valkovenäjäksiзнайсці (знайсці́ - znajscí)
kuunnella valkovenäjäksiслухаць (слу́хаць - slúchać)
työskennellä valkovenäjäksiпрацаваць (працава́ць - pracaváć)
puhua valkovenäjäksiгаварыць (гавары́ць - havarýć)
antaa valkovenäjäksiдаваць (дава́ць - daváć)
tykätä valkovenäjäksiпадабацца (падаба́цца - padabácca)
auttaa valkovenäjäksiдапамагаць (дапамага́ць - dapamaháć)
rakastaa valkovenäjäksiкахаць (каха́ць - kacháć)
soittaa valkovenäjäksiзваніць (звані́ць - zvaníć)
odottaa valkovenäjäksiчакаць (чака́ць - čakáć)
Pidän sinusta valkovenäjäksiТы мне падабаешся (Ты мне падаба́ешся - Ty mnie padabáješsia)
En pidä tästä valkovenäjäksiМне гэта не падабаецца (Мне гэ́та не падаба́ецца - Mnie héta nie padabájecca)
Rakastatko minua? valkovenäjäksiТы мяне кахаеш? (Ты мяне́ каха́еш? - Ty mianié kacháješ?)
Minä rakastan sinua valkovenäjäksiЯ цябе кахаю (Я цябе́ каха́ю - Ja ciabié kacháju)
0 valkovenäjäksiнуль (нуль - nuĺ)
1 valkovenäjäksiадзін (адзі́н - adzín)
2 valkovenäjäksiдва (два - dva)
3 valkovenäjäksiтры (тры - try)
4 valkovenäjäksiчатыры (чаты́ры - čatýry)
5 valkovenäjäksiпяць (пяць - piać)
6 valkovenäjäksiшэсць (шэсць - šesć)
7 valkovenäjäksiсем (сем - siem)
8 valkovenäjäksiвосем (во́сем - vósiem)
9 valkovenäjäksiдзевяць (дзе́вяць - dziéviać)
10 valkovenäjäksiдзесяць (дзе́сяць - dziésiać)

Valkovenäjän sanasto 61–100


SuomiValkovenäjä  
11 valkovenäjäksiадзінаццаць (адзіна́ццаць - adzináccać)
12 valkovenäjäksiдванаццаць (двана́ццаць - dvanáccać)
13 valkovenäjäksiтрынаццаць (трына́ццаць - trynáccać)
14 valkovenäjäksiчатырнаццаць (чатырна́ццаць - čatyrnáccać)
15 valkovenäjäksiпятнаццаць (пятна́ццаць - piatnáccać)
16 valkovenäjäksiшаснаццаць (шасна́ццаць - šasnáccać)
17 valkovenäjäksiсямнаццаць (сямна́ццаць - siamnáccać)
18 valkovenäjäksiвасямнаццаць (васямна́ццаць - vasiamnáccać)
19 valkovenäjäksiдзевятнаццаць (дзевятна́ццаць - dzieviatnáccać)
20 valkovenäjäksiдваццаць (два́ццаць - dváccać)
uusi valkovenäjäksiновы (но́вы - nóvy)
vanha valkovenäjäksiстары (стары́ - starý)
harva valkovenäjäksiмала (ма́ла - mála)
moni valkovenäjäksiшмат (шмат - šmat)
kuinka paljon? valkovenäjäksiколькі? (ко́лькі? - kóĺki?)
kuinka monta? valkovenäjäksiколькі? (ко́лькі? - kóĺki?)
väärä valkovenäjäksiняправільны (няпра́вільны - niapráviĺny)
oikea valkovenäjäksiправільны (пра́вільны - práviĺny)
huono valkovenäjäksiдрэнны (дрэ́нны - drénny)
hyvä valkovenäjäksiдобры (до́бры - dóbry)
onnellinen valkovenäjäksiшчаслівы (шчаслі́вы - ščaslívy)
lyhyt valkovenäjäksiкароткі (каро́ткі - karótki)
pitkä valkovenäjäksiдоўгі (до́ўгі - dóŭhi)
pieni valkovenäjäksiмаленькі (мале́нькі - maliéńki)
iso valkovenäjäksiвялікі (вялі́кі - vialíki)
siellä valkovenäjäksiтам (там - tam)
täällä valkovenäjäksiтут (тут - tut)
oikea valkovenäjäksiправы (пра́вы - právy)
vasen valkovenäjäksiлевы (ле́вы - liévy)
kaunis valkovenäjäksiпрыгожы (прыго́жы - pryhóžy)
nuori valkovenäjäksiмалады (малады́ - maladý)
vanha valkovenäjäksiстары (стары́ - starý)
hei valkovenäjäksiпрывітанне (прывіта́нне - pryvitánnie)
nähdään myöhemmin valkovenäjäksiубачымся (уба́чымся - ubáčymsia)
ok valkovenäjäksiдобра (до́бра - dóbra)
ole varovainen valkovenäjäksiберажы сябе (беражы́ сябе́ - bieražý siabié)
ole huoleti valkovenäjäksiне хвалюйся (не хвалю́йся - nie chvaliújsia)
tietysti valkovenäjäksiканешне (кане́шне - kaniéšnie)
hyvää päivää valkovenäjäksiдобры дзень (до́бры дзень - dóbry dzień)
moi valkovenäjäksiвітаю (віта́ю - vitáju)Lataa PDF-tiedostona

Valkovenäjän sanastokirjat

Opi Valkovenäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Valkovenäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Valkovenäjän sanakirja

Valkovenäjän sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 valkovenäjänkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille


Valkovenäjän Muistikortit

Flashcardo

Ilmaiset Valkovenäjän Muistikortit

Flashcardon ilmaiset, netissä käytettävät muistikortit yli 50 kielestä auttavat sinua kehittymään nopeasti.

Ilmaiset oppimisaineistot