Adjektiivit valkovenäjäksi

Adjektiivit ovat keskeinen osa kieltä kuin kieltä. Tämä lista auttaa sinua oppimaan nopeasti yleisiä valkovenäjänkielisiä adjektiiveja. Yhdistämällä niitä yleisimpiin substantiiveihin ja verbeihin kykenet pian ilmaisemaan yksinkertaisia asioita valkovenäjäksi. Lisää valkovenäjänkielisiä sanastoja löytyy valkovenäjän oppimateriaaleista sivun lopusta.

Yleiset adjektiivit valkovenäjäksi


SuomiValkovenäjä  
raskas valkovenäjäksiцяжкі (ця́жкі - ciážki)
kevyt valkovenäjäksiлёгкі (лё́гкі - lióhki)
oikea valkovenäjäksiправільны (пра́вільны - práviĺny)
väärä valkovenäjäksiняправільны (няпра́вільны - niapráviĺny)
vaikea valkovenäjäksiскладаны (склада́ны - skladány)
helppo valkovenäjäksiпросты (про́сты - prósty)
harva valkovenäjäksiмала (ма́ла - mála)
moni valkovenäjäksiшмат (шмат - šmat)
uusi valkovenäjäksiновы (но́вы - nóvy)
vanha valkovenäjäksiстары (стары́ - starý)
hidas valkovenäjäksiпавольны (паво́льны - pavóĺny)
nopea valkovenäjäksiхуткі (ху́ткі - chútki)
köyhä valkovenäjäksiбедны (бе́дны - biédny)
rikas valkovenäjäksiбагаты (бага́ты - baháty)

Värit valkovenäjäksi


SuomiValkovenäjä  
valkoinen valkovenäjäksiбелы (бе́лы - biély)
musta valkovenäjäksiчорны (чо́рны - čórny)
harmaa valkovenäjäksiшэры (шэ́ры - šéry)
vihreä valkovenäjäksiзялёны (зялё́ны - zialióny)
sininen valkovenäjäksiсіні (сі́ні - síni)
punainen valkovenäjäksiчырвоны (чырво́ны - čyrvóny)
vaaleanpunainen valkovenäjäksiружовы (ружо́вы - ružóvy)
oranssi valkovenäjäksiаранжавы (ара́нжавы - aránžavy)
violetti valkovenäjäksiфіялетавы (фіяле́тавы - fijaliétavy)
keltainen valkovenäjäksiжоўты (жо́ўты - žóŭty)
ruskea valkovenäjäksiкарычневы (кары́чневы - karýčnievy)

Tunteet valkovenäjäksi


SuomiValkovenäjä  
hyvä valkovenäjäksiдобры (до́бры - dóbry)
huono valkovenäjäksiдрэнны (дрэ́нны - drénny)
heikko valkovenäjäksiслабы (сла́бы - sláby)
vahva valkovenäjäksiмоцны (мо́цны - mócny)
onnellinen valkovenäjäksiшчаслівы (шчаслі́вы - ščaslívy)
surullinen valkovenäjäksiсумны (су́мны - súmny)
terve valkovenäjäksiздаровы (здаро́вы - zdaróvy)
sairas valkovenäjäksiхворы (хво́ры - chvóry)
nälkäinen valkovenäjäksiгалодны (гало́дны - halódny)
janoinen valkovenäjäksiякі хоча піць (які́ хо́ча піць - jakí chóča pić)
yksinäinen valkovenäjäksiсамотны (само́тны - samótny)
väsynyt valkovenäjäksiстомлены (сто́млены - stómlieny)

Tilat valkovenäjäksi


SuomiValkovenäjä  
lyhyt valkovenäjäksiкароткі (каро́ткі - karótki)
pitkä valkovenäjäksiдоўгі (до́ўгі - dóŭhi)
pieni valkovenäjäksiмаленькі (мале́нькі - maliéńki)
iso valkovenäjäksiвялікі (вялі́кі - vialíki)
korkea valkovenäjäksiвысокі (высо́кі - vysóki)
matala valkovenäjäksiнізкі (ні́зкі - nízki)
jyrkkä valkovenäjäksiкруты (круты́ - krutý)
tasainen valkovenäjäksiплоскі (пло́скі - plóski)
matala valkovenäjäksiмелкі (ме́лкі - miélki)
syvä valkovenäjäksiглыбокі (глыбо́кі - hlybóki)
kapea valkovenäjäksiвузкі (ву́зкі - vúzki)
leveä valkovenäjäksiшырокі (шыро́кі - šyróki)

Muita tärkeitä adjektiiveja valkovenäjäksi


SuomiValkovenäjä  
halpa valkovenäjäksiтанны (та́нны - tánny)
kallis valkovenäjäksiдарагі (дарагі́ - darahí)
pehmeä valkovenäjäksiмяккі (мя́ккі - miákki)
kova valkovenäjäksiцвёрды (цвё́рды - cviórdy)
tyhjä valkovenäjäksiпусты (пусты́ - pustý)
täysi valkovenäjäksiпоўны (по́ўны - póŭny)
likainen valkovenäjäksiбрудны (бру́дны - brúdny)
puhdas valkovenäjäksiчысты (чы́сты - čýsty)
makea valkovenäjäksiсалодкі (сало́дкі - salódki)
hapan valkovenäjäksiкіслы (кі́слы - kísly)
nuori valkovenäjäksiмалады (малады́ - maladý)
vanha valkovenäjäksiстары (стары́ - starý)
kylmä valkovenäjäksiхалодны (хало́дны - chalódny)
lämmin valkovenäjäksiцёплы (цё́плы - cióply)

Valkovenäjän sanastokirjat

Opi Valkovenäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Valkovenäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Finnish-Belarusian-Full

Valkovenäjän sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 valkovenäjänkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille

Ilmaiset oppimisaineistot