Numerot valkovenäjäksi

Valkovenäjänkielisten numeroiden osaaminen ja esimerkiksi valkovenäjäksi laskemaan oppiminen ovat tärkeitä taitoja kielen hallinnassa. Olemme koonneet avuksesi luettelon tärkeimmistä valkovenäjänkielisistä numeroista. Lisää valkovenäjänkielisiä sanastoja löytyy valkovenäjän oppimateriaaleista sivun lopusta.
Valkovenäjänkieliset numerot 1–10
Valkovenäjänkieliset numerot 11–100
Lisää valkovenäjänkielisiä numeroita


Valkovenäjänkieliset numerot 1–10


SuomiValkovenäjä  
0 valkovenäjäksiнуль (нуль - nuĺ)
1 valkovenäjäksiадзін (адзі́н - adzín)
2 valkovenäjäksiдва (два - dva)
3 valkovenäjäksiтры (тры - try)
4 valkovenäjäksiчатыры (чаты́ры - čatýry)
5 valkovenäjäksiпяць (пяць - piać)
6 valkovenäjäksiшэсць (шэсць - šesć)
7 valkovenäjäksiсем (сем - siem)
8 valkovenäjäksiвосем (во́сем - vósiem)
9 valkovenäjäksiдзевяць (дзе́вяць - dziéviać)
10 valkovenäjäksiдзесяць (дзе́сяць - dziésiać)





Valkovenäjänkieliset numerot 11–100


SuomiValkovenäjä  
11 valkovenäjäksiадзінаццаць (адзіна́ццаць - adzináccać)
12 valkovenäjäksiдванаццаць (двана́ццаць - dvanáccać)
13 valkovenäjäksiтрынаццаць (трына́ццаць - trynáccać)
14 valkovenäjäksiчатырнаццаць (чатырна́ццаць - čatyrnáccać)
15 valkovenäjäksiпятнаццаць (пятна́ццаць - piatnáccać)
16 valkovenäjäksiшаснаццаць (шасна́ццаць - šasnáccać)
17 valkovenäjäksiсямнаццаць (сямна́ццаць - siamnáccać)
18 valkovenäjäksiвасямнаццаць (васямна́ццаць - vasiamnáccać)
19 valkovenäjäksiдзевятнаццаць (дзевятна́ццаць - dzieviatnáccać)
20 valkovenäjäksiдваццаць (два́ццаць - dváccać)
30 valkovenäjäksiтрыццаць (тры́ццаць - trýccać)
40 valkovenäjäksiсорак (со́рак - sórak)
50 valkovenäjäksiпяцьдзясят (пяцьдзяся́т - piaćdziasiát)
60 valkovenäjäksiшэсцьдзясят (шэсцьдзяся́т - šesćdziasiát)
70 valkovenäjäksiсемдзесят (се́мдзесят - siémdziesiat)
80 valkovenäjäksiвосемдзесят (во́семдзесят - vósiemdziesiat)
90 valkovenäjäksiдзевяноста (дзевяно́ста - dzievianósta)
100 valkovenäjäksiсто (сто - sto)





Lisää valkovenäjänkielisiä numeroita


SuomiValkovenäjä  
200 valkovenäjäksiдзвесце (дзве́сце - dzviéscie)
300 valkovenäjäksiтрыста (тры́ста - trýsta)
400 valkovenäjäksiчатырыста (чаты́рыста - čatýrysta)
500 valkovenäjäksiпяцьсот (пяцьсо́т - piaćsót)
600 valkovenäjäksiшэсцьсот (шэсцьсо́т - šesćsót)
700 valkovenäjäksiсемсот (семсо́т - siemsót)
800 valkovenäjäksiвосемсот (восемсо́т - vosiemsót)
900 valkovenäjäksiдзевяцьсот (дзевяцьсо́т - dzieviaćsót)
1000 valkovenäjäksiадна тысяча (адна́ ты́сяча - adná týsiača)
2000 valkovenäjäksiдзве тысячы (дзве ты́сячы - dzvie týsiačy)
3000 valkovenäjäksiтры тысячы (тры ты́сячы - try týsiačy)
4000 valkovenäjäksiчатыры тысячы (чаты́ры ты́сячы - čatýry týsiačy)
5000 valkovenäjäksiпяць тысяч (пяць ты́сяч - piać týsiač)
6000 valkovenäjäksiшэсць тысяч (шэсць ты́сяч - šesć týsiač)
7000 valkovenäjäksiсем тысяч (сем ты́сяч - siem týsiač)
8000 valkovenäjäksiвосем тысяч (во́сем ты́сяч - vósiem týsiač)
9000 valkovenäjäksiдзевяць тысяч (дзе́вяць ты́сяч - dziéviać týsiač)
10.000 valkovenäjäksiдзесяць тысяч (дзе́сяць ты́сяч - dziésiać týsiač)
100.000 valkovenäjäksiсто тысяч (сто ты́сяч - sto týsiač)
1.000.000 valkovenäjäksiадзін мільён (адзі́н мільё́н - adzín miĺjón)
10.000.000 valkovenäjäksiдзесяць мільёнаў (дзе́сяць мільё́наў - dziésiać miĺjónaŭ)
100.000.000 valkovenäjäksiсто мільёнаў (сто́ мільё́наў - stó miĺjónaŭ)
1.000.000.000 valkovenäjäksiадзін мільярд (адзі́н мілья́рд - adzín miĺjárd)




Numerot valkovenäjäksi

Lataa PDF-tiedostona

Valkovenäjän sanastokirjat

Opi Valkovenäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Opi Valkovenäjää - Nopea / Helppo / Tehokas

Tämä kirja sisältää sanaluetteloita, joissa on mukana 2 000 yleisintä sanaa ja fraasia. Ne on järjestetty päivittäisessä keskustelussa esiintyvien sanojen ja fraasien yleisyyden mukaan. 80/20-säännön mukaisesti tämä sanastokirja varmistaa, että opit ensin ydinsanat ja -lauserakenteet. Näin edistyt nopeasti ja pysyt motivoituneena.
Valkovenäjän sanakirja

Valkovenäjän sanakirja

Tämä sanastokirja sisältää yli 3 000 valkovenäjänkielistä sanaa ja fraasia, jotka on ryhmitelty aiheittain. Näin voit valita helpommin, mitä haluat oppia ensin. Tämän lisäksi kirjan toinen puolisko sisältää kaksi hakemisto-osiota, joita voidaan käyttää perussanakirjoina sanojen löytämiseksi jommallakummalla kielellä. Kaikki kolme osaa yhdessä tekevät tästä kirjasta loistavan resurssin kaikentasoisille opiskelijoille


Valkovenäjän Muistikortit

Flashcardo

Ilmaiset Valkovenäjän Muistikortit

Flashcardon ilmaiset, netissä käytettävät muistikortit yli 50 kielestä auttavat sinua kehittymään nopeasti.




Ilmaiset oppimisaineistot