Tall på hviterussisk

Å lære hviterussiske tall og kunne telle på hviterussisk er viktig for å mestre språket. For å hjelpe deg i gang, har vi laget en liste over de viktigste hviterussiske tallene. For enda flere hviterussisk ord, ta en titt på våre læringsressurser for hviterussisk på nederst av siden.
Hviterussiske tall 1–10
Hviterussiske tall 11–100
Flere hviterussiske tall


Hviterussiske tall 1–10


NorskHviterussisk  
0 på hviterussiskнуль (нуль - nuĺ)
1 på hviterussiskадзін (адзі́н - adzín)
2 på hviterussiskдва (два - dva)
3 på hviterussiskтры (тры - try)
4 på hviterussiskчатыры (чаты́ры - čatýry)
5 på hviterussiskпяць (пяць - piać)
6 på hviterussiskшэсць (шэсць - šesć)
7 på hviterussiskсем (сем - siem)
8 på hviterussiskвосем (во́сем - vósiem)
9 på hviterussiskдзевяць (дзе́вяць - dziéviać)
10 på hviterussiskдзесяць (дзе́сяць - dziésiać)

Hviterussiske tall 11–100


NorskHviterussisk  
11 på hviterussiskадзінаццаць (адзіна́ццаць - adzináccać)
12 på hviterussiskдванаццаць (двана́ццаць - dvanáccać)
13 på hviterussiskтрынаццаць (трына́ццаць - trynáccać)
14 på hviterussiskчатырнаццаць (чатырна́ццаць - čatyrnáccać)
15 på hviterussiskпятнаццаць (пятна́ццаць - piatnáccać)
16 på hviterussiskшаснаццаць (шасна́ццаць - šasnáccać)
17 på hviterussiskсямнаццаць (сямна́ццаць - siamnáccać)
18 på hviterussiskвасямнаццаць (васямна́ццаць - vasiamnáccać)
19 på hviterussiskдзевятнаццаць (дзевятна́ццаць - dzieviatnáccać)
20 på hviterussiskдваццаць (два́ццаць - dváccać)
30 på hviterussiskтрыццаць (тры́ццаць - trýccać)
40 på hviterussiskсорак (со́рак - sórak)
50 på hviterussiskпяцьдзясят (пяцьдзяся́т - piaćdziasiát)
60 på hviterussiskшэсцьдзясят (шэсцьдзяся́т - šesćdziasiát)
70 på hviterussiskсемдзесят (се́мдзесят - siémdziesiat)
80 på hviterussiskвосемдзесят (во́семдзесят - vósiemdziesiat)
90 på hviterussiskдзевяноста (дзевяно́ста - dzievianósta)
100 på hviterussiskсто (сто - sto)

Flere hviterussiske tall


NorskHviterussisk  
200 på hviterussiskдзвесце (дзве́сце - dzviéscie)
300 på hviterussiskтрыста (тры́ста - trýsta)
400 på hviterussiskчатырыста (чаты́рыста - čatýrysta)
500 på hviterussiskпяцьсот (пяцьсо́т - piaćsót)
600 på hviterussiskшэсцьсот (шэсцьсо́т - šesćsót)
700 på hviterussiskсемсот (семсо́т - siemsót)
800 på hviterussiskвосемсот (восемсо́т - vosiemsót)
900 på hviterussiskдзевяцьсот (дзевяцьсо́т - dzieviaćsót)
1000 på hviterussiskадна тысяча (адна́ ты́сяча - adná týsiača)
2000 på hviterussiskдзве тысячы (дзве ты́сячы - dzvie týsiačy)
3000 på hviterussiskтры тысячы (тры ты́сячы - try týsiačy)
4000 på hviterussiskчатыры тысячы (чаты́ры ты́сячы - čatýry týsiačy)
5000 på hviterussiskпяць тысяч (пяць ты́сяч - piać týsiač)
6000 på hviterussiskшэсць тысяч (шэсць ты́сяч - šesć týsiač)
7000 på hviterussiskсем тысяч (сем ты́сяч - siem týsiač)
8000 på hviterussiskвосем тысяч (во́сем ты́сяч - vósiem týsiač)
9000 på hviterussiskдзевяць тысяч (дзе́вяць ты́сяч - dziéviać týsiač)
10.000 på hviterussiskдзесяць тысяч (дзе́сяць ты́сяч - dziésiać týsiač)
100.000 på hviterussiskсто тысяч (сто ты́сяч - sto týsiač)
1.000.000 på hviterussiskадзін мільён (адзі́н мільё́н - adzín miĺjón)
10.000.000 på hviterussiskдзесяць мільёнаў (дзе́сяць мільё́наў - dziésiać miĺjónaŭ)
100.000.000 på hviterussiskсто мільёнаў (сто́ мільё́наў - stó miĺjónaŭ)
1.000.000.000 på hviterussiskадзін мільярд (адзі́н мілья́рд - adzín miĺjárd)
Tall på hviterussisk

Last ned som PDF

Lær Hviterussisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Lær Hviterussisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Ser du etter den raskeste måten å lære et nytt språk på? Da er denne boken perfekt for deg. De fleste ordbøker viser deg en overveldende mengde vokabularer, men ingen klare retningslinjer for hvordan man lærer dem. Denne boken er annerledes. Den inneholder de 2000 viktigste ordene og frasene du burde lære, og setter dem i rekkefølge så du lærer de mest brukte ordene først.
Hviterussisk Vokabularbok

Hviterussisk Vokabularbok

Er du en avansert elev på utkikk etter et nytt vokabular? Eller er du kanskje en ekspert på et felt og på jakt etter omfattende vokabular innen det emnet? Da kan denne boken være den rette for deg. Denne språkboken tilbyr vokabularer ned til minste detalj, alle er rangert etter emner slik at du enkelt kan plukke og velge hva du ønsker å lære først.


Hviterussiske Flashkort

Flashcardo

Kostnadsfrie Hviterussiske Flashkort

På Flashcardo kan du finne kostnadsfrie flashkort til over 50 språk på nettet, som hjelper deg med å bli bedre i raskt tempo.