Hviterussiske setninger

Når du begynner å lære et nytt språk, har du lyst til å bruke det umiddelbart. De vanlige hviterussiske uttrykkene som er oppført på denne siden, lar deg gjøre akkurat det. For enda flere hviterussisk ord, ta en titt på våre læringsressurser for hviterussisk på nederst av siden.
20 lette hviterussiske setninger
Andre nyttige setninger på hviterussisk


20 lette hviterussiske setninger


NorskHviterussisk  
vær så snill på hviterussiskкалі ласка (калі́ ла́ска - kalí láska)
takk på hviterussiskдзякуй (дзя́куй - dziákuj)
beklager på hviterussiskвыбачай (выбача́й - vybačáj)
jeg vil ha dette på hviterussiskЯ хачу гэта (Я хачу́ гэ́та - Ja chačú héta)
jeg vil ha mer på hviterussiskЯ хачу больш (Я хачу́ больш - Ja chačú boĺš)
jeg vet på hviterussiskЯ ведаю (Я ве́даю - Ja viédaju)
jeg vet ikke på hviterussiskЯ не ведаю (Я не ве́даю - Ja nie viédaju)
kan du hjelpe meg? på hviterussiskЦі можаце Вы мне дапамагчы? (Ці мо́жаце Вы мне дапамагчы́? - Ci móžacie Vy mnie dapamahčý?)
jeg liker ikke dette på hviterussiskМне гэта не падабаецца (Мне гэ́та не падаба́ецца - Mnie héta nie padabájecca)
jeg liker deg på hviterussiskТы мне падабаешся (Ты мне падаба́ешся - Ty mnie padabáješsia)
jeg elsker deg på hviterussiskЯ цябе кахаю (Я цябе́ каха́ю - Ja ciabié kacháju)
jeg savner deg på hviterussiskЯ сумую па табе (Я суму́ю па табе́ - Ja sumúju pa tabié)
ser deg senere på hviterussiskубачымся (уба́чымся - ubáčymsia)
bli med meg på hviterussiskХадзем са мной (Хадзе́м са мной - CHadziém sa mnoj)
ta til høyre på hviterussiskпавярні направа (павярні́ напра́ва - paviarní napráva)
ta til venstre på hviterussiskпавярні налева (павярні́ нале́ва - paviarní naliéva)
gå rett på hviterussiskідзі прама (ідзі́ пра́ма - idzí práma)
hva heter du? på hviterussiskЯк цябе завуць? (Як цябе́ заву́ць? - Jak ciabié zavúć?)
mitt navn er David på hviterussiskМяне завуць Дэвід (Мяне́ заву́ць Дэ́від - Mianié zavúć Dévid)
jeg er 22 år gammel på hviterussiskМне дваццаць два гады (Мне два́ццаць два гады́ - Mnie dváccać dva hadý)

Andre nyttige setninger på hviterussisk


NorskHviterussisk  
hei på hviterussiskвітаю (віта́ю - vitáju)
hallo på hviterussiskпрывітанне (прывіта́нне - pryvitánnie)
ha det på hviterussiskпакуль (паку́ль - pakúĺ)
ok på hviterussiskдобра (до́бра - dóbra)
skål på hviterussiskваша здароўе (ва́ша здаро́ўе - váša zdaróŭje)
velkommen på hviterussiskвітаем (віта́ем - vitájem)
jeg er enig på hviterussiskя згодзен (я зго́дзен - ja zhódzien)
hvor er toalettet? på hviterussiskДзе туалет? (Дзе туале́т? - DZie tualiét?)
hvordan har du det? på hviterussiskЯк маешся? (Як ма́ешся? - Jak máješsia?)
jeg har en hund på hviterussiskУ мяне ёсць сабака (У мяне́ ёсць саба́ка - U mianié josć sabáka)
jeg vil gå på kino på hviterussiskЯ хачу пайсці ў кіно (Я хачу́ пайсці́ ў кіно́ - Ja chačú pajscí ŭ kinó)
du må definitivt komme på hviterussiskТы абавязкова павінен прыйсці (Ты абавязко́ва паві́нен прыйсці́ - Ty abaviazkóva pavínien pryjscí)
dette er ganske dyrt på hviterussiskГэта даволі дорага (Гэ́та даво́лі до́рага - Héta davóli dóraha)
dette er min kjæreste Anna på hviterussiskГэта мая дзяўчына Ганна (Гэ́та мая́ дзяўчы́на Га́нна - Héta majá dziaŭčýna Hánna)
la oss gå hjem på hviterussiskПойдзем дадому (По́йдзем дадо́му - Pójdziem dadómu)
sølv er billigere enn gull på hviterussiskСрэбра таннейшае за золата (Срэ́бра танне́йшае за зо́лата - Srébra tanniéjšaje za zólata)
gull er dyrere enn sølv på hviterussiskЗолата даражэйшае за срэбра (Зо́лата даражэ́йшае за срэ́бра - Zólata daražéjšaje za srébra)Last ned som PDF

Lær Hviterussisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Lær Hviterussisk - Hurtig / Lett / Effektivt

Ser du etter den raskeste måten å lære et nytt språk på? Da er denne boken perfekt for deg. De fleste ordbøker viser deg en overveldende mengde vokabularer, men ingen klare retningslinjer for hvordan man lærer dem. Denne boken er annerledes. Den inneholder de 2000 viktigste ordene og frasene du burde lære, og setter dem i rekkefølge så du lærer de mest brukte ordene først.
Hviterussisk Vokabularbok

Hviterussisk Vokabularbok

Er du en avansert elev på utkikk etter et nytt vokabular? Eller er du kanskje en ekspert på et felt og på jakt etter omfattende vokabular innen det emnet? Da kan denne boken være den rette for deg. Denne språkboken tilbyr vokabularer ned til minste detalj, alle er rangert etter emner slik at du enkelt kan plukke og velge hva du ønsker å lære først.


Hviterussiske Flashkort

Flashcardo

Kostnadsfrie Hviterussiske Flashkort

På Flashcardo kan du finne kostnadsfrie flashkort til over 50 språk på nettet, som hjelper deg med å bli bedre i raskt tempo.