Tillægsord på hviderussisk

Tillægsord er et af de bærende elementer i ethvert sprog. Denne liste over hviderussiske tillægsord vil hjælpe dig med at lære almindelige hviderussiske tillægsord på ingen tid. Sammen med andre grundlæggende navneord og udsagnsord vil den hurtigt give dig mulighed for at udtrykke grundlæggende ting på hviderussisk. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere hviderussiske ord.

Grundlæggende tillægsord på hviderussisk


DanskHviderussisk  
tung på hviderussiskцяжкі (ця́жкі - ciážki)
let på hviderussiskлёгкі (лё́гкі - lióhki)
korrekt på hviderussiskправільны (пра́вільны - práviĺny)
forkert på hviderussiskняправільны (няпра́вільны - niapráviĺny)
vanskelig på hviderussiskскладаны (склада́ны - skladány)
let på hviderussiskпросты (про́сты - prósty)
på hviderussiskмала (ма́ла - mála)
mange på hviderussiskшмат (шмат - šmat)
ny på hviderussiskновы (но́вы - nóvy)
gammel på hviderussiskстары (стары́ - starý)
langsom på hviderussiskпавольны (паво́льны - pavóĺny)
hurtig på hviderussiskхуткі (ху́ткі - chútki)
fattig på hviderussiskбедны (бе́дны - biédny)
rig på hviderussiskбагаты (бага́ты - baháty)

Farver på hviderussisk


DanskHviderussisk  
hvid på hviderussiskбелы (бе́лы - biély)
sort på hviderussiskчорны (чо́рны - čórny)
grå på hviderussiskшэры (шэ́ры - šéry)
grøn på hviderussiskзялёны (зялё́ны - zialióny)
blå på hviderussiskсіні (сі́ні - síni)
rød på hviderussiskчырвоны (чырво́ны - čyrvóny)
lyserød på hviderussiskружовы (ружо́вы - ružóvy)
orange på hviderussiskаранжавы (ара́нжавы - aránžavy)
lilla på hviderussiskфіялетавы (фіяле́тавы - fijaliétavy)
gul på hviderussiskжоўты (жо́ўты - žóŭty)
brun på hviderussiskкарычневы (кары́чневы - karýčnievy)

Følelser på hviderussisk


DanskHviderussisk  
god på hviderussiskдобры (до́бры - dóbry)
dårlig på hviderussiskдрэнны (дрэ́нны - drénny)
svag på hviderussiskслабы (сла́бы - sláby)
stærk på hviderussiskмоцны (мо́цны - mócny)
lykkelig på hviderussiskшчаслівы (шчаслі́вы - ščaslívy)
trist på hviderussiskсумны (су́мны - súmny)
sund på hviderussiskздаровы (здаро́вы - zdaróvy)
syg på hviderussiskхворы (хво́ры - chvóry)
sulten på hviderussiskгалодны (гало́дны - halódny)
tørstig på hviderussiskякі хоча піць (які́ хо́ча піць - jakí chóča pić)
ensom på hviderussiskсамотны (само́тны - samótny)
træt på hviderussiskстомлены (сто́млены - stómlieny)

Rum på hviderussisk


DanskHviderussisk  
kort på hviderussiskкароткі (каро́ткі - karótki)
lang på hviderussiskдоўгі (до́ўгі - dóŭhi)
lille på hviderussiskмаленькі (мале́нькі - maliéńki)
stor på hviderussiskвялікі (вялі́кі - vialíki)
høj på hviderussiskвысокі (высо́кі - vysóki)
lav på hviderussiskнізкі (ні́зкі - nízki)
stejl på hviderussiskкруты (круты́ - krutý)
flad på hviderussiskплоскі (пло́скі - plóski)
lav på hviderussiskмелкі (ме́лкі - miélki)
dyb på hviderussiskглыбокі (глыбо́кі - hlybóki)
smal på hviderussiskвузкі (ву́зкі - vúzki)
bred på hviderussiskшырокі (шыро́кі - šyróki)

Andre vigtige tillægsord på hviderussisk


DanskHviderussisk  
billig på hviderussiskтанны (та́нны - tánny)
dyr på hviderussiskдарагі (дарагі́ - darahí)
blød på hviderussiskмяккі (мя́ккі - miákki)
hård på hviderussiskцвёрды (цвё́рды - cviórdy)
tom på hviderussiskпусты (пусты́ - pustý)
fuld på hviderussiskпоўны (по́ўны - póŭny)
beskidt på hviderussiskбрудны (бру́дны - brúdny)
ren på hviderussiskчысты (чы́сты - čýsty)
sød på hviderussiskсалодкі (сало́дкі - salódki)
sur på hviderussiskкіслы (кі́слы - kísly)
ung på hviderussiskмалады (малады́ - maladý)
gammel på hviderussiskстары (стары́ - starý)
kold på hviderussiskхалодны (хало́дны - chalódny)
varm på hviderussiskцёплы (цё́плы - cióply)

Lær Hviderussisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Hviderussisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Danish-Belarusian-Full

Hviderussisk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.