Lande på hviderussisk

Denne liste over landenavne på hviderussisk kan hjælpe dig med at rejse verden rundt. Her lærer du at sige asiatiske, europæiske, amerikanske, afrikanske og oceaniske lande på hviderussisk. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere hviderussiske ord.
Europæiske lande på hviderussisk
Asiatiske lande på hviderussisk
Amerikanske lande på hviderussisk
Afrikanske lande på hviderussisk
Oceaniske lande på hviderussisk


Europæiske lande på hviderussisk


DanskHviderussisk  
Storbritannien på hviderussisk(F) Вялікабрытанія (Вялікабрыта́нія - Vialikabrytánija)
Spanien på hviderussisk(F) Іспанія (Іспа́нія - Ispánija)
Italien på hviderussisk(F) Італія (Іта́лія - Itálija)
Frankrig på hviderussisk(F) Францыя (Фра́нцыя - Fráncyja)
Tyskland på hviderussisk(F) Германія (Герма́нія - Hiermánija)
Schweiz på hviderussisk(F) Швейцарыя (Швейца́рыя - Šviejcáryja)
Finland på hviderussisk(F) Фінляндыя (Фінля́ндыя - Finliándyja)
Østrig på hviderussisk(F) Аўстрыя (А́ўстрыя - Áŭstryja)
Grækenland på hviderussisk(F) Грэцыя (Грэ́цыя - Hrécyja)
Holland på hviderussisk(PL) Нідэрланды (Нідэрла́нды - Niderlándy)
Norge på hviderussisk(F) Нарвегія (Нарве́гія - Narviéhija)
Polen på hviderussisk(F) Польшча (По́льшча - Póĺšča)
Sverige på hviderussisk(F) Швецыя (Шве́цыя - Šviécyja)
Tyrkiet på hviderussisk(F) Турцыя (Ту́рцыя - Túrcyja)
Ukraine på hviderussisk(F) Украіна (Украі́на - Ukraína)
Ungarn på hviderussisk(F) Венгрыя (Ве́нгрыя - Viénhryja)

Asiatiske lande på hviderussisk


DanskHviderussisk  
Kina på hviderussisk(M) Кітай (Кіта́й - Kitáj)
Rusland på hviderussisk(F) Расія (Расі́я - Rasíja)
Indien på hviderussisk(F) Індыя (І́ндыя - Índyja)
Singapore på hviderussisk(M) Сінгапур (Сінгапу́р - Sinhapúr)
Japan på hviderussisk(F) Японія (Япо́нія - Japónija)
Sydkorea på hviderussisk(F) Паўднёвая Карэя (Паўднё́вая Карэ́я - Paŭdnióvaja Karéja)
Afghanistan på hviderussisk(M) Афганістан (Афганіста́н - Afhanistán)
Aserbajdsjan på hviderussisk(M) Азербайджан (Азербайджа́н - Azierbajdžán)
Bangladesh på hviderussisk(M) Бангладэш (Бангладэ́ш - Banhladéš)
Indonesien på hviderussisk(F) Інданезія (Індане́зія - Indaniézija)
Irak på hviderussisk(M) Ірак (Іра́к - Irák)
Iran på hviderussisk(M) Іран (Іра́н - Irán)
Qatar på hviderussisk(M) Катар (Ката́р - Katár)
Malaysia på hviderussisk(F) Малайзія (Мала́йзія - Malájzija)
Filippinerne på hviderussisk(PL) Філіпіны (Філіпі́ны - Filipíny)
Saudi Arabien på hviderussisk(F) Саудаўская Аравія (Сау́даўская Ара́вія - Saúdaŭskaja Arávija)
Thailand på hviderussisk(M) Тайланд (Тайла́нд - Tajlánd)
Forenede Arabiske Emirater på hviderussisk(PL) Аб'яднаныя Арабскія Эміраты (Аб'ядна́ныя Ара́бскія Эміра́ты - Ab'jadnányja Arábskija Emiráty)
Vietnam på hviderussisk(M) В'етнам (В'етна́м - V'jetnám)

Amerikanske lande på hviderussisk


DanskHviderussisk  
Amerikas Forenede Stater på hviderussisk(PL) Злучаныя Штаты Амерыкі (Злу́чаныя Шта́ты Аме́рыкі - Zlúčanyja Štáty Amiéryki)
Mexico på hviderussisk(F) Мексіка (Ме́ксіка - Miéksika)
Canada på hviderussisk(F) Канада (Кана́да - Kanáda)
Brasilien på hviderussisk(F) Бразілія (Бразі́лія - Brazílija)
Argentina på hviderussisk(F) Аргенціна (Аргенці́на - Arhiencína)
Chile på hviderussisk(F) Чылі (Чы́лі - Čýli)
Bahamas på hviderussisk(PL) Багамскія Астравы (Бага́мскія Астравы́ - Bahámskija Astravý)
Bolivia på hviderussisk(F) Балівія (Балі́вія - Balívija)
Ecuador på hviderussisk(M) Эквадор (Эквадо́р - Ekvadór)
Jamaica på hviderussisk(F) Ямайка (Яма́йка - Jamájka)
Colombia på hviderussisk(F) Калумбія (Калу́мбія - Kalúmbija)
Cuba på hviderussisk(F) Куба (Ку́ба - Kúba)
Panama på hviderussisk(F) Панама (Пана́ма - Panáma)
Peru på hviderussisk(N) Перу (Перу́ - Pierú)
Uruguay på hviderussisk(M) Уругвай (Уругва́й - Uruhváj)
Venezuela på hviderussisk(F) Венесуэла (Венесуэ́ла - Vieniesuéla)

Afrikanske lande på hviderussisk


DanskHviderussisk  
Sydafrika på hviderussisk(F) Паўднёвая Афрыка (Паўднё́вая А́фрыка - Paŭdnióvaja Áfryka)
Nigeria på hviderussisk(F) Нігерыя (Ніге́рыя - Nihiéryja)
Marokko på hviderussisk(F) Марока (Маро́ка - Maróka)
Libyen på hviderussisk(F) Лівія (Лі́вія - Lívija)
Kenya på hviderussisk(F) Кенія (Ке́нія - Kiénija)
Algeriet på hviderussisk(M) Алжыр (Алжы́р - Alžýr)
Egypten på hviderussisk(M) Егіпет (Егі́пет - Jehípiet)
Etiopien på hviderussisk(F) Эфіопія (Эфіо́пія - Efiópija)
Angola på hviderussisk(F) Ангола (Анго́ла - Anhóla)
Djibouti på hviderussisk(F) Джыбуці (Джыбу́ці - DŽybúci)
Elfenbenskysten på hviderussisk(M) Кот-д'Івуар (Кот-д'Івуа́р - Kot-d'Ivuár)
Ghana på hviderussisk(F) Гана (Га́на - Hána)
Cameroun på hviderussisk(M) Камерун (Камеру́н - Kamierún)
Madagaskar på hviderussisk(M) Мадагаскар (Мадагаска́р - Madahaskár)
Namibia på hviderussisk(F) Намібія (Намі́бія - Namíbija)
Senegal på hviderussisk(M) Сенегал (Сенега́л - Sieniehál)
Zimbabwe på hviderussisk(F) Зімбабвэ (Зімба́бвэ - Zimbábve)
Uganda på hviderussisk(F) Уганда (Уга́нда - Uhánda)


Oceaniske lande på hviderussisk


DanskHviderussisk  
Australien på hviderussisk(F) Аўстралія (Аўстра́лія - Aŭstrálija)
New Zealand på hviderussisk(F) Новая Зеландыя (Но́вая Зела́ндыя - Nóvaja Zielándyja)
Fiji på hviderussisk(M) Фіджы (Фі́джы - Fídžy)
Marshalløerne på hviderussisk(PL) Маршалавы Астравы (Марша́лавы Астравы́ - Maršálavy Astravý)
Nauru på hviderussisk(F) Науру (Науру́ - Naurú)
Tonga på hviderussisk(N) Тонга (То́нга - Tónha)


Lande på hviderussisk

Download som PDF

Lær Hviderussisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Hviderussisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Hviderussisk ordbog

Hviderussisk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.


Flashcards på Hviderussisk

Flashcardo

Gratis Flashcards på Hviderussisk

På Flashcardo kan du finde gratis, online flashcards på mere end 50 sprog, som vil hjælpe dig med at lære hurtigere.