Forretning på hviderussisk

At tale forretninger på hviderussisk er ikke let. Vores liste med hviderussiske forretningsord kan hjælpe dig med at komme i gang. Se vores læringsressourcer nederst på siden for endnu flere hviderussiske ord.

Virksomhedsrelaterede ord på hviderussisk


DanskHviderussisk  
selskab på hviderussisk(F) кампанія (кампа́нія - kampánija)
job på hviderussisk(F) прафесія (прафе́сія - prafiésija)
bank på hviderussisk(M) банк (банк - bank)
kontor på hviderussisk(M) офіс (о́фіс - ófis)
mødelokale på hviderussisk(F) канферэнц-зала (канферэ́нц-за́ла - kanfierénc-zála)
medarbejder på hviderussisk(M) супрацоўнік (супрацо́ўнік - supracóŭnik)
arbejdsgiver på hviderussisk(M) працадаўца (працада́ўца - pracadáŭca)
personale på hviderussisk(M) персанал (персана́л - piersanál)
løn på hviderussisk(M) заробак (заро́бак - zaróbak)
forsikring på hviderussisk(F) страхоўка (страхо́ўка - strachóŭka)
markedsføring på hviderussisk(M) маркетынг (марке́тынг - markiétynh)
regnskab på hviderussisk(F) бухгалтэрыя (бухгалтэ́рыя - buchhaltéryja)
skat på hviderussisk(M) падатак (пада́так - padátak)

Kontorrelaterede ord på hviderussisk


DanskHviderussisk  
brev på hviderussisk(M) ліст (ліст - list)
kuvert på hviderussisk(M) канверт (канве́рт - kanviért)
adresse på hviderussisk(M) адрас (а́драс - ádras)
postnummer på hviderussisk(M) паштовы індэкс (пашто́вы і́ндэкс - paštóvy índeks)
pakke på hviderussisk(F) пасылка (пасы́лка - pasýlka)
fax på hviderussisk(M) факс (факс - faks)
tekstbesked på hviderussisk(N) тэкставае паведамленне (тэ́кставае паведамле́нне - tékstavaje paviedamliénnie)
projektor på hviderussisk(M) праектар (прае́ктар - prajéktar)
mappe på hviderussisk(F) папка (па́пка - pápka)
præsentation på hviderussisk(F) прэзентацыя (прэзента́цыя - prezientácyja)

Enheder på hviderussisk


DanskHviderussisk  
bærbar på hviderussisk(M) ноўтбук (ноўтбу́к - noŭtbúk)
skærm på hviderussisk(M) экран (экра́н - ekrán)
printer på hviderussisk(M) прынтар (пры́нтар - prýntar)
scanner på hviderussisk(M) сканер (ска́нер - skánier)
telefon på hviderussisk(M) тэлефон (тэлефо́н - teliefón)
USB stik på hviderussisk(F) USB-флэшка (USB-флэ́шка - USB-fléška)
harddisk på hviderussisk(M) жорсткі дыск (жо́рсткі дыск - žórstki dysk)
tastatur på hviderussisk(F) клавіятура (клавіяту́ра - klavijatúra)
mus på hviderussisk(F) мыш (мыш - myš)
server på hviderussisk(M) сервер (се́рвер - siérvier)

Juridiske ord på hviderussisk


DanskHviderussisk  
lov på hviderussisk(M) закон (зако́н - zakón)
bøde på hviderussisk(M) штраф (штраф - štraf)
fængsel på hviderussisk(F) турма (турма́ - turmá)
domstol på hviderussisk(M) суд (суд - sud)
nævningeting på hviderussisk(PL) прысяжныя (прыся́жныя - prysiážnyja)
vidne på hviderussisk(M/F) сведка (све́дка - sviédka)
tiltalte på hviderussisk(M) адказчык (адка́зчык - adkázčyk)
bevis på hviderussisk(M) доказ (до́каз - dókaz)
fingeraftryk på hviderussisk(M) адбітак пальца (адбі́так па́льца - adbítak páĺca)
paragraf på hviderussisk(M) пункт (пункт - punkt)

Bankrelaterede ord på hviderussisk


DanskHviderussisk  
penge på hviderussisk(PL) грошы (гро́шы - hróšy)
mønt på hviderussisk(F) манета (мане́та - maniéta)
pengeseddel på hviderussisk(F) банкнота (банкно́та - banknóta)
kreditkort på hviderussisk(F) крэдытная картка (крэды́тная ка́ртка - kredýtnaja kártka)
pengeautomat på hviderussisk(M) банкамат (банкама́т - bankamát)
underskrift på hviderussisk(M) подпіс (по́дпіс - pódpis)
dollar på hviderussisk(M) даляр (даля́р - daliár)
euro på hviderussisk(M) еўра (е́ўра - jéŭra)
pund på hviderussisk(M) фунт (фунт - funt)
bankkonto på hviderussisk(M) банкаўскі рахунак (ба́нкаўскі раху́нак - bánkaŭski rachúnak)
check på hviderussisk(M) чэк (чэк - ček)
børs på hviderussisk(F) фондавая біржа (фо́ндавая бі́ржа - fóndavaja bírža)

Lær Hviderussisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Lær Hviderussisk - Hurtigt / Nemt / Effektivt

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.
Danish-Belarusian-Full

Hviderussisk ordbog

Er du på udkig efter den hurtigste måde at lære et sprog? Så er denne bog lige noget for dig. De fleste ordbøger giver dig en overvældende mængde ord, men ingen klar vejledning om hvordan man lærer dem. Denne bog er anderledes. Den indeholder de 2000 vigtigste ord og sætninger du bør lære, og ordner dem efter hvor vigtige de er, så du lærer de mest anvendte ord først.