Armenian Phrases You Can Use Immediately

Once you start learning a new language, you want to use it immediately. The Armenian phrases listed below allow you to do exactly that. For even more phrases, take a look at our learning resources for Armenian at the end of the page.

20 Easy Armenian Phrases


EnglishArmenian  
please in Armenianխնդրում եմ (khntrum em)
thank you in Armenianշնորհակալ եմ (shnorhagal em)
sorry in Armenianներողություն (neroghutʿyun)
I want this in ArmenianԵս ուզում եմ սա (Es uzum em sa)
I want more in ArmenianԵս ավելին եմ ուզում։ (Es avelin em uzum։)
I know in ArmenianԳիտեմ (Kidem)
I don't know in ArmenianՉգիտեմ (Chʿkidem)
Can you help me? in ArmenianԿարո՞ղ եք ինձ օգնել։ (Garo՞gh ekʿ ints ōknel։)
I don't like this in ArmenianՍա ինձ դուր չի գալիս։ (Sa ints tur chʿi kalis։)
I like you in ArmenianԵս քեզ հավանում եմ։ (Es kʿez havanum em։)
I love you in ArmenianԵս քեզ սիրում եմ։ (Es kʿez sirum em։)
I miss you in ArmenianԵս քեզ կարոտում եմ։ (Es kʿez garodum em։)
see you later in Armenianկտեսնվենք (gdesnvenkʿ)
Come with me in ArmenianԱրի ինձ հետ (Ari ints hed)
turn right in Armenianթեքվիր աջ (tʿekʿvir ach)
turn left in Armenianթեքվիր ձախ (tʿekʿvir tsakh)
go straight in Armenianուղիղ գնա (ughigh kna)
What's your name? in ArmenianԻ՞նչ է քո անունը։ (I՞nchʿ ē kʿo anuně։)
My name is David in ArmenianԻմ անունը Դավիթ է։ (Im anuně Tavitʿ ē։)
I'm 22 years old in ArmenianԵս քսաներկու տարեկան եմ։ (Es kʿsanergu daregan em։)

Other Useful Phrases in Armenian


EnglishArmenian  
hi in Armenianբարև (parev)
hello in Armenianողջույն (oghchuyn)
bye bye in Armenianհաջողություն (hachoghutʿyun)
ok in Armenianլավ (lav)
cheers in Armenianկենաց (genatsʿ)
welcome in Armenianբարի գալուստ (pari kalusd)
I agree in Armenianհամաձայն եմ (hamatsayn em)
Where is the toilet? in ArmenianՈրտե՞ղ է զուգարանը։ (Orde՞gh ē zukaraně։)
How are you? in ArmenianԻնչպե՞ս ես։ (Inchʿbe՞s es։)
I have a dog in ArmenianԵս շուն ունեմ։ (Es shun unem։)
I want to go to the cinema in ArmenianԵս ուզում եմ կինոթատրոն գնալ։ (Es uzum em ginotʿadron knal։)
You definitely have to come in ArmenianԴու անպայման պետք է գաս։ (Tu anbayman bedkʿ ē kas։)
This is quite expensive in ArmenianՍա բավականին թանկ է։ (Sa pavaganin tʿang ē։)
This is my girlfriend Anna in ArmenianՍա իմ ընկերուհին է՝ Աննան։ (Sa im ěngeruhin ē՝ Annan։)
Let's go home in ArmenianԱրի տուն գնանք։ (Ari dun knankʿ։)
Silver is cheaper than gold in ArmenianԱրծաթն ավելի էժան է, քան ոսկին։ (Ardzatʿn aveli ēzhan ē, kʿan osgin։)
Gold is more expensive than silver in ArmenianՈսկին ավելի թանկարժեք է, քան արծաթը։ (Osgin aveli tʿangarzhekʿ ē, kʿan ardzatʿě։)Download as PDF

Armenian Vocabulary Books

Learn Armenian - Quick / Easy / Efficient

Learn Armenian - Quick / Easy / Efficient

This vocabulary book is a curated Armenian word frequency list with 2000 of the most common Armenian words and phrases. Following the Pareto principle (80/20 rule), this book is built to streamline the learning process by concentrating on the core words and sentence structures. The result is a unique book ideal for driven learners and language hackers.
Armenian Vocabulary Book

Armenian Vocabulary Book

This Armenian vocabulary book contains more than 3000 words and phrases and is organized by topic to make it easier for you to pick what to learn first. It is well suited for learners of all levels who are looking for an extensive resource to improve their vocabulary or are interested in learning vocabularies in one particular area of interest.


Armenian Flashcards

Flashcardo

Armenian Flashcards Online

On our partner platform Flashcardo you can find Armenian flashcards to practice online for free ordered by topics and frequency of use, similar to our two vocabulary books above.
English-Armenian-Flashcardo

Printable Armenian Flashcards

With this downloadable product you get all Armenian flashcards available on Flashcardo.com in various formats for you to use. In detail you get 1 EPUB ebook, 2 PDF vocabulary lists and 8 printable flashcard PDFs.

Free Learning Resources