100 Basic Dutch Vocabularies

We believe in learning the most important vocabularies first to start off your learning journey on the right foot. The list below contains 100 of the most frequently used Dutch vocabularies. For more vocabularies like that, check out our yellow vocabulary book towards the end of this page.

EnglishDutch
Iik
youje/jij
hehij
shezij
ithet
wewe/wij
youjullie
theyzij
whatwat
whowie
wherewaar
whywaarom
howhoe
whichwelke
whenwanneer
thendan
ifals
reallyecht
butmaar
becauseomdat
notniet
thisdeze
thatdat
allalle
orof
anden
to knowweten (wist, geweten)
to thinkdenken (dacht, gedacht)
to comekomen (kwam, gekomen)
to putzetten (zette, gezet)
to takenemen (nam, genomen)
to findvinden (vond, gevonden)
to listenluisteren (luisterde, geluisterd)
to workwerken (werkte, gewerkt)
to talkpraten (praatte, gepraat)
to givegeven (gaf, gegeven)
to likeleuk vinden (vond, gevonden)
to helphelpen (hielp, geholpen)
to lovehouden van (hield, gehouden)
to callbellen (belde, gebeld)
to waitwachten (wachtte, gewacht)
0(de) nul (nullen)
1(de) een (enen)
2(de) twee (tweeën)
3(de) drie (drieën)
4(de) vier (vieren)
5(de) vijf (vijven)
6(de) zes (zessen)
7(de) zeven (zevens)
8(de) acht (achten)
9(de) negen (negens)
10(de) tien (tienen)
11elf
12twaalf
13dertien
14veertien
15vijftien
16zestien
17zeventien
18achttien
19negentien
20twintig
newnieuw
oldoud
fewweinig
manyveel
wrongfout
correctcorrect
badslecht
goodgoed
happygelukkig
shortkort
longlang
smallklein
biggroot
theredaar
herehier
rightrechts
leftlinks
beautifulmooi
youngjong
oldoud
hellohallo
okoké
of coursenatuurlijk
bye byedoei
good byetot ziens
excuse meexcuseer mij
sorrysorry
thank youdankjewel
pleasealsjeblieft
nownu
hour(het) uur (uren)
minute(de) minuut (minuten)
second(de) seconde (seconden)
day(de) dag (dagen)
week(de) week (weken)
month(de) maand (maanden)
year(het) jaar (jaren)
evening(de) avond (avonden)
Download as PDF

Dutch Vocabulary Books

Learn Dutch - Quick / Easy / Efficient

Learn Dutch - Quick / Easy / Efficient

This vocabulary book is a curated Dutch word frequency list with 2000 of the most common Dutch words and phrases. Following the Pareto principle (80/20 rule), this book is built to streamline the learning process by concentrating on the core words and sentence structures. The result is a unique book ideal for driven learners and language hackers.
Dutch Vocabulary Book

Dutch Vocabulary Book

This Dutch vocabulary book contains more than 3000 words and phrases and is organized by topic to make it easier for you to pick what to learn first. It is well suited for learners of all levels who are looking for an extensive resource to improve their vocabulary or are interested in learning vocabularies in one particular area of interest.

Dutch Flashcards

Dutch Quizlet Flashcards

Dutch Quizlet Flashcards

These Dutch flashcard sets contain 1300 of the most important Dutch vocabularies sorted by topic. Each set represents one topic which allows you to dive deeper into areas depending on your priorities and interests.

Free Learning Resources