Top 100 Slovak Words

We believe in learning the most important Slovak vocabularies first to start off your learning journey on the right foot. The Slovak vocabulary list below contains 100 of the most frequently used Slovak words. For more vocabularies like that, check out our yellow Slovak vocabulary book towards the end of this page.
Slovak Vocabulary 1-20
Slovak Vocabulary 21-60
Slovak Vocabulary 61-100


Slovak Vocabulary 1-20


EnglishSlovak  
Ija
youty
heon
sheona
itono
wemy
youvy
theyoni / ony
whatčo
whokto
wherekde
whyprečo
howako
whichktorý
whenkedy
thenpotom
ifak
reallynaozaj
butale
becausepretožeSlovak Vocabulary 21-60


EnglishSlovak  
notnie
thistoto
I need thisPotrebujem toto
How much is this?Koľko to stojí?
thatto
allvšetko
oralebo
anda
to knowvedieť (viem, vedia, vedel)
I knowViem
I don't knowNeviem
to thinkmyslieť (myslím, myslia, myslel)
to comeprísť (prídem, prídu, prišiel)
to putpoložiť (položím, položia, položil)
to takevziať (vezmem, vezmú, vzal)
to findnájsť (nájdem, nájdu, našiel)
to listenpočúvať (počúvam, počúvajú, počúval)
to workpracovať (pracujem, pracujú, pracoval)
to talkrozprávať (rozprávam, rozprávajú, rozprával)
to givedať (dám, dajú, dal)
to likemať rád (mám, majú, mal)
to helppomôcť (pomôžem, pomôžu, pomohol)
to lovemilovať (milujem, milujú, miloval)
to callvolať (volám, volajú, volal)
to waitčakať (čakám, čakajú, čakal)
I like youPáčiš sa mi
I don't like thisToto sa mi nepáči
Do you love me?Miluješ ma?
I love youĽúbim ťa
0nula
1jeden
2dva
3tri
4štyri
5päť
6šesť
7sedem
8osem
9deväť
10desať

Slovak Vocabulary 61-100


EnglishSlovak  
11jedenásť
12dvanásť
13trinásť
14štrnásť
15pätnásť
16šestnásť
17sedemnásť
18osemnásť
19devätnásť
20dvadsať
newnový (nová, nové, nové, noví, novší, najnovší)
oldstarý (stará, staré, staré, starí, starší, najstarší)
fewmálo
manyveľa
how much?koľko?
how many?koľko?
wrongnesprávny (nesprávna, nesprávne, nesprávne, nesprávni, nesprávnejší, najnesprávnejší)
correctsprávny (správna, správne, správne, správni, správnejší, najsprávnejší)
badzlý (zlá, zlé, zlé, zlí, horší, najhorší)
gooddobrý (dobrá, dobré, dobré, dobrí, lepší, najlepší)
happyšťastný (šťastná, šťastné, šťastné, šťastní, šťastnejší, najšťastnejší)
shortkrátky (krátka, krátke, krátke, krátki, kratší, najkratší)
longdlhý (dlhá, dlhé, dlhé, dlhí, dlhší, najdlhší)
smallmalý (malá, malé, malé, malí, menší, najmenší)
bigveľký (veľká, veľké, veľké, veľkí, väčší, najväčší)
theretam
heretu
rightvpravo
leftvľavo
beautifulkrásny (krásna, krásne, krásne, krásni, krásnejší, najkrásnejší)
youngmladý (mladá, mladé, mladé, mladí, mladší, najmladší)
oldstarý (stará, staré, staré, starí, starší, najstarší)
helloahoj
see you lateruvidíme sa neskôr
okok
take caredávaj si pozor
don't worryžiaden strach
of coursesamozrejme
good daydobrý deň
hinazdarDownload as PDF

Slovak Vocabulary Books

Learn Slovak - Quick / Easy / Efficient

Learn Slovak - Quick / Easy / Efficient

This vocabulary book is a curated Slovak word frequency list with 2000 of the most common Slovak words and phrases. Following the Pareto principle (80/20 rule), this book is built to streamline the learning process by concentrating on the core words and sentence structures. The result is a unique book ideal for driven learners and language hackers.
Slovak Vocabulary Book

Slovak Vocabulary Book

This Slovak vocabulary book contains more than 3000 words and phrases and is organized by topic to make it easier for you to pick what to learn first. It is well suited for learners of all levels who are looking for an extensive resource to improve their vocabulary or are interested in learning vocabularies in one particular area of interest.


Slovak Flashcards

Flashcardo

Slovak Flashcards Online

On our partner platform Flashcardo you can find Slovak flashcards to practice online for free ordered by topics and frequency of use, similar to our two vocabulary books above.
English-Slovak-Flashcardo

Printable Slovak Flashcards

With this downloadable product you get all Slovak flashcards available on Flashcardo.com in various formats for you to use. In detail you get 1 EPUB ebook, 2 PDF vocabulary lists and 8 printable flashcard PDFs.
Free Learning Resources