100 Basic Slovak Vocabularies

We believe in learning the most important vocabularies first to start off your learning journey on the right foot. The list below contains 100 of the most frequently used Slovak vocabularies. For more vocabularies like that, check out our yellow vocabulary book towards the end of this page.

EnglishSlovak
Ija
youty
heon
sheona
itono
wemy
youvy
theyoni / ony
whatčo
whokto
wherekde
whyprečo
howako
whichktorý
whenkedy
thenpotom
ifak
reallynaozaj
butale
becausepretože
notnie
thistoto
thatto
allvšetko
oralebo
anda
to knowvedieť (viem, vedia, vedel)
to thinkmyslieť (myslím, myslia, myslel)
to comeprísť (prídem, prídu, prišiel)
to putpoložiť (položím, položia, položil)
to takevziať (vezmem, vezmú, vzal)
to findnájsť (nájdem, nájdu, našiel)
to listenpočúvať (počúvam, počúvajú, počúval)
to workpracovať (pracujem, pracujú, pracoval)
to talkrozprávať (rozprávam, rozprávajú, rozprával)
to givedať (dám, dajú, dal)
to likemať rád (mám, majú, mal)
to helppomôcť (pomôžem, pomôžu, pomohol)
to lovemilovať (milujem, milujú, miloval)
to callvolať (volám, volajú, volal)
to waitčakať (čakám, čakajú, čakal)
0nula
1jeden
2dva
3tri
4štyri
5päť
6šesť
7sedem
8osem
9deväť
10desať
11jedenásť
12dvanásť
13trinásť
14štrnásť
15pätnásť
16šestnásť
17sedemnásť
18osemnásť
19devätnásť
20dvadsať
newnový
oldstarý
fewmálo
manyveľa
wrongnesprávny
correctsprávny
badzlý
gooddobrý
happyšťastný
shortkrátky
longdlhý
smallmalý
bigveľký
theretam
heretu
rightvpravo
leftvľavo
beautifulkrásny
youngmladý
oldstarý
helloahoj
okok
of coursesamozrejme
bye byečau
good byedovidenia
excuse meospravedlňte ma
sorryprepáč
thank youďakujem
pleaseprosím
nowteraz
hour(F) hodina
minute(F) minúta
second(F) sekunda
day(M) deň
week(M) týždeň
month(M) mesiac
year(M) rok
evening(M) večer
Download as PDF

Slovak Vocabulary Books

Learn Slovak - Quick / Easy / Efficient

Learn Slovak - Quick / Easy / Efficient

This vocabulary book is a curated Slovak word frequency list with 2000 of the most common Slovak words and phrases. Following the Pareto principle (80/20 rule), this book is built to streamline the learning process by concentrating on the core words and sentence structures. The result is a unique book ideal for driven learners and language hackers.
Slovak Vocabulary Book

Slovak Vocabulary Book

This Slovak vocabulary book contains more than 3000 words and phrases and is organized by topic to make it easier for you to pick what to learn first. It is well suited for learners of all levels who are looking for an extensive resource to improve their vocabulary or are interested in learning vocabularies in one particular area of interest.


Slovak Flashcards

Flashcardo
Flashcardo is our new flashcard website which we will improve step by step over the coming months and years. If you want to get notified when we make major changes, please sign up using this link. To check out the flashcards, click on the link below.

Free Learning Resources