Shopping in Thai

Everyone needs to go shopping at some point. The below Thai shopping words can help you go through the process like a local. For even more Thai vocabularies, take a look at our learning resources for Thai at the end of the page.

Shopping in Thai


EnglishThai  
marketตลาด (dtà làat)
supermarketซูเปอร์มาร์เก็ต (suu bpəə maa gèt)
pharmacyร้านขายยา (ráan kǎai yaa)
furniture storeร้านขายเฟอร์นิเจอร์ (ráan kǎai fəə ní jəə)
shopping mallห้างสรรพสินค้า (hâang sàp pá sǐn káa)
fish marketตลาดปลา (dtlàat bplaa)
bookshopร้านขายหนังสือ (ráan kǎai nǎng sʉ̌ʉ)
pet shopร้านขายสัตว์เลี้ยง (ráan kǎai sàt líang)
barบาร์ (baa)
restaurantร้านอาหาร (ráan aa hǎan)
Ling App Ad
Ling App Ad
Advertisement

Supermarket in Thai


EnglishThai  
billบิล (bin)
cash registerเครื่องคิดเงิน (krʉ̂ang kít ngən)
basketตะกร้า (dtà grâa)
shopping cartรถเข็นช้อปปิ้ง (rót kěn chɔ́ɔp bpîng)
bar codeบาร์โค้ด (baa kóot)
shopping basketตะกร้าช้อปปิ้ง (dtà grâa chɔ́ɔp bpîng)
warrantyการรับประกัน (gaan ráp bprà gan)
milkนม (nom)
cheeseชีส (chîit)
eggไข่ (kài)
meatเนื้อสัตว์ (nʉ́a sàt)
fishปลา (bplaa)
flourแป้ง (bpɛ̂ɛng)
sugarน้ำตาล (nám dtaan)
riceข้าว (kâao)
breadขนมปัง (kà nǒm bpang)
noodleก๋วยเตี๋ยว (gǔai dtǐao)
oilน้ำมัน (nám man)
101 Ad
101 Ad
101 Ad
Advertisement

Drugstore Products in Thai


EnglishThai  
toothbrushแปรงสีฟัน (bprɛɛng sǐi fan)
toothpasteยาสีฟัน (yaa sǐi fan)
combหวี (wǐi)
shampooแชมพูสระผม (chɛɛm pûut rá pǒm)
sunscreenครีมกันแดด (kriim gan dɛ̀ɛt)
razorมีดโกน (mîit goon)
condomถุงยางอนามัย (tǔng yaang à naa mai)
shower gelเจลอาบน้ำ (jeen àap náam)
lip balmลิปบาล์ม (líp baam)
perfumeน้ำหอม (nám hɔ̌ɔm)
panty linerผ้าอนามัยแบบไม่มีปีก (pâa à naa mai bɛ̀ɛp mâi mii bpìik)
lipstickลิปสติก (líp sà dtìk)


Shopping in Thai

Download as PDF

Thai Vocabulary Books

Learn Thai - Quick / Easy / Efficient

Learn Thai - Quick / Easy / Efficient

This vocabulary book is a curated Thai word frequency list with 2000 of the most common Thai words and phrases. Following the Pareto principle (80/20 rule), this book is built to streamline the learning process by concentrating on the core words and sentence structures. The result is a unique book ideal for driven learners and language hackers.
Thai Vocabulary Book

Thai Vocabulary Book

This Thai vocabulary book contains more than 3000 words and phrases and is organized by topic to make it easier for you to pick what to learn first. It is well suited for learners of all levels who are looking for an extensive resource to improve their vocabulary or are interested in learning vocabularies in one particular area of interest.


Thai Flashcards

Flashcardo

Thai Flashcards Online

On our partner platform Flashcardo you can find Thai flashcards to practice online for free ordered by topics and frequency of use, similar to our two vocabulary books above.
English-Thai-Flashcardo

Printable Thai Flashcards

With this downloadable product you get all Thai flashcards available on Flashcardo.com in various formats for you to use. In detail you get 1 EPUB ebook, 2 PDF vocabulary lists and 8 printable flashcard PDFs.

Free Learning Resources